Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes publisko bibliotēku darbinieku izbraukuma seminārs

  1. gada 15.septembrī                            Pušmucovas pagasta bibliotēka

 

PROGRAMMĀ:

10:00-10:05 SEMINĀRA SĀKUMS

10:05-11:30 Pušmucovas pagasta kultūrvēsture laiku lokos.

                     Ilga Baziļeviča, Pušmucovas pagasta bibliotēka vadītāja

11:30-11:50 Aktuālais bērnu literatūrā

                     Erika Bricika, Ludzas NB bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja

11:50-12:10 Grāmatu iepirkums

Aktuālais BIS ALISE

                     Taisija Loginova, Ludzas NB IIS ALISE administratore

12:10-12:40 Projekta aktualitātes,  pieredzes brauciens uz Helsinku (Somija) bibliotēkām

Aktuālais bibliotēku darbā

                    Elita Zirne, Ludzas NB metodiķe/vadītājas p.i.

12:40-13:00  SEMINĀRA NOSLĒGUMS, DISKUSIJAS

 

Ludzas novada bibliotēkas metodiķe                                               /Elita Zirne/

28618086