Ludzas novada bibliotēka aicina darbā Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāju

Ludzas novada bibliotēka aicina darbā

Ludzas novada bibliotēkas struktūrvienības

Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāju

profesijas kods 1431 11

Darba pienākumi

Plānot, organizēt bibliotēkas darbu, saskaņā ar bibliotēkas nolikumu, amata aprakstu un citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Prasības kandidātam

 • Augstākā izglītība (vēlama profesionālajā jomā, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs) vai vidējā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšējā darba pieredze bibliotēkā;
 • Radoša personība ar organizatoriskām dotībām un prasmi uzstāties publikas priekšā;
 • Plašas literatūras zināšanas;
 • Teicamas zināšanas un iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • Labas komunikācijas prasmes darbā ar bibliotēkas lietotājiem un iedzīvotājiem;
 • Iniciatīva, radošums un patstāvīga pieeja darbam;
 • Augsta pašmotivācija, atbildība un organizētība;
 • Vēlme pašizglītoties;
 • Valsts valodas prasmes augtākajā līmenī;

Piedāvājam:

 • Nepilns darba laiks – 0,75 slodze (30 stundas nedēļā), mēnešalga pirms nodokļu nomaksas 738.75 EUR.
 • Līgums uz nenoteiktu laiku;
 • Sociālās garantijas;
 • Iespējas pilnveidot profesionalitāti un vietu izaugsmei.

Darba vietas adrese

„Pagastmāja”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Ludzas novads, LV 5725

Jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes dokumentu (ja nepieciešams).

Pieteikšanās termiņš: līdz 20.05.2022. plkst. 17:00

Dokumentus ar norādi „Pieteikums Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja amatam” jāiesniedz:  

 • Ludzas novada bibliotēkā Stacijas iela 41, Ludza, LV-5701;
 • vai elektroniski uz e-pastu: biblio@ludzasbiblio.lv
 • Tālrunis uzziņām +371 65781191

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ludzas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis: +371 65707400, elektroniskā pasta adrese: pasts@ludzasnovads.lv.