Jaunās grāmatas bērnu nodaļā 2019.g. janvārī

Jaunumi mazajiem lasītājiem.

IMG 9904

Alfabēts. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. , ©2017. - 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - (Soli pa solim). - Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934069277.

Apšeniece, Leontīne, 1939-.  Rīga svin : dzejoļi bērniem / Leontīne Apšeniece ; Līgas Jēkabsones zīmējumi un vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 61, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. - "6+"--Uz 1 vāka. ISBN 9789934202650.

Āle, Florians.  Kur tu esi, mazais kaķēn? / Floriana Āles teksts ; Denicas Grūberes ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. , ©2017. - 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934069574.

Āle, Florians.  Kur tu esi, mazais suņuk? / Floriana Āles teksts ; Denicas Grūberes ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. , ©2017. - 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934069581.

Beļskis, Normunds, 1959-.  Vectētiņa brīnumu lāde : lauku sētas dzejoļi / Normunds Beļskis ; māksliniece Kristīne Graudule-Putniece ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 91, [5] lpp. : ilustrācijas.  ISBN 9789934202759.         

Berzinska, Lilija, 1978-.  Meža pasaka / Lilija Berzinska ; ar autores ilustrācijām ; redaktore Gundega Blumberga ; Katrīnas Vasiļevskas dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018. - 44, [3] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - (Lilijas pasakas). ISBN 9789934546709.         

Čau, ko dari? : bērnu anekdotes / sastādījusi Guna Pitkevica ; Edgara Švanka grāmatas dizains ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 62, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934069383.         

Gundars, Lauris, 1958-.  Vaļa balss / Lauris Gundars ; māksliniece Anete Melece ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. - Rīga : liels un mazs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 54, [9] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934574122.         

Lindgrēne, Astrida.  Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta / Astrida Lindgrēne ; no zviedru valodas tulkojusi Elija Kliene ; Anatolija Savčenko ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 95, [1] lpp. : il. ISBN 9789934079221.

Markota, Dace.  Latvija : mana pirmā enciklopēdija / Dace Markota, Gunta Šustere ; vāka un dizaina autore Vita Lēnerte ; māksliniece Alise Landsberga ; izmantoti Ainas Alksnes-Alksnītes, Gundegas Kampes-Pērsones un Agijas Stakas zīmējumi ; redaktore Marika Taube ; kartogrāfe Rita Saurova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 119 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 30 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934071256.

Matisone, Viktorija, 1972-.  Pasaka par karali Kefīru, Kliņģerzemi un bulciņām / Viktorija Matisone ; aut. zīmējumi ; Ilzes Makstnieces atstāstījums. - Rīga : Rīdzene-1, 2017. - 31, [1] lpp. : krās. il. ISBN 9984553418.

Nikolasa, Birgita.  Mazā mārīte un viņas draugi / [ilustrācijas]: Birgita Nikolasa ; [teksts]: Bärbel Müller ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. , ©2018. - 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Mana glāstāmgrāmatiņa). - Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934074691.         

Pastore, Luīze, 1986-.  Bez nosaukuma / Luīze Pastore ; ilustrējusi Elīna Brasliņa ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; zinātniskais konsultants Jānis Borgs. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 71 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Mākslas detektīvi ; VI [6.] grāmata). ISBN 9789934565533.         

Peners, Bernds.  Lāčukam vajag brilles / Bernda Penera teksts ; Kristīnes Faustas ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skana Neimane. - Rīga : Madris, [2018]. - 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm + pielikums (plastikāta brilles). ISBN 9789984310404.         

Petraškevičs, Juris, 1953-.  Ērika un bailes / Juris Petraškevičs ; aut. il. ; red. Inese Zandere. - [B.v.] : liels un mazs, 2018. - [30] lpp. : krās. il. ISBN 9789934574092.         

Princeses. Aizraujošie piedzīvojumi / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. - Rīga : Egmont Publishing, [2018]. - 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Disney princeses). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas. ISBN 9789934165375.

Rūmnieks, Valdis, 1951-.  Aiztaisi logu, tēti : dzejoļi un dziesmiņas / Valdis Rūmnieks ; mākslinieks Kristaps Auzenbergs ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 78, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934202773.         

Samauska, Ieva, 1969-.  Pikucīšu piedzīvojumi / Ieva Samauska ; māksliniece Anete Bajāre-Babčuka ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. - Rīga : liels un mazs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 34, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Lapsa lasa). ISBN 9789934574184.         

Stīla, Juta.  Putniņa Toma stāstu grāmata / Juta Stīla. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 64 lpp. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934074929.         

Štelmahere, Vita.  Ziemassvētku vecītis Rīgā : stāsts / Vita Štelmahere ; mākslinieks Kristaps Auzenbergs ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 37, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934202940.

Štorms, Teodors.  Ņiprais Ķipars / Teodors Štorms ; no vācu valodas tulkojusi Elīna Jirgena ; māksliniece Laima Steika ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 23 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 x 22 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934073892.         

Timofejevs, Sergejs.  Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi / Sergejs Timofejevs ; il. Rūta Briede ; no krievu val. tulk. Jolanta Pētersone. - Rīga : liels un mazs, 2018. - 37, [2] lpp. : il.
  ISBN 9789934574146.         

Zīgners, Ingo.  Mazais pūķis Kokosrieksts apciemo Ziemassvētku vecīti / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 64, [9] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Siegner, Ingo. Der kleine Drache Kokossnuss Besucht Den Weihnachtsmann. ISBN 9789984237114.         

Zīgners, Ingo.  Mazais pūķis Kokosrieksts mācās angļu valodu / Ingo Zīgners ; tulkojums: Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 45 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Teksts latviešu un angļu valodā, tulkots no vācu valodas. ISBN 9789984237077.

Zvirgzdiņš, Juris, 1941-.  Zvaigžņu tramvajs : stāsts / Juris Zvirgzdiņš ; māksliniece Gundega Muzikante ; redaktore Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 31 nenumurēta lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789984334776.         

IMG 9895

Голявкин, Виктор.  Карусель в голове : рассказы / Виктор Голявкин ; худож. В. Минеев. - Москва : Росмэн, 2017. - 125, [2] с. : цвет. ил. - (Крестики-нолики).
ISBN 9785353084105.

Гурина, Ирина.  Чтение по слогам / Ирина Гурина ; худож. И. Н. Приходкин. - [Москва : Высшая школа, 2018]. - [48] с. : цвет. ил. - (Первый учебник малыша).
ISBN 9785783321467.

Кестере, Ульрика.  Дикие соседи [Текст] : [для дошкольного возраста] / Ульрика Кестере ; [перевод Ксении Коваленко]. - Москва : Альбус корвус ; Белая ворона, 2018. - [28] с. : ил. ; 29 см. ISBN 9785001140177.

Мунхарт, Элла.  Китти спешит на помощь. Дымка и злые коты [Текст] : [для младшего школьного возраста] / Элла Мунхарт ; [пер. с англ. Н. Л. Конча]. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 109, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Китти спешит на помощь). - Пер.: Moonheart, Ella. Kitty's magic. Misty the Scared Kitten. ISBN 9785353090182.         

Оуэн, Лора.  Большая книга приключений ведьмочки Винни [Текст] : [3 волшебные истории ; для младшего школьного возраста : 0+] / Лора Оуэн и Корки Пол ; [перевод с английского Т. Славниковой]. - Москва : АСТ, 2018. - 279, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Абракадабра). (Книги Вилли Винки). (Винни и Вильбур). - Пер.: Owen, Laura. Winnie and Wilbur. Winnie and Wilbur. Winnie Says Cheese ; Winnie and Wilbur. Whizz-Bang Winnie. ; Mini Winnie ; ; Winnie and Wilbur.
        В содерж.: Добавь ещё магии, ведьмочка Винни! : Винни кипятится ; Винни и шоколадный сюрприз ; Винни и волшебные истории ; Добавь ещё магии, Винни. Улыбнись, ведьмочка Винни : Винни и Зубная фея ; Винни на выставке ; Хор имени Винни ; Улыбнись, Винни. Ведьмочка Винни и весёлое привидение : Винни учится уму-разуму ; Винни с головой в уборке ; Винни и весёлое привидение ; Маленькая Винни. ISBN 9785171112776.         

Раскин, Александр.  Как папа был маленьким : рассказы / Александр Раскин ; иллюстрации Виктора Минеева. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 137, [6] с. : ил. - (Крестики-нолики). ISBN 9785353081661.

Ренне.  Кто вылупился из яйца? [Текст] : [для детей до трех лет] / Ренне ; [ответственный редактор и перевод с английского Л. В. Клюшник]. - Москва : Росмэн, 2018. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Удивительный мир животных). ISBN 9785353087236.

Ренне.  Кто где живёт? [Текст] : [для детей до трех лет] / Ренне ; [ответственный редактор Л. В. Клюшник ; перевод с английского И. В. Травиной]. - Москва : Росмэн, 2018. - 27, [4] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Удивительный мир животных). ISBN 9785353087250.

Седов, Сергей.  Сказки про королей и про мальчика Лёшу : сборник / Сергей Седов ; худож. Николай Воронцов. - Москва : Лабиринт Пресс, 2018. - 94, [1] с. : ил. ISBN 9785928729103.         

Тимофеев, Сергей.  Сказка о рыцаре, у которого болели зубы / Сергей Тимофеев ; ил. Рута Бриеде. - [Rīga] : liels un mazs, 2018. - 37, [2] с. ISBN 9789934574139.

Jaunumi 5. – 9. klasei.

IMG 9884

Aberkrombijs, Džo.  Pusķēniņš : romāns / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 348, [1] lpp. : karte ; 21 cm. - (Sašķeltā jūra / Džo Aberkrombijs ; 1. grāmata). - Oriģ. nos.: Half a king. - ISBN precizēts ISBN aģentūrā. - Triloģijas "Sašķeltā jūra" pirmā daļa. ISBN 9789934055423.         

Hokinss, Skots.  Ogļu kalna bibliotēka / Skots Hokinss ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ; redaktore Anete Caune ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. - Rīga : Prometejs, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 430 lpp. ; 22 cm. ISBN 9789934553097.         

Kratohvīls, Milošs. Spocinieki/ Milošs Kratohvīls ; ilustrējis Milans Starijs ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; redaktore Māra Kalve. - Rīga : Pētergailis, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 120, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Labo darbu vaininieki / Milošs Kratohvīls ; 2). - Vidējā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789984334516.

Lūiss, K. S.  Sudraba krēsls / K.S. Lūiss ; no angļu valodas tulkojusi Ilga Melnbārde ; [ilustrācijas]: Pauline Baynes. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 223, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Nārnijas hronikas / K.S. Lūiss ; 6). - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Grāmata sagatavota pēc 2006. gada izdevuma.
 ISBN 9789934069086.

Lūiss, Klaivs Steiplzs.  "Rītausmas ceļinieka" brauciens / Klaivs Steiplzs Lūiss ; no angļu valodas tulkojusi Ilga Melnbārde ; [ilustrācijas]: Pauline Baynes. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 237, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Nārnijas hronikas / K.S. Lūiss ; 5). - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Grāmata sagatavota pēc 2006. gada izdevuma. ISBN 9789934069093.

Parvela, Timo.  Kepler62 / Timo Parvela, Bjērns Sortlanns ; ilustrējis Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 189, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Vidējā skolas vecuma bērniem.
        Piektā grāmata. Vīruss.
        ISBN 9789934079252.         

Valjamss, Deivids.  Sliktais tētis / Deivids Valjamss ; Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 443, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Vidējā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934076060.

IMG 9860

Вебб, Холли.  Мия, или Сестра русалки : [повесть] / Холли Вебб ; пер. с англ. И. Соколовой. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. - (Тайны волшебников).
ISBN 9785699990238.

Грипе, Мария.  Дети теней [Текст] : [для среднего и старшего школьного возраста : 12+] / Мария Грипе ; перевод со шведского Галины Палагуты ; иллюстрации Виктории Поповой. - Москва : Белая ворона ; Albus corvus, 2018. - 405, [2] с. : ил. ; 22 см. - Пер.: Gripe, Maria. Skoggornas barn.
        ISBN 9785001140245.         

Каретникова, Екатерина.  Сто монет из плюшевой головы [Текст] : [повесть : 12+] / Екатерина Каретникова. - Москва : Аквилегия-М, cop. 2018. - 212, [3] с. ; 21 см. - (Современная проза). ISBN 9785906950260.

Кузнецова, Юлия.  Первая работа [Текст] : [повесть : для старшего школьного возраста : 12+] / Юлия Кузнецова ; иллюстрации Евгении Двоскиной. - [2-е изд., испр.]. - Москва : КомпасГид, печ. 2017. - 254, [2] с. : ил. ; 22 см. ISBN 9785000833377.         

Милфорд, Кейт.  Дом из зелёного стекла / Кейт Милфорд ; худож. Джейме Золларс ; пер. с англ. Натальи Власовой. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2018. - 494б [1] с. : ил. ISBN 9785604148310.

Романова, Любовь.  А-а-апчхихуа, или Проделки шоколадной собаки : юмористическая повесть / Любовь Романова ; [худож. И. Кондрашова]. - Москва : Аквилегия-М, 2018. - 278, [9] с. : ил. - (Школьные прикольные истории). - 6+. ISBN 9785906950314.         

Уильямсон, Лара.  Мальчик по имени Хоуп [Текст] : [для детей среднего школьного возраста] / Лара Уильямсон ; [пер. с англ. П. Денисовой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 254, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Вселенная историй). - Пер.: Williamson, Lara. A boy called Hope. ISBN 9785386092917.

Фомбель, Тимоте де.  Книга Джошуа Перла [Текст] : [для среднего и старшего школьного возраста : 6+] / Тимоте де Фомбель ; [перевод с французского Аси Петровой]. - Москва : КомпасГид, 2018. - 217, [4] с. : ил.  ISBN 9785000834138.