DATU BĀZES

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka veido Ludzas rajona bibliotēku elektronisko kopkatalogu, elektronisko novadpētniecības datu bāzi, Ludzas pilsētas domes dokumentu elektronisko datu bāzi, kultūrvēstures datu bāzi.

Elektroniskajā kopkatalogā var sameklēt datus par Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā un daļā no Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu bibliotēkām esošajām grāmatām, seriālizdevumiem un kompaktdiskiem.

Elektroniskajā novadpētniecības datu bāzē ir informācija par grāmatām, rakstiem no žurnāliem, laikrakstiem u.c. dokumentiem, kas satur informāciju par Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadiem. Lielākā daļa informācijas ir ievietota no avīzes „Ludzas Zeme”, kura tiek glabāta Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā kopš 1952. gada.

Kultūrvēstures datu bāzē sniegta informācija par Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu dabu, vēsturi, cilvēkiem.

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums Internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada, “Latvijas Vēstnesis” - no 2000.gada.

Lursoft laikrakstu bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā ne tikai lasīt publikācijas Internetā, bet arī mēklēt rakstus pēc vēlamajiem parametriem un iespēju tos komentēt.

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir savstarpēji saistīta ar citiem Lursoft piedāvātajiem reģistriem. Ja laikrakstu publikācijās sastopama kāda juridiska vai fiziska persona, turpat rakstā ir pielikta norāde (links) uz pārējiem Lursoft reģistriem.

Informācijas meklēšana Lursoft datu bāzēs notiek pēc Lursoft Ltd.Latvia cenrāža

_______________________________________________________

Letonika datu bāze ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu valodā. Letonika.lv ietver plašas enciklopēdijas, daudzvalodu tulkojošās, skaidrojošās un terminu vārdnīcas, bagātas attēlu krātuves, latviešu literatūras klasiku. Tā ir uzticama informācija latviešu valodā par Latviju, tās vēsturi, vidi, valodu un kultūru.

Letonika.lv resursi nemitīgi tiek papildināti un tie ir sagrupēti 9 sadaļās:

      Enciklopēdijas

      Vārdnīcas

      Literatūra

      Multivide

      Valoda

      Latvijas Kultūras kanons

      Spēles

      Ceļo

      Mašīntulko

___________________________________________________

LNB.logoLNB veidotās datu bāzes:

Valsts nozīmes kopkatalogs - 8 valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs;

Raksti periodikā - raksti periodiskajos izdevumos;

______________________________________________

LNB.digitalaLatvijas Nacionālā digitālā bibliotēka:

www.periodika.lv - Latvijā izdoto laikrakstu un žurnālu pilnie teksti;

Zudusī Latvija - digitalizēti attēli un informācija par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām;

Lasāmkoks - elektroniskā bibliotēka bērniem

 

latvijas filmasFilmas.lv - ir visplašākā un precīzākā datu bāze par Latvijas filmām

 

diva

 

Diva.lv - ir Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls, kurā pieejami vēsturiski, informatīvi un izglītojoši materiāli par Latvijas sabiedriskajiem procesiem, ikdienu un kultūras vērtībām.

 

 

_____________________________________________________

tezaursMūsdienu latviešu valodas vārdnīca

 

 

 

anglu vardnica

 

Skaidrojoša daudznozaru vārdnīca angļu valodā

 

 

 

duhaimeJuridisko terminu vārdnīca angļu valodā

 

 

 

krugosvet

 

Энциклопедия Кругосвет  - universāla enciklopēdija krievu valodā