Nacionālā Skaļā lasīšana Ludzas reģionā

Trešo gadu pēc kārtas Latvijā tiek organizēts Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensība – konkurss 5. -6. klašu skolēniem. Konkurss norit trīs kārtās – vietējais (skolās vai vietējās bibliotēkās), reģionālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Šis ir konkurss, kurā dalībnieki skaļi lasa no pašu izvēlētām grāmatām fragmentus, pastāsta par grāmatu un par izvēli kā arī iepazīstina klausītājus ar sevi.

Sacensības mērķis sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicinātu lasītprieku!!!

Šā gada pavasarī daudzos Latvijas reģionos, tai skaitā arī Ludzas, ārkārtas situācijas izsludināšanas dēļ, nenotika fināla sacensības. Tāpēc tika pieņemts lēmums, ka finālu rīkosim attālināti. Līdz maija beigām skolas iesūtīja  dalībnieku video, kurus žūrija  vērtēja pēc pieciem kritērijiem: prasme pastāstīt par grāmatas/fragmenta izvēli un sevi kā lasītāju, skaidra dikcija, lasīšanas temps, kontakts ar auditoriju.

Ludzas reģiona Nacionālās skaļās lasīšanas konkursa laureāti:

Reģiona čempiona titulu ieguva  – Denīza Loreta Nagle, Kārsavas vidusskolas skolniece (skolotāja Ilona Cibuļska). Viņa lasīja fragmentu no Gunta Bereļa grāmatas “Agnese un tumsas valdnieks”.

2.vietu ieguva – Annija Estere Slesere, Kārsavas vidusskolas skolniece. Viņa izvēlējās Meganas Makdonaldas grāmatu “Džūdija Svilpaste kļūst slavena”.

3.vietu ieguva – Alise Puzāne, Ludzas 2.vidusskolas skolniece ar  fragmentu no  Māra Runguļa grāmatas “Sirsniņsalas”.

Ludzas reģiona Skaļās lasīšanas čempione Denīza Loreta Nagle un viņas četri atbalstītāji dosies uz Rīgu, Nacionālo bibliotēku, lai piedalītos Lielajā Nacionālajā Skaļās lasīšanas finālā!

Lai veicas mūsu čempionei!!!

Tekstu sagatavoja

Elita Zirne, Ludzas pilsētas galvenās bibiotēkas metodiķe