Arhīvs

Jaunumi mazajiem lasītājiem. Dziedi, dziedi, putenīti! : Latviešu tautas pasakas un tautasdziesmas / Ilzes Neilandes ilustrācijas ; sastādījusi Ilze Neilande ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. – 2. pārstrādāts un papildināts izdevums. – Rīga : Avots, 2020. – 50 lpp. : krās. il. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934590191 Kunnass, Mauri.  Ziemassvētku vecītis : grāmata par …

Nozaru literatūra Abonementā  Burkus, Deivids.  Jauna vadība / Deivids Burkus ; no angļu val. tulk. Māra Rūmniece. – Rīga : Avots, [2020]. – 274 lpp. – Bibliogrāfija piezīmēs: [249.]-272. lpp.    ISBN 9789934590092. Cibuļs, Juris.  Pasaules tautu ābeču kolekcija / Juris Cibuļs. – Rīga : Raudava, 2020. – 168 lpp. : ilustrācijas, tabulas. – Teksts latviešu, …

Pateicoties projektam “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku krājumi tiks papildināti ar augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem. Latvijas valdība pēc Kultūras ministrijas (KM) izstrādāta rīcības plāna lēma piešķirt finansējumu 300 000 EUR apjomā   vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas Latvijas publiskajām bibliotēkām īstenošanai. Pašlaik Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki veic grāmatu …

17. novembrī Ludzas novada pašvaldībā mūsu kolēģei Elitai Zirnei tika pasniegts Atzinības raksts par ilggadēju, profesionālu darbu, ieguldījumu Ludzas reģiona bibliotēku darba pilnveidošanā un attīstībā. Lepojamies! Mums ir patiess prieks strādāt kopā ar Elitu, lai viss iecerētais izdodas!

Mīļie bibliotēkas lasītāji un apmeklētāji! Ludzas bibliotēka turpina darbu ierastajā režīmā! Ar prieku Jūs gaidīsim darbadienās no 9:00 – 18:00, sestdienās no 9:00 – 15:00. Šobrīd visi plānotie pasākumi tiek atcelti – Viktora Trojanovska piemiņas vakars, lasītāju kluba tikšanās un tikšanās ar noslēpumaino grāmatu. Aicinām Jūs ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, apmeklējot bibliotēku lietot masku, ievērot …

Grāmatas mazajiem lasītājiem  Bedojēra, Kamilla de la.  Dzīvnieki : neparasti jautājumi un atbildes / Kamilas de la Bedojēras teksti ; Polīnas Rīvas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; redaktore Gunta Šustere. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 31 lpp. : ilustrācijas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934085581 Bedojēra, Kamilla de …