Arhīvs

Dzejnieks, publicists, komponists, vijolnieks, grafiķis. Īstajā vārdā Eugenijs Ruško. Dzimis Zvirgzdenes pagasta Aizpures ciemā. Mācījies Rēzeknes apriņķa Piļcines pamatskolā, Rēzeknes Skolotāju institūta paraugskolā, Rēzeknes ģimnāzijā, Rēzeknes Tautas konservatorijā, LU studējis tieslietas. Pēc 2. pasaules kara mācījies un pabeidzis Kuldīgas daiļamatniecības un mūzikas skolu. (1949-52), līdz 1968. strādājis Kuldīgas mūzikas skolā, tad pārcēlies uz dzīvi Jūrmalā …

Publicists, izdevējs, dzejnieks, politiķis, sabiedriskais darbinieks. Dzimis Rēzeknes apriņķa Makašānu pagasta Sprūževā. Mācījies Rogovkas pamatskolā, Ludzas apriņķa skolā, Pēterpils Garīgajā seminārā un Inženieru institūtā. Strādājis par mājskolotāju, inženieri dažādās būvēs, bijis pirmais Rēzeknes pilsētas galva 1920.gadā, Satversmes un Saeimas deputāts, Hipotēku bankas taksators, satiksmes ministra biedrs, dzelzceļu galvenais inspektors. 1934. gadā aizgājis pensijā un dzīvojis …

  Publicists. Dzimis Zvirgzdenē. Pēc dažiem avotiem dzimis Rīgā. Mācījies V.Zālīša un Viestura 48. pamatskolā, mācījies Ludzas vidusskolā, neilgi strādājis par pedagogu Zvirgzdenē. 1944. gadā par iesaistīšanos nelegālajā organizācijā, kuras mērķis bija ar nevardarbīgām metodēm gāzt pastāvošo padomju iekārtu, ticis arestēts un notiesāts uz 10 gadiem labošanas darbu nometnēs PSRS Ziemeļos. Pēc soda izciešanas, turpinājis …

Rakstniece. Dzimusi Rēzeknes apriņķa Sakstagala pagasta Garančos. Franča Ķempa sieva. Jaunībā uzrakstījusi vairākus stāstus, liriskus tēlojumus, drāmu „Guņsgrāks”. 1927.– 1947. gadā dzīvoja Zvirgzdenē; tur uzrakstītais  diemžēl gājis bojā. Mirusi Ludzas apriņķa Zvirgzdenē. Apbedīta Zvirgzdenes kapos.   Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 301.lpp. Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzē