Arhīvs

Dzejnieks, prozaiķis, kritiķis, publicists. Īstajā vārdā Donats Kalnačs Dzimis Nirzas pagasta Vorslovas sādžā. Mācījies Dubuļu pamatskolā, Ludzas vidusskolā, Rīgas pilsētas 1. vidusskolā, skolotāju sagatavošanas kursos Ludzā, Latvijas Valsts Pedagoģiskajā institūtā.  Strādājis par matemātikas un vēstures skolotāju Nirzas nepilnajā vidusskolā, žurnāla “Karogs” redakcijā – 17 gadus pārzinājis dzejas nodaļu, kopš 1967. gada bijis izdevuma galvenais redaktors. …

Publicists, redaktors, grāmatnieks. Dzimis Nirzas pagastā. Absolvējis Ludzas komercskolu, Latvijas Universitātē studēja tautsaimniecību. Strādājis pašvaldību iestādēs. Kara vētru aizrauts svešumā, 1950. gadā viņš apmeties uz pastāvīgu dzīvi Čikāgā, ASV. Strādājis maizes darbu un studējis politiskās zinības Ziemeļrietumu Universitātē. Viņš kļuva par lielisku speciālistu moderno grāmatvedības mašīnu tehnoloģijā, apguvis iespieddarbu salicēja un sagatavotāja iemaņas. Ar viņa …

Augšņu apstrādes pētnieks. Dzimis Nirzas pagasta Mazajos Žureilos. Zinātniskajos pētījumos pilnveidojis augsnes apstrādes tradicionālās sistēmas, noskaidrojis optimālus tās apstrādes termiņus, dziļumu, pētījis tilpummasu, sakārtu, struktūru, filtrācijas spēju, apstrādes minimalizācijas paņēmienus, kombinēto augsnes apstrādes un sējas mašīnu lietošanu iekultivētajās platībās. Šo pētījumu rezultāti izmantoti augsnes apstrādes teorētisko pamatu izstrādāšanai, dārzeņkopības praksē lielākoties segtajās platībās, meteoroloģijā, hidromeliorācijā. …

Mediķis. Dzimis Nirzas pagasta Kušneros. Mācījies Lūrupu, Raipoles, Zilupes, Aglonas klostera skolā un Ludzas ģimnāzijā. Karojis, guvis ievainojumus, kļuvis invalīds. Strādājis par skolotāju Nirzā, pasniegdams latviešu valodu un literatūru, vēsturi, zīmēšanu. 1953.gadā absolvējis Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultāti, palicis aspirantūrā Patoloģiskās anatomijas un tiesu medicīnas katedrā. Tur aizstāvējis kandidāta disertāciju. Bijis lektors Medicīnas skolā, …

Ģeologs, mineralogs. Dzimis Nirzas pagasta Andru sādžā. Mācījies Raipolē, Ludzā, studējis LVU Ģeoloģijas fakultātē Voroņežā. Piedalījies ekspedīcijās Kazahijā, Kaukāzā, Austrumbaikālā, Tanzānijā, Gobi tuksnesī Mongolijā, arī Baltkrievijā un Baltijā meklējis rūdas. 1966. gadā. Aizstāvējis kandidāta disertāciju. Ilgu laiku strādājis par Latvijas Ģeoloģijas pārvaldes centrālās laboratorijas vadītāju.     Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- …

Profesionāls aktieris, režisors, mākslinieks, veikls dejotājs, aizrautīgs dziedātājs, dzejnieks. Dzimis Nirzas pagasta Raibakozās, absolvējis Raipoles sākumskolu, Ludzas ģimnāziju, Rīgas Teātra institūtu (1948). Līdz 1961.gadam strādāja Daugavpils muzikāli dramatiskajā teātrī, vienlaicīgi būdams arī vietējā Pedagoģiskā institūta dramatiskā kolektīva režisors. Pēc teātra izformēšanas bija aktieris Armaviras, Kserovskas, Hakasijas dramatiskajā teātrī Abakanā, pašā Āzijas centrā. Atgriezies dzimtenē, pasniedza …

Pedagogs, pašvaldību darbinieks. Beidzis Nautrēnu vidusskolu, ar sarkano diplomu Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju – lauksaimniecības mehanizācijas specialitātē, Maskavas Universitātes Lauksaimniecības inženieru Pedagoģijas fakultāti. 2001. gadā Jelgavas Lauksaimniecības universitātē ieguvis socioloģijas zinātņu maģistra grādu. Strādājis Malnavas lauksaimniecības tehnikumā par speciālo priekšmetu pasniedzēju, direktora vietnieku praktiskajā apmācībā un mācību darbā. Kopš 1994. gada vadījis Malnavas pagasta padomi, no …

Bižas ezers (Bišu ezers) atrodas Latgales augstienē, 171,7  m virs jūras līmeņa, Rundēnu pagastā. Apkārt pauguraine, izteiksmīga ainava. Krasti stāvi vai slīpi, apauguši ar krūmiem un lapu kokiem. Ziemeļos un rietumos šauri līči. Ir 5 salas (koppl. ~ 2,6 ha). Ietek 8 strauti un grāvji. Austrumos iztek Sarjanka. Lielā dziļuma dēļ vairāk piemērots makšķerēšanai nekā …