Arhīvs

Lasītāju ievērībai! Iepriekšējā un tekošā mēneša žurnālus var lasīt uz vietas, pārējos numurus izsniedzam uz mājām līdz 7 dienām. Avīzes lasītavā tiek izsniegtas tikai uz vietas.   LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 2019.g. ABONĒ: AVĪZES: Diena                                 Dienas bizness Ievas Padomu Avīze Latvijas Avīze                   Ludzas Zeme Mājas Dakteris Neatkarīgā Rīta Avīze Pavards Rēzeknes Vēstis Vietējā Latgales Avīze   …

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka veido Ludzas rajona bibliotēku elektronisko kopkatalogu, elektronisko novadpētniecības datu bāzi, Ludzas pilsētas domes dokumentu elektronisko datu bāzi, kultūrvēstures datu bāzi. Elektroniskajā kopkatalogā var sameklēt datus par Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā un daļā no Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu bibliotēkām esošajām grāmatām, seriālizdevumiem un kompaktdiskiem. Elektroniskajā novadpētniecības datu bāzē ir informācija …

Lemeševas bibliotēka dibināta 1961. gadā. Bibliotēkā strādājušas: Antonina Slišāne, Maruta Laganovska, Janīna Bule, Alvīne Laganovska, Valentīna Laganovska, Anna Rudzīte, Ženija Gnatenko. No 1982. gada bibliotēkā strādā Zinaīda Nalivaiko.        Bibliotēkas telpas, kopš 2005. gada, atrodas daudzdzīvokļu mājā.                     1978.gadā bibliotēkas fonds-6582 eksemplāri, lietotāju skaits 251.       2006. gadā fondā 5517 eksemplāri, lietotāju skaits 175. No 2005. gada …

Projekta īstenotājs ir Biedrība „Ludzas krievu biedrība „Nasliedije””, sadarbības partneri – Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka un Rakstnieku un publicistu starptautiskā asociācija. Projekta mērķa grupas: Biedrības Ludzas krievu biedrība „Nasliedije” biedri, to ģimenes, Ludzas pašvaldības mazākumtautību biedrību un nevalstisko organizāciju biedri, Ludzas pašvaldības, Zilupes novada, Ciblas novada, Viļānu novada, Rēzeknes pilsētas, Krāslavas novada, Daugavpils pilsētas vidusskolu …

Ludzas krievu biedrības „Nasliedije” projekta „Sābri – Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs” ietvaros iespiešanai tiek gatavots sienas kalendārs 2010. gadam ar informatīvo materiālu par Latgales reģiona nacionālo un mazākumtautību biedrību darbību. Sienas kalendāra saturisko informāciju apkopo, kā arī dizainu izstrādā un sagatavo projekta darba grupa. Kalendāra maketa izstrādi, drukāšanu un pavairošanu veiks SIA „Latgale …

Projekta „Sābri – Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs” ietvaros ir izsludināts projekta logotipu konkurss Latgales skolu skolēniem. Izstrādātajam projekta logo, kas tiks izmantots projekta un informatīvajos materiālos, jāveicina projekta atpazīstamība, jāveido vienots un pievilcīgs projekta tēls. Konkursa 1. kārtas darbu iesniegšanas termiņš ir š. g. 20. novembris. Darbi izstrādājami saskaņā ar konkursa nolikumu un …