Arhīvs

2010. gada 15. janvārī plkst. 18:00 Ludzas krievu biedrība „Nasliedije” aicina romantiskās mūzikas cienītājus uz Ludzas Tautas namu, kur notiks krievu seno un mūsdienu romanču vakars. Vakara gaitā skanēs liriskas rindas un romances Ludzas galvenās bibliotēkas interešu kluba Grāmatu draugu biedrības „Varavīksne” dalībnieku, Ludzas krievu biedrības „Nasliedije” dalībnieku, Zilupes mūzikas skolas, Ludzas Bērnu un jauniešu …

Ludzas krievu biedrības „Nasliedije” projekta „Sābri – Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs” ietvaros tiek veidota mūsdienu Latgales krievu dzejas antoloģija.   Antoloģijā tiks pārstāvēti 40 – 60 autori, no kuriem apmēram 10 nodarbojas ar literāru darbu tulkošanu no latviešu un latgaliešu valodas uz krievu valodu. Par katru dzejnieku tiks ievietota īsa informācija un fotogrāfija, …

Dzejnieks, mākslinieks, pedagogs. Dzimis Zvirgzdenes pagasta Plaudišos. Mācījies skolotāju sagatavošanas kursos Rēzeknē un Daugavpilī. Strādājis par rakstvedi, skolotāju Blontos, Zvirgzdenē, Rundānos, Raipolē, par skolas pārzini Nirzā un Lūrupos. Dzeju publicējis latgaliešu periodiskajos izdevumos. Sākot ar 1928.gadu D.Greča dzejas iespiestas rakstu krājumā „Sējējs”, „Olūta” burtnīcās, žurnālā „Zīdūnis”, „Latvijas Jaunatne”, vēlāk „Straumē”, nereti arī ar viņa zīmējumiem. …

Agronoms. Dzimis Zvirgzdenes pagasta „Zaļeglēs”. Mācījies Rēzeknes paraugpamatskolā, Malnavas lauksaimniecības vidusskolā, Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā. No 1948. gada un līdz aiziešanai pensijā bijis Lauksaimniecības ministrijas tehnisko kultūru galvenais agronoms. Viņa padomi un ieteikumi lieti noderējuši progresīvo tehnoloģiju apgūšanā un ieviešanā, audzējot cukurbietes un linus. Bijis avīzes „Cīņa” ārštata līdzstrādnieks, presē publicējis vairāk nekā 150 apceru. Lasījis …

Dzejnieks, publicists, komponists, vijolnieks, grafiķis. Īstajā vārdā Eugenijs Ruško. Dzimis Zvirgzdenes pagasta Aizpures ciemā. Mācījies Rēzeknes apriņķa Piļcines pamatskolā, Rēzeknes Skolotāju institūta paraugskolā, Rēzeknes ģimnāzijā, Rēzeknes Tautas konservatorijā, LU studējis tieslietas. Pēc 2. pasaules kara mācījies un pabeidzis Kuldīgas daiļamatniecības un mūzikas skolu. (1949-52), līdz 1968. strādājis Kuldīgas mūzikas skolā, tad pārcēlies uz dzīvi Jūrmalā …

Publicists, izdevējs, dzejnieks, politiķis, sabiedriskais darbinieks. Dzimis Rēzeknes apriņķa Makašānu pagasta Sprūževā. Mācījies Rogovkas pamatskolā, Ludzas apriņķa skolā, Pēterpils Garīgajā seminārā un Inženieru institūtā. Strādājis par mājskolotāju, inženieri dažādās būvēs, bijis pirmais Rēzeknes pilsētas galva 1920.gadā, Satversmes un Saeimas deputāts, Hipotēku bankas taksators, satiksmes ministra biedrs, dzelzceļu galvenais inspektors. 1934. gadā aizgājis pensijā un dzīvojis …

  Publicists. Dzimis Zvirgzdenē. Pēc dažiem avotiem dzimis Rīgā. Mācījies V.Zālīša un Viestura 48. pamatskolā, mācījies Ludzas vidusskolā, neilgi strādājis par pedagogu Zvirgzdenē. 1944. gadā par iesaistīšanos nelegālajā organizācijā, kuras mērķis bija ar nevardarbīgām metodēm gāzt pastāvošo padomju iekārtu, ticis arestēts un notiesāts uz 10 gadiem labošanas darbu nometnēs PSRS Ziemeļos. Pēc soda izciešanas, turpinājis …

Rakstniece. Dzimusi Rēzeknes apriņķa Sakstagala pagasta Garančos. Franča Ķempa sieva. Jaunībā uzrakstījusi vairākus stāstus, liriskus tēlojumus, drāmu „Guņsgrāks”. 1927.– 1947. gadā dzīvoja Zvirgzdenē; tur uzrakstītais  diemžēl gājis bojā. Mirusi Ludzas apriņķa Zvirgzdenē. Apbedīta Zvirgzdenes kapos.   Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 301.lpp. Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzē