Arhīvs

Ludzas bibliotēka ir ceļā uz lasītāju kluba izveidi. Tāpēc aicinām interesentus un lasītājus uz kopīgām sarunām par grāmatām un literatūru mūsu dzīvē. Pirmajā tikšanās reizē piedāvāsim jauno grāmatu apskatu un radošas literāras izklaides. Tiekamies Ludzas bibliotēkas 2. stāvā, Stacijas iela 41, Ludzā.

Nozaru literatūra Abonementā Danilāns, Anatolijs.  Dakteri un šamaņi : Anatolijs Danilāns un Pēteris Strubergs diskutē par zinātnisko medicīnu un tautas dziedniecību / Anatolijs Danilāns, Pēteris Strubergs ; sastādītāja Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore Liene Soboleva ; foto Jānis Brencis. – Rīga : Jumava, 2019. – 133, [1] lpp.         ISBN 9789934203886. Dzīvesziņas gadagrāmata  2020 / sastādītāji: Aija Austruma, …

Nozaru literatūra Abonementā Danilāns, Anatolijs.  Dakteri un šamaņi : Anatolijs Danilāns un Pēteris Strubergs diskutē par zinātnisko medicīnu un tautas dziedniecību / Anatolijs Danilāns, Pēteris Strubergs ; sastādītāja Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore Liene Soboleva ; foto Jānis Brencis. – Rīga : Jumava, 2019. – 133, [1] lpp.         ISBN 9789934203886. Dzīvesziņas gadagrāmata  2020 / sastādītāji: Aija Austruma, …

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā (3.stāvs) (Stacijas ielā 41, Ludza)   PROGRAMMĀ: 10:00-10:05 Sanāksmes sākums 10:05-10:20 Aktualitātes Inta Kušnere, LPGB direktore 10:20-11:00 Tikšanās ar kaimiņiem: Zinaīda Kaupuža, Nesteru bibliotēkas vadītāja Valentīna Klovane, Lauderu pagasta bibliotēkas vadītāja Iveta Meikšāne, Pasienes pagasta bibliotēkas vadītāja Janīna Kadakovska, Mērdzenes pagasta bibliotēkas vadītāja Alla Dolgovska, Brigu pagasta bibliotēkas …