Arhīvs

Sīkāka informācija par konkursu pieejama: https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/67169-arlietu-ministrija-izsludina-latvijas-starptautiskas-atzisanas-de-iure-simtgadei-veltitu-konkursu-jauniesiem?fbclid=IwAR3VQhejY_LaPKcaRE6WBOUJm-GNZpHgRHVFW1MT6dcd34f7mbxcqIwZx-Q  

Nozaru literatūra   Psiholoģija, filozofija Benjamins, Valters.  Vardarbība un melanholija / Valters Benjamins ; sastādītājs, no vācu valodas tulkojis un komentējis Igors Šuvajevs ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece ; izmantoti Viļņa Zābera zīmējumi. – Rīga : Neputns, [2020]. – 204 lpp. : ilustrācijas. – Tulkots no: Gesammelte Schriften. Band 1-7 / …

Jaunumi mazajiem lasītājiem. Dziedi, dziedi, putenīti! : Latviešu tautas pasakas un tautasdziesmas / Ilzes Neilandes ilustrācijas ; sastādījusi Ilze Neilande ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. – 2. pārstrādāts un papildināts izdevums. – Rīga : Avots, 2020. – 50 lpp. : krās. il. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934590191 Kunnass, Mauri.  Ziemassvētku vecītis : grāmata par …

Nozaru literatūra Abonementā  Burkus, Deivids.  Jauna vadība / Deivids Burkus ; no angļu val. tulk. Māra Rūmniece. – Rīga : Avots, [2020]. – 274 lpp. – Bibliogrāfija piezīmēs: [249.]-272. lpp.    ISBN 9789934590092. Cibuļs, Juris.  Pasaules tautu ābeču kolekcija / Juris Cibuļs. – Rīga : Raudava, 2020. – 168 lpp. : ilustrācijas, tabulas. – Teksts latviešu, …

Pateicoties projektam “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku krājumi tiks papildināti ar augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem. Latvijas valdība pēc Kultūras ministrijas (KM) izstrādāta rīcības plāna lēma piešķirt finansējumu 300 000 EUR apjomā   vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas Latvijas publiskajām bibliotēkām īstenošanai. Pašlaik Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki veic grāmatu …