Latvijas Republika
Ludzas novada pašvaldība
Ludzas novada bibliotēka

Nr.p.k. Vārds, Uzvārds Profesija, amats Kontakti
1. Inta Kušnere direktore inta@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781191
2. Elita Zirne metodiķe elita@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781191
3. Svetlana Onufrijeva lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781194
4.  

Taisija Loginova

 

grāmatu komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja, IIS ALISE administratore taisija@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781194
5. Ligita Jurkāne vecākā bibliotekāre biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781194
6. Ņina Rimša vecākā bibliotekāre nina@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781194
7. Velta Leitāne vecākā bibliotekāre biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781194
8. Viorika Puļča bibliogrāfe biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781194
9. Natālija Pozņaka vecākā bibliotekāre tālrunis 65781194
10. Erika Bricika bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781191
11. Ilga Kaupuža vecākā bibliotekāre biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781191
11. Iveta Novika vecākā bibliotekāre biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781191
13. Ludmila Vibornaja vecākā bibliotekāre biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781191

14.

15.

Irina Bernāne

Tatjana Petrova

apkopēja

tālrunis 65781194

tālrunis 65781191

16. Ludzas novada pašvaldības datu aizsardzības speciāliste

tālrunis 22331383

datuaizsardziba@ludza.lv

Raiņa ielā 16, Ludza
kab.303

Bibliotēka nav pieejama personām ar īpašām vajadzībām. Pēc pieprasījuma grāmatas tiek piegādātas mājās.