Latvijas Republika
Ludzas novada pašvaldība
Ludzas novada bibliotēka

 

Nr.p.k. Vārds, Uzvārds Profesija, amats Kontakti
1. Elita Zirne direktore

elita@ludzasbiblio.lv

elita.zirne@ludzasnovads.lv
tālrunis 65781191

28618086

2. Taisija Loginova grāmatu komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja, IIS ALISE administratore taisija.loginova@ludzasnovads.lv
tālrunis 65781194
3. Svetlana Onufrijeva lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja svetlana.onufrijeva@ludzasnovads.lv
tālrunis 65781194
4. Ligita Jurkāne bibliogrāfe ligita.jurkane@ludzasnovads.lv
tālrunis 65781194
5. Ņina Rimša vecākā bibliotekāre nina.rimsa@ludzasnovads.lv
tālrunis 65781194
6. Velta Leitāne vecākā bibliotekāre velta.leitane@ludzasnovads.lv
tālrunis 65781194
7. Viorika Puļča direktores vietniece metodiskajā darbā

viorika.pulca@ludzasnovads.lv

tālrunis 65781191

28720294

8. Gunita Kapilinska vecākā bibliotekāre gunita.kapilinska@ludzasnovads.lv
tālrunis 65781194
9. Natālija Pozņaka vecākā bibliotekāre natalija.poznaka@ludzasnovads.lv
tālrunis 65781194
10. Erika Bricika bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja erika.bricika@ludzasnovads.lv
tālrunis 65781191
11. Ilga Kaupuža vecākā bibliotekāre ilga.kaupuza@ludzasnovads.lv
tālrunis 65781191
12. Iveta Novika vecākā bibliotekāre iveta.novika@ludzasnovads.lv
tālrunis 65781191
13. Ludmila Vibornaja vecākā bibliotekāre ludmila.vibornaja@ludzasnovads.lv
tālrunis 65781191

14.

15.

Irina Bernāne

Tatjana Petrova

apkopēja

tālrunis 65781194

tālrunis 65781191

16. Ludzas novada pašvaldības datu aizsardzības speciāliste

tālrunis 22331383

datuaizsardziba@ludza.lv

Raiņa ielā 16, Ludza
kab.303

Bibliotēka nav pieejama personām ar īpašām vajadzībām. Pēc pieprasījuma grāmatas tiek piegādātas mājās.