Pasākums “Četri soļi ceļā uz veselību” ar Mariju Kārklu un Sandru Kalniņu

Marija Kārkla:  Ludzas novada bibliotēkas telpās pirms 50 gadiem iededzu sveces liesmu un uzsāku savas darba gaitas bibliotēkā. Tad skolotājas un skolas vadības darbs. Darba gaitas beigušās, bet interese par cilvēku, vēlme izzināt palikusi. Uzkrājusies pieredze un radušās atbildes uz jautājumiem: kā justies labi? kā būt veselam? Pasākumā “Četri soļi ceļā uz veselību” dalīšos pieredzē. Ar mani kopā būs ārste Sandra Kalniņa. Viņas pieredze, gan iepriekš strādājot poliklīnikā, gan tagad – atveseļojot cilvēkus ar dabas vielām, sniegs atbildes arī uz sarežģītākiem jautājumiem. Mēs iepazīstināsim ar sistēmisku ceļu veselības uzturēšanai, parādīsim atveseļošanās ceļu.