Pasākums “Konfekšu nams”

Mīļās ģimenes!
21. jūlijā aicinām Jūs kopā ar bērniem apmeklēt pasākumu – “Konfekšu nams” no plkst. 16.00 līdz 18.00 pie Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas ēkas.
Visi bērni mīl saldumus, tāpēc mūsu nākošā pasākuma tēma būs … KONFEKTES!
Pasākuma laikā darbosimies radošajā darbnīcā, iesim rotaļās un piedalīsimies konkursos!
Ludzas bibliotēka aicina iesaistīties Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg Latvia – Lithuania Programme) projekta “Home” atklātajā nodarbībā ģimenēm “Family time”.
Tiekamies pie Ludzas bibliotēkas !