Pasākums “Manas ģimenes portrets”

Aicinām Jūs uz Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas rīkoto pasākumu “Manas ģimenes portrets”, kas notiks 25. augustā plkst. 16.00 Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā.
Pasākuma laikā tiks rīkota radošā darbnīca – veidosim ģimenes portretus un to ģērboņus.
Ludzas bibliotēka aicina iesaistīties Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg Latvia – Lithuania Programme) projekta “Home” nodarbībā ģimenēm “Family time”.
Tiekamies 25.augustā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas 3.stāvā!