Pasākums “Putnu māja”

Aicinām Jūs uz Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas rīkoto pasākumu “Putnu māja”, kas notiks 23. augustā plkst. 16.00 Ludzas pilsētas parkā.
 
Pasākuma laikā tiks spēlētas spēles un rīkota radošā darbnīca – veidosim mājiņas putniem.
 
Ludzas bibliotēka aicina iesaistīties Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg Latvia – Lithuania Programme) projekta “Home” nodarbībā ģimenēm “Family time”.
 
Lietus gadījumā pasākums tiks atcelts!
 
Tiekamies 23.augustā Ludzas pilsētas parkā !