Ludzas novada bibliotēka saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļa vietni – www.ludzasbiblio.lv 

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ludzas novada bibliotēka tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēliem, kuri ievietoti mājas lapā, trūkst vai nav precīzi uztverams alternatīvais teksts angļu valodā. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem pievienots.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 2023.gada 16.junijā. Izvērtēšanu veica Aleksejs Šniparkovs, programmētājs SIA” Latinsoft”.
Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Ludzas novada bibliotēka rakstot biblio@ludzasbiblio.lv.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.
Ja konstatēji kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlies saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinies ar mums:
E-pastā: biblio@ludzasbiblio.lv
Mēs izskatīsim tavu pieprasījumu un sniegsim atbildi 10 darba dienu laikā.

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 10.06.2023.
Šo paziņojumu apstiprināja Edgars Losinskis, projektu vadītājs SIA”Latinsoft”.