Bibliotēkas nosaukums

Bibliotekāres vārds, uzvārds

Telefons

e-pasts

Blontu pagasta bibliotēka Inta Vonoga 65700894 pagasts

28786334 mobilais

blontibiblio@inbox.lv

 

Brigu pagasta bibliotēka Alla Dolgovska 28217362 mobilais brigibiblio@inbox.lv
Ciblas bibliotēka Rita Trukšāne 65729214

26256516 mobilais

ciblabiblioteka@inbox.lv
Cirmas pagasta bibliotēka Marina Piterāne 65729300 pagasts

22451343 mobilais

marina-piterane@inbox.lv
Felicianovas bibliotēka Lilita Šendo 65729371

26305593 mobilais

fel_biblio@inbox.lv
Goliševas pagasta bibliotēka Skaidrīte Lankovska 26168340 goliseva.biblio@inbox.lv
Isnaudas bibliotēka Inga Taraseviča 65729110 bibliotēka
Istalsnas bibliotēka Iveta Čodore 65729344

26117681mobilais

istalsna1@inbox.lv
Istras pagasta bibliotēka Jeļena Kreminska 26415910 mobilais jelena_kreminska@inbox.lv
Lauderu pagasta bibliotēka Valentīna Klovane 28204084 mobilais lauderibib@inbox.lv
Līdumnieku bibliotēka Irēna Pavlova 26401336 mobilais lidumniekibiblio@inbox.lv
Mērdzenes pagasta bibliotēka Janīna Kadakovska 26569170 mobilais merdzenebiblio@inbox.lv
Mežvidu pagasta bibliotēka Veronika Škestere 28308160 mobilais mezvidi-biblio@inbox.lv
Nesteru bibliotēka Zinaīda Kaupuže 28357956 mobilais nesteri.bibl@inbox.lv
Nirzas pagasta bibliotēka Regīna Vonda 28711771 mobilais nirzasbiblio@inbox.lv
Ņukšu pagasta bibliotēka Anastasija Pisarenko 65729492 nuksubibl@inbox.lv
Pasienes pagasta bibliotēka Oļegs Vasiļenoks 26399729 mobilais oleggg52@inbox.lv
Pildas pagasta bibliotēka Inese Germane  26187572 mobilais inese.germane@inbox.lv
Pureņu pagasta bibliotēka Ruta Zaiceva 22439487 mobilais purenubibl@inbox.lv
Pušmucovas pagasta bibliotēka Ilga Baziļeviča 65728102 pagasts

29390771 mobilais

ilgabaz@inbox.lv
Ranču bibliotēka Anna Kalniņa 26103108 mobilais rancubiblioteka@inbox.lv
Rundēnu pagasta bibliotēka Ļubova Kuročkina 65729649 rundenubibl@inbox.lv
Salnavas pagasta bibliotēka Veronika Zelča 65707362 salnavas_biblioteka@inbox.lv
Zaļesjes pagasta bibliotēka Jeļena Smutova 22331536 mobilais zalesjebiblio@inbox.lv
Zvirgzdenes pagasta bibliotēka Jolanta Pridāne 65700863 bibliotēka zvirgzdbibl@inbox.lv
Kārsavas pilsētas bibliotēka Inta Jurča 65733162 biblkarsava@inbox.lv
Zilupes pilsētas bibliotēka Nadežda Ļemeševa 65722045 biblioz@inbox.lv

Rajona bibliotēkas (prezentācija)