Bibliotēkas vadītāja: Inta Vonoga

Adrese: „Domes nams”, Blonti, Blontu pag., Ciblas novads, LV-5706           

Telefons: 65700894 (pagasta pārvalde); 28786334

e-pasts: inta.vonoga@ludzasnovads.lv

Darba laiks:

Pirmdiena 12.30 – 16.30
Otrdiena 12.30 – 16.30
Trešdiena 12.30 – 16.30
Ceturtdiena 12.30 – 16.30
Piektdiena 12.30 – 16.30

Sestdiena, svētdiena – brīvdiena

Blontu pagasta bibliotēkas NOLIKUMS

Blontu pagasta bibliotēkas LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Informācija par bibliotēku:

Ludzas novada mājas lapā: https://ludzasnovads.lv/

Latvijas kultūras datu portāls: https://kulturasdati.lv/lv

Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs: https://ludza.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Blontu pagasta bibliotēkas Facebook lapa