Felicianovas bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja: Lilita Šendo 

Adrese: Vecā iela 5,  Ciblas pag., Ciblas novads, LV-5709

Telefons: 26305593

e-pasts:lilita.sendo@ludzasnovads.lv

Darba laiks:

Pirmdiena 08.30 – 16.00
Otrdiena 08.30 – 16.00
Trešdiena 08.00 – 16.00
Ceturtdiena 12.00 – 16.00
Piektdiena 09.00 – 16.00

Pārtraukums : 12.00 – 13.00

Sestdiena, svētdiena – brīvdiena

Felicianovas bibliotēkas NOLIKUMS

Felicianovas bibliotēkas LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Informācija par bibliotēku:

Ludzas novada mājas lapā: https://ludzasnovads.lv/

Latvijas kultūras datu portāls: https://kulturasdati.lv/lv

Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs: https://ludza.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Felicianovas pagasta bibliotēkas Facebook lapa