Bibliotēkas vadītāja: Iveta Čodare

Adrese: Dzelmes,Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads,

LV-5716

Telefons: 26117681

e-pasts: iveta.codare@ludzasnovads.lv

Darba laiks:

Pirmdiena 08.00 – 14.00
Otrdiena 08.00 – 16.00
Ceturtdiena 08.00 – 16.00
Piektdiena 08.00 – 16.00

Trešdiena, sestdiena, svētdiena – brīvdiena

 

Istalsnas bibliotēkas NOLIKUMS

Istalsnas bibliotēkas LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Informācija par bibliotēku:

Ludzas novada mājas lapa:https://www.ludza.lv/

Latvijas kultūras datu portāls: https://kulturasdati.lv/lv

Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs: https://ludza.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Istalsnas bibliotēkas Facebook lapa