Bibliotēkas vadītāja: Jolanta Prīdāne

Adrese: Janīnas Tabūnes iela 6-4, Lucmuiža, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov., LV-5752

Telefons:65707127, 26132372

e-pasts: jolanta.pridane@ludzasnovads.lv

 Darba laiks:

Pirmdiena 09.00 – 17.00
Otrdiena 09.00 – 17.00
Trešdiena 09.00 – 14.00
Ceturtdiena 09.00 – 15.00
Piektdiena 11.00 – 15.00

Pārtraukums pirmdien, otrdien : 13.00 – 14.00

Pirmdiena, svētdiena– brīvdiena.

Katra mēneša 15.datumā – apmeklētājiem bibliotēka slēgta (spodrības diena).

Zvirgzdenes pagasta bibliotēkas NOLIKUMS

Zvirgzdenes  pagasta bibliotēkas LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

Informācija par bibliotēku:

Ludzas novada mājas lapā: https://ludzasnovads.lv/

Latvijas kultūras datu portāls: https://kulturasdati.lv/lv

Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs: https://ludza.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Zvirgzdenes pagasta bibliotēkas Facebook lapa