Отраслевая литература на абонементе Fābere, Adele.  Kā runāt ar bērniem, lai bērni klausītos un kā klausīties, lai bērni runātu / Adele Fābere, Eleina Mazliša ; il. autore Kimberlija Anna Ko ; tulkojums latviešu valodā, Lilija Berzinska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 350, [2] lpp.       ISBN 9789934089619. Lafranka, Stefānija.  Mēness sargātājas : ceļā uz …

Отраслевая литература на абонементе Bikova, Anna.  «Ideālas mammas» mierīgas dzīves noslēpumi / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Ruta Darbiņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Inta Kalniņa. — Rīga : Avots, [2021]. — 267 lpp. : ilustrācijas. — Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas.           ISBN 9789934590221. Eriksons, Tomass.  Apkārt vieni vienīgi …

Отраслевая литература Katrāne-Šilinga, Alīna.  Prāta Vētra. Meklēt vienam otru / Alīna Katrāne-Šilinga ; no krievu valodas tulkojis Ilmārs Šlāpins ; ilustratore Anna Solujanova ; dizains: Darja Ļubavskaja ; vāka dizains: Rihards Delvers ; priekšvārds: Aija Auškāpa ; vāka fotogrāfija: Antons Korbeins. — [Rīga] : Prāta Vētras skaņu ierakstu kompānija, [2021]. — 287 lpp. : faksimili, …

Отраслевая литература на Абонементе Broņislavas Martuževas Likteņgaitu klade / Kaspars Strods, Anna Egliena, Aldis Kise, Andris Baltacis ; redaktore Baiba Baltace-Saukāne. – Rēzekne : Muzikālais teātris-studija “Baltie lāči”, [2020]. – 107 lpp. ISBN 9789934232411. Dalailama.  Aicinājums uz pārmaiņām / Dalailama un Sofija Strila-Revere ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa. – Rīga : [Margarita Putniņa], 2021. – 72 lpp. …

Отраслевая литература Beks, Klauss.  Mediju un komunikācijas zinātne : monogrāfija / Klauss Beks ; latviešu izdevums profesora Dr. phil. Aināra Dimanta tulkojumā un zinātniskajā redakcijā ar līdzautora papildinājumiem. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2021. — 384 lpp. : ilustrācijas. — (Sabiedrisko attiecību bibliotēka ; 10). — Tulkots no vācu valodas.        ISBN 9789934543296. Bubnovskis, Sergejs.  Veseli …

Отраслевая литература на абонементе Bredforda, Sāra.  Karaliene Elizabete II / Sāra Bredforda ; Agnese Strazdiņa, tulkojums latviešu valodā (no angļu valodas) ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; redaktore Zane Eniņa. — Rīga : Latvijas Mediji, 2021. — 327, [16] lpp. : fotogrāfijas. — Bibliogrāfija: 322.-[325.]lpp. — Autore uzrādīta uz vāka.     ISBN 9789934158674. Elia, Deina. …

Отраслевая литература на абонементе Baikovska, Inese.  Kriminālprocesa atjaunošanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem problemātika : monogrāfija / Inese Baikovska ; recenzenti: Dr.iur. Vitolds Zahars, Dr.iur. Juris Juriss, Dr.iur. Vladas Tumalavičius. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2021. — 337 lpp. : ilustrācijas. — (Tiesību zinātņu bibliotēka ; Nr. 40). — Bibliogrāfija: 319.-337. lpp. un zemsvītras piezīmēs. …

Отраслевая литература Danilāns, Anatolijs.  Dakteris ar dakšiņu : 300 profesora Anatolija Danilāna receptes un ieteikumi / sastādītāja Kristīna Blaua ; Roberta Blumberga foto un vāka dizains ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2020]. — 326, [2] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934204548. Pētersone, Karina.  Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs / Karina Pētersone, Ilze Būmane ; redaktore …

Отраслевая литература Lanka, Jānis.  Sitienu un metienu biomehānika / Jānis Lanka ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārais redaktors Andris Dzenis ; Margaritas Stokas grafiskais noformējums ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. – Rīga : Jumava, [2020]. – 269, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas. – Bibliogrāfija: 254.-[267.] lpp.       ISBN 9789934204319. Latvijas leģendas X : par …

Отраслевая литература на Абонементе Burkus, Deivids.  Jauna vadība / Deivids Burkus ; no angļu val. tulk. Māra Rūmniece. – Rīga : Avots, [2020]. – 274 lpp. – Bibliogrāfija piezīmēs: [249.]-272. lpp.    ISBN 9789934590092. Cibuļs, Juris.  Pasaules tautu ābeču kolekcija / Juris Cibuļs. – Rīga : Raudava, 2020. – 168 lpp. : ilustrācijas, tabulas. – Teksts latviešu, angļu, baltkrievu, bulgāru, …