Отраслевая литература Beglija, Šārona.  Prāta treniņš : jaunākie zinātnes atklājumi par cilvēka spēju pārveidot savas smadzenes un mainīt sevi / Šārona Beglija ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktore Sandra Liniņa ; Dainas Vīķeles makets un vāka dizains. — Rīga : Lietusdārzs, 2023. — 269, [1] lpp. — Atsauces 259.-[270] lpp.        ISBN 9789934576478. Sinsero, …

Отраслевая литература Danilāns, Anatolijs.  Brīnumainā mikropasaule un negantie vīrusi / Anatolijs Danilāns ; Kristīna Blaua, sastādījums ; Roberta Blumberga grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Zundure ; literārā redaktore Aiva Grudule ; maketētājs Ivars Vimba. — Rīga : Jumava, [2023]. — 95, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabula.    ISBN 9789934206474. Dūhiga, Hollija.  Izprast un palīdzēt: …

Отраслевая литература Daudziņa, Zane.  Runā droši : pārliecinoša uzstāšanās jebkuras publikas priekšā / Zane Daudziņa ; redaktors Aldis Vēvers ; Aigara Truhina grāmatas un vāka dizains ; maketētāja Dace Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 79, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti. — Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu.      ISBN …

Отраслевая литература на абонементе Dispenza, Džo.  Smadzeņu evolūcija : zinātniska pieeja tam, kā domāšanas maiņa spēj uzlabot tavu dzīvi / Džo Dispenza ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga. — [Rīga] : Lietusdārzs, 2023. — 399, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934576447. Rozentāls, Linards.  Spēks jaunai dienai : mazi spēka impulsi, kas palīdz nodzīvot šo …

Отраслевая литература на Абонементе Ābeltiņa, Marija.  Profesionālā izdegšana : pamanīt un novērst izdegšanu, atgūt darba efektivitāti un dzīvesprieku / Marija Ābeltiņa ; vāka, dizaina un ilustrāciju autors Aigars Truhins ; redaktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 258, [3] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas.         ISBN 9789934316807. Bērziņa, Maija.  Piestājot Indijā / Maija …

Отраслевая литература на абонементе Fausta, Keitija.  Bērni vispirms : kāpēc mums vajadzīga globāla bērnu tiesību aizstāvības kustība / Keitija Fausta, Steisija Meninga ; tulkotāja Alīna Ozoliņa ; literārā redaktore Līga Gulbe ; vāka mākslinieks Andars Ignacs. — [Rīga] : Asociācija «Ģimene», [2023]. — 378, [1] lpp. : diagramma ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN …

Отраслевая литература Berķis, Aivars.  Saplāksnis : no sarkofāga līdz tankkuģim / Aivars Berķis, Andris Ziemelis ; mākslinieks Gunārs Vīķelis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2019]. — 375, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934203152. Bīskaps Jāzeps Rancāns : dzīve un darbs / …

Отраслевая литература Aierlends, Džošs.  Čērčils un dēls / Džošs Aierlends ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 400 lpp. : ilustrācija. — Bibliogrāfija: [380.]-385. lpp. un rādītājs: [387.]-400. lpp.        ISBN 9789934313219. Egere, Edīte Eva.  Dāvana : 13 mācību stundas, kā izglābt savu dzīvi / Edīte …

Отраслевая литература на абонементе Aro, Jesika.  Putina troļļi : patiesi stāsti no Krievijas informācijas kara frontēm / Jesika Aro ; no somu valodas tulkojusi Gunta Paavola ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Elīna Brasliņa. — Rīga : Pētergailis, [2022]. — 463 lpp.  — Bibliogrāfija: 431.-463. lpp.        ISBN 9789984335605. Atrastā Latvija …

Отраслевая литература Ciglis, Jānis.  Ludzas Odukalna kapulauka katalogs / Jānis Ciglis, Arnis Radiņš ; senlietu zīmējumi: Aina Alksne-Alksnīte. — Rīga : Latvijas Vēstures muzejs, 2002 (SIA «NIPO NT»). — 251 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 29 cm. — (Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums ārzemju krātuvēs. Arheoloģija ; Nr. 1). — Bibliogrāfija: 247.-250. lpp. — Teksts latviešu un …