Отраслевая литература на абонементе Fausta, Keitija.  Bērni vispirms : kāpēc mums vajadzīga globāla bērnu tiesību aizstāvības kustība / Keitija Fausta, Steisija Meninga ; tulkotāja Alīna Ozoliņa ; literārā redaktore Līga Gulbe ; vāka mākslinieks Andars Ignacs. — [Rīga] : Asociācija «Ģimene», [2023]. — 378, [1] lpp. : diagramma ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN …

Отраслевая литература Berķis, Aivars.  Saplāksnis : no sarkofāga līdz tankkuģim / Aivars Berķis, Andris Ziemelis ; mākslinieks Gunārs Vīķelis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2019]. — 375, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934203152. Bīskaps Jāzeps Rancāns : dzīve un darbs / …

Отраслевая литература Aierlends, Džošs.  Čērčils un dēls / Džošs Aierlends ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 400 lpp. : ilustrācija. — Bibliogrāfija: [380.]-385. lpp. un rādītājs: [387.]-400. lpp.        ISBN 9789934313219. Egere, Edīte Eva.  Dāvana : 13 mācību stundas, kā izglābt savu dzīvi / Edīte …

Отраслевая литература на абонементе Aro, Jesika.  Putina troļļi : patiesi stāsti no Krievijas informācijas kara frontēm / Jesika Aro ; no somu valodas tulkojusi Gunta Paavola ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Elīna Brasliņa. — Rīga : Pētergailis, [2022]. — 463 lpp.  — Bibliogrāfija: 431.-463. lpp.        ISBN 9789984335605. Atrastā Latvija …

Отраслевая литература Ciglis, Jānis.  Ludzas Odukalna kapulauka katalogs / Jānis Ciglis, Arnis Radiņš ; senlietu zīmējumi: Aina Alksne-Alksnīte. — Rīga : Latvijas Vēstures muzejs, 2002 (SIA «NIPO NT»). — 251 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 29 cm. — (Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums ārzemju krātuvēs. Arheoloģija ; Nr. 1). — Bibliogrāfija: 247.-250. lpp. — Teksts latviešu un …

Отраслевая литература Bredforda, Sāra.  Diāna / Sāra Bredforda ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 495 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti. — Bibliogrāfija: 462.-493. lpp.        ISBN 9789934290909. — VĒRTĪGO GRĀMATU …

Отраслевая литература на абонементе Deivisa, Simona.  Montesori mazulis. Dzīves pirmais gads : ceļvedis vecākiem mazuļu audzināšanā ar mīlestību, cieņu un izpratni / Simona Deivisa un Džanifa Uzodika ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. — Rīga : Latvijas Mediji, 2022. — 287, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 282.-[288].lpp.        ISBN 9789934291364. Kviks, …

Отраслевая литература на абонементе Arpa, Klaudija.  Ar pieri sienā : padomi vecākiem stūrgalvīgu bērnu audzināšanā / Klaudija un Dāvids Arpi ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitniece ; redaktore Evija Krūmiņa. — Rīga : Liegra ; Jumava, 2022. — 237, [1] lpp. — Bibliogrāfija: 234.-[238.] lpp.       ISBN 9789934572890. Dabiski līdzekļi tavai veselībai / [Reader’s Digest …

Отраслевая литература на Абонементе Garīdznieks Viktors Terenkevičs / sastādītājs Vitālijs Filipenoks. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. — 62, [1] lpp.       ISBN 9789984293578. Hofs, Vims.  Vima Hofa metode : atraisi savu potenciālu / Vims Hofs ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktore Marta Ābele. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — …

Отраслевая литература на Абонементе Invaliditātes politika un invaliditātes noteikšanas sistēma Latvijā : ziņojums Nr. AUS0001961 Vašingtona, Brisele un Rīga 2020. gada novembris / Pasaules Banka. — [Rīga : Labklājības ministrija, 2021]. — 245 lpp. : il., tab. Jēruma, Inga.  Ar teātri šūpulī / Inga Jēruma ; Eduarda Groševa grāmatas un vāka dizains ; redaktore Zaiga …