Отраслевая литература на Абонементе Brūvere, Ilona, 1954-.  Sniegu ēst nedrīkst : Leimaņu dzimtas stāsts / Ilona Brūvere ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā un zinātniskā redaktore Evita Mamaja ; Induļa Martinsona vāka dizains. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 262, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934290022. Endžela, Beverlija.  Atbrīvojies no emocionālās vardarbības : kā izbeigt …

Отраслевая литература на Абонементе Danilāns, Anatolijs, 1943-.  Profesora Danilāna zelta likumi : mīti un patiesība par medicīnu un dzīvesveidu / [Anatolijs Danilāns] ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Kristīna Blaua, sastādījums ; Roberts Blumbergs, vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, 2021. — 165, [2] lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas.         ISBN 9789934205460. Dermatoloģijas pamati / profesores …

Отраслевая литература Galeoti, Marks.  Vori: Krievijas supermafija / Marks Galeoti ; no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna ; redaktore, atdzejojumi: Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks, vāka dizains: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 463, [1] lpp. — Bibliogrāfija: 414.-[437.] lpp., zemsvītras piezīmēs un alfabētiskais rādītājs: 438.-[464.] lpp.      ISBN 9789934595455. Germanavičiene, Gabriele.  Apzināta bērnu …

Отраслевая литература на абонементе Administratīvo pārkāpumu tiesības : administratīvās atbildības likuma skaidrojumi / autoru kolektīvs E. Danovska un G. Kūtra zinātniskajā redakcijā ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; priekšvārds: Edvīns Danovskis, Gunārs Kūtris ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. — 637 lpp. — Bibliogrāfija: [601.]-637. lpp. un zemsvītras piezīmēs.        ISBN …

Отраслевая литература на Абонементе Dalailama.  Mūsu vienīgās mājas : klimata aicinājums pasaulei / Dalailama sadarbībā ar Francu Altu ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa. — Rīga : [Margarita Putniņa], 2021. — 135 lpp.         ISBN 9789934894527. Edelman, Abraham.  20th century. A Letter / Abraham Edelman ; anthologist Ineta Zelča Sīmansone ; introduction: Ilya Lensky ; …

Отраслевая литература на абонементе Fābere, Adele.  Kā runāt ar bērniem, lai bērni klausītos un kā klausīties, lai bērni runātu / Adele Fābere, Eleina Mazliša ; il. autore Kimberlija Anna Ko ; tulkojums latviešu valodā, Lilija Berzinska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 350, [2] lpp.       ISBN 9789934089619. Lafranka, Stefānija.  Mēness sargātājas : ceļā uz …

Отраслевая литература на абонементе Bikova, Anna.  «Ideālas mammas» mierīgas dzīves noslēpumi / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Ruta Darbiņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Inta Kalniņa. — Rīga : Avots, [2021]. — 267 lpp. : ilustrācijas. — Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas.           ISBN 9789934590221. Eriksons, Tomass.  Apkārt vieni vienīgi …

Отраслевая литература Katrāne-Šilinga, Alīna.  Prāta Vētra. Meklēt vienam otru / Alīna Katrāne-Šilinga ; no krievu valodas tulkojis Ilmārs Šlāpins ; ilustratore Anna Solujanova ; dizains: Darja Ļubavskaja ; vāka dizains: Rihards Delvers ; priekšvārds: Aija Auškāpa ; vāka fotogrāfija: Antons Korbeins. — [Rīga] : Prāta Vētras skaņu ierakstu kompānija, [2021]. — 287 lpp. : faksimili, …

Отраслевая литература на Абонементе Broņislavas Martuževas Likteņgaitu klade / Kaspars Strods, Anna Egliena, Aldis Kise, Andris Baltacis ; redaktore Baiba Baltace-Saukāne. – Rēzekne : Muzikālais teātris-studija “Baltie lāči”, [2020]. – 107 lpp. ISBN 9789934232411. Dalailama.  Aicinājums uz pārmaiņām / Dalailama un Sofija Strila-Revere ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa. – Rīga : [Margarita Putniņa], 2021. – 72 lpp. …

Отраслевая литература Beks, Klauss.  Mediju un komunikācijas zinātne : monogrāfija / Klauss Beks ; latviešu izdevums profesora Dr. phil. Aināra Dimanta tulkojumā un zinātniskajā redakcijā ar līdzautora papildinājumiem. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2021. — 384 lpp. : ilustrācijas. — (Sabiedrisko attiecību bibliotēka ; 10). — Tulkots no vācu valodas.        ISBN 9789934543296. Bubnovskis, Sergejs.  Veseli …