ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА Ančevska, Ieva.  Latviešu dziedināšanas tradīcija / Ieva Ančevska ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Janīna Kursīte, Dr.pharm. Vija Eniņa ; redaktore Jolanta Treile ; vāka ilustrācija, kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Beāte Ančevska ; vāka grafiskais dizains: Oskars Stalidzāns. — Rīga : Zinātne, [2020]. — 415 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 23 cm. …

ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА НА АБОНЕМЕНТЕ  Ajengārs, B. K. S.  Jogas gudrība un prakse / B. K. S. Ajengārs ; no angļu valodas tulkojusi Dace Rudzīte ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 256 lpp. : krās. il. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 254.-256. lpp. . — Palīgrādītājs: 252.-254. lpp. — Oriģ. nos.: …

ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА НА АБОНЕМЕНТЕ Barreta, Elīna.  Socializēšanās rokasgrāmata latvietim : ko (kur, kāpēc, kam un kā) teikt / Elīna Barreta ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 96. lpp.        ISBN 9789934084904. Eniņš, Guntis.  Latvijas dabas …

ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА НА АБОНЕМЕНТЕ Danilāns, Anatolijs.  Dakteri un šamaņi : Anatolijs Danilāns un Pēteris Strubergs diskutē par zinātnisko medicīnu un tautas dziedniecību / Anatolijs Danilāns, Pēteris Strubergs ; sastādītāja Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore Liene Soboleva ; foto Jānis Brencis. — Rīga : Jumava, 2019. — 133, [1] lpp.         ISBN 9789934203886. Dzīvesziņas gadagrāmata  2020 / sastādītāji: Aija …