Отраслевая литература на абонементе Bahs, Deivids.  Latte faktors : kāpēc nav jābūt bagātam, lai dzīvotu bagāti / Deivids Bahs, Džons Deivids Manns ; Paula Prauliņa, tulkojums latviešu valodā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 156, [1] lpp.   ISBN 9789934086267. 225 zināmu un piemirstu dziesmu vārdi : svinam un uzdziedam / sastādījusi Inta Kalniņa. …

ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА Goldšneiders, Gerijs.  Astroloģija tev un man : kā izprast un uzlabot ikvienas attiecības / Gerijs Goldšneiders ; [ilustrācijas]: Camille Chew ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 343 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.        ISBN 9789934079498. Knipše, Gundega, 1950-.  Cilvēka anatomija / Gundega …

ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА Ančevska, Ieva.  Latviešu dziedināšanas tradīcija / Ieva Ančevska ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Janīna Kursīte, Dr.pharm. Vija Eniņa ; redaktore Jolanta Treile ; vāka ilustrācija, kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Beāte Ančevska ; vāka grafiskais dizains: Oskars Stalidzāns. — Rīga : Zinātne, [2020]. — 415 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 23 cm. …

ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА НА АБОНЕМЕНТЕ  Ajengārs, B. K. S.  Jogas gudrība un prakse / B. K. S. Ajengārs ; no angļu valodas tulkojusi Dace Rudzīte ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 256 lpp. : krās. il. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 254.-256. lpp. . — Palīgrādītājs: 252.-254. lpp. — Oriģ. nos.: …

ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА НА АБОНЕМЕНТЕ Barreta, Elīna.  Socializēšanās rokasgrāmata latvietim : ko (kur, kāpēc, kam un kā) teikt / Elīna Barreta ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 96. lpp.        ISBN 9789934084904. Eniņš, Guntis.  Latvijas dabas …

ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА НА АБОНЕМЕНТЕ Danilāns, Anatolijs.  Dakteri un šamaņi : Anatolijs Danilāns un Pēteris Strubergs diskutē par zinātnisko medicīnu un tautas dziedniecību / Anatolijs Danilāns, Pēteris Strubergs ; sastādītāja Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore Liene Soboleva ; foto Jānis Brencis. — Rīga : Jumava, 2019. — 133, [1] lpp.         ISBN 9789934203886. Dzīvesziņas gadagrāmata  2020 / sastādītāji: Aija …

Отраслевая литература на Абонементе Eriksons, Tomass.  Apkārt vieni vienīgi idioti! : četri cilvēku uzvedības modeļi un padomi, kā ar katra tipa pārstāvjiem veiksmīgi komunicēt darbā (un ikdienā) / Tomass Eriksons ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Ita Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 270 lpp. :; 22 cm. — Bibliogrāfija: …

Отраслевая литература на абонементе   Beresņeva, Anna.  Māmiņ, nekliedz uz mani! : audzināšana bez sodiem, kliedzieniem un histērijas / Anna Beresņeva ; no krievu valodas tulkojusi Kristīne Diga ; mākslinieks Uldis Baltutis. — Rīga : Avots, 2019. — 244 lpp.        ISBN 9789934534966. Blekija, Šerona.  Dzīvot ar brīnuma izjūtu : kā atklāt katras dienas burvību un veidot …

Отраслевая литература на абонементе Al-Asa, Aļona.  Māksla būt laimīgai jeb neesi varde verdošā ūdenī / Aļona Al-Asa ; no krievu valodas tulkojusi Margita Krasnā ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. — 335, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934081736. Forands, Ilgvars.  Pedagoģijas doktors Ilgvars Forands : …

Отраслевая литература Bormane, Anita.  Kā var aizmirst… : dzīve Latvijā 20.gs. 20.-30. gados / Anita Bormane ; mākslinieciskais noformējums Daiga Dzene ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Dace Kraule. — Rīga : Latvijas Mediji, 2019. — 178, [2] lpp.        ISBN 9789934156229. Fekseuss, Henriks.  Smalki! : izcilas sociālās prasmes / Henriks Fekseuss ; tulkojums: Inga …