Отраслевая литература на абонементе Antibiotikas dabā / Sastādītāja Kristīne Diga ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Avots, 2019. — 224, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934534911. Atmiņu nesējs : Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija : katalogs / sastādītāja Olga Miheloviča ; literārā redaktore Ieva Lejasmeijere ; tulkotāji: Gunta Nalivaiko, Dāvids …

Отраслевая литература на абонементе Bordvels, Deivids.  Kinomāksla. Ievads / Deivids Bordvels, Kristīne Tompsone, Džefs Smits ; tulkojums latviešu valodā: Jana Bērziņa, Dace Andžāne, Tabita Rudzāte ; redaktores: Kristīne Stripkāne, Kristīne Matīsa, Dita Rietuma, Lelda Ozola ; konsultanti: Gints Bērziņš, Viktors Freibergs, Anrijs Krenbergs [un vēl 4 konsultanti] ; vāka dizains: Dace Eglīte. — Vienpadsmitais izdevums. …

 ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА НА АБОНЕМЕНТЕ Berndta, Kristina.  Dzīvesspēks. Psihiskā pretspēka noslēpums : kur rast spēku pretoties stresam, depresijai un izdegšanai / Kristina Berndta ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. – Rīga : Jumava, 2019. – 264 lpp.   ISBN 9789934203336. Jurisons, Ingmārs.  Dukuri : ledus karaļi dzīvē / Ingmārs Jurisons. – …

Отраслевая литература на абонементе Deida, Deivids.  Īsta vīrieša ceļš : garīgā pilnveide un meistarība attiecībās, karjerā un seksā / Deivids Deida ; redaktore Ita Ankoriņa ; tulkojums latviešu valodā: Antra Lezdiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. — 207, [1] lpp. — Ziņas par autoru: [208.] lpp.      ISBN …

Отраслевая литература Amata, Selga.  Aizslēposim pēc avotkresēm! : savvaļas un dārza augi — veselībai / Selga Amata, Rūta Bērziņa-Bērzīte ; red. Vita Beļavniece ; fotogr.: Viesturs Serdāns, Andris Kozlovskis. — Rīga : Izdevniecība Trīsdesmit seši, 2009 (Madonas poligrāfists). — 174, [1] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. — (Laiks būt veseliem ; 2).        ISBN 9789984998619. …

Отраслевая литература на абонементе Augstākā izglītība Rēzeknē : personības / sastādītāji: Iluta Arbidāne, Vladislavs Malahovskis ; literārā redaktore Sandra Ūdre ; angļu valodas teksts: Izolde Aņiskoviča ; autori: Iluta Arbidāne, Inese Brūvere, Valda Čakša, Antra Kļavinska [un vēl 3 autori]. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018. — 144 lpp. : portreti ; 15 x …

Отраслевая литература на абонементе Pīlēns, Uldis, 1956-.  (mans) uzņēmēja kods / Uldis Pīlēns ; redaktore Ita Ankoriņa ; grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; attēlu dizaina autore Dace Zelča ; vāka fotogrāfijas autors Juris Pīlēns ; vāka dizaina autors Miķelis Baštiks. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, ©2018. — 430, …

Отраслевая литература на абонементе Andrejevs, Georgs, 1932-.  Man dāvātais laiks / Georgs Andrejevs ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Eduarda Groševa vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. — 1214, [2] lpp., 112 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas.        ISBN 9789934077623. Račs, Andris.  Mana nākotnes karte / Andris Račs ; …