НОВЫЕ КНИГИ В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА

ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ančevska, Ieva.  Latviešu dziedināšanas tradīcija / Ieva Ančevska ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Janīna Kursīte, Dr.pharm. Vija Eniņa ; redaktore Jolanta Treile ; vāka ilustrācija, kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Beāte Ančevska ; vāka grafiskais dizains: Oskars Stalidzāns. — Rīga : Zinātne, [2020]. — 415 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [399.]-415. lpp.  ISBN 9789934549922.

Avotiņš, Ivars.  Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā : monogrāfija / Ivars Avotiņš, Rosita Zvirgzdiņa ; zinātniskie recenzenti: Ph.D Maria Kovāčova, Dr.oec. Iveta Liniņa. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2020. — 253 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 74). — Bibliogrāfija: 237.-247. lpp.        ISBN 9789934543258.

Deivijs, Stīvs.  Neaizmirstamas vietas, kas jāredz, kamēr dzīvo / Stīvs Deivijs ; no angļu valodas tulkojusi Andžela Šuvajeva ; redaktores: Inese Liepiņa, Dzintra Stelpa, Marika Taube, Aija Balcere. — Otrais atjaunotais un papildinātais izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 256 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934085079.

Landrāte, Evija.  Autisms un saskarsme : saskarsmes veidošanas process speciālās skolas skolēniem ar autismu / Evija Landrāte, Sarmīte Tūbele ; recenzentes: Dr.psych. Skaidrīte Liepiņa, Dr.paed. Rasma Vīgante. — Atkārtots izdevums. — Rīga : RaKa, [2019]. — 212 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). — Bibliogrāfija: 144.-151. lpp.        ISBN 9789984461878.

Montgomerija, Hedviga.  Brīnumu laiks : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Ita Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 206, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934085277.

Morozova, Natālija.  Meitene hameleons : stāsts par psihisku slimību un ārstēšanos no tās / Natālija Morozova, Tarass Ivaščenko ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. — 207, [1] lpp.      ISBN 9789934085789.

Адлер, Йаэль.  Человек противный : зачем нашему безупречному телу столько несовершенств / Йаэль Адлер ; [пер. с немецкого Т.Б. Юриновой]. — Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2020. — 411, [1] с. : ил. — (Сенсация в медицине).     ISBN 9785040998517.

Как работает ваш мозг [Текст] : внутри самого сложного объекта во Вселенной : [16+] / [под редакцией К. Уилльямс ; перевод с английского И. С. Бородычевой]. — Москва : АСТ, Огиз, 2019. — 252 с. : ил., табл. — (New Scientist. Лучшее от экспертов журнала). — Библиогр.: с.247-248. — Пер.: How your brain works.     ISBN 9785171107826.

Норбеков, Мирзакарим.  Главные правила здоровой жизни / Мирзакарим Норбеков. — Москва : АСТ, 2019. — 285, [2] с. : ил.    ISBN 9785171155773.

Шустер, Георг.  История тайных обществ, союзов и орденов : тамплиеры, иллюминаты, масоны, розенкрейцеры, рыцари солнца, карбонарии, мафиози, фении, друиды / Георг Шустер ; перевёл с немецкого О.А. Волькенштейн ; отв. ред. Д.О. Хвостова. — Москва : Центрполиграф, [2018]. — 670, [1] lpp.      ISBN 9785227078254.

Юуль, Еспер.  Хюгге. Датский детский мир : [мудрые советы родителям от психолога из самой счастливой страны] / Еспер Юуль ; [пер. с дат. В. Черепанова]. — Москва : [Издательство «Э»], 2017. — 218, [1] с. : ил. — (Хюгге. Уютные книги о счастье). — 12+. — Ориг. назв.: Juul, Jesper. 4 Werte, die Kinder Ein Leben Lang Tragen, 2016. — Алф. указ.: с. 216-[219].        ISBN 9785699991754.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Bariko, Alesandro.  Jaunā Līgava : romāns / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 223, [1] lpp.        ISBN 9789934084058.

Bula, Rolanda.  Sīnāja kalna lieta / Rolanda Bula ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte ; mākslinieks Emīls Garjānis. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 237, [2] lpp. — (Detektīvs / Latvijas Mediji).        ISBN 9789934157394.

Elliss, Deivids.  Pēdējais alibi : romāns / Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2020]. — [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. — 209 lpp.        ISBN 9789984359700.

Grencberga, Inga.  Sestā sieva : [romāns] / Inga Grencberga ; redaktore Meldra Āboliņa ; grāmatas vāka dizaina autore Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 350, [2] lpp.        ISBN 9789934087271.

Hana, Dženija.  Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi / Dženija Hana ; no angļu valodas tulkojusi Krista Betija Samauska ; vāka dizaina autore Aija Andžāne ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 348, [2] lpp.        ISBN 9789934084744.

Ikstena, Nora.  Runādamies / Nora Ikstena ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 187, [4] lpp. — Grāmatā ir Noras Ikstenas sarunas ar Dzintaru Sodumu, Imantu Ziedoni, Valentīnu Jākabsonu, Dagniju Dreiku, Jāni Einfeldu, Renāti Blumbergu, Aldi Gobzemu, Tītu Reinu Vītso, Dairu Āboliņu, Liānu Langu, Edvīnu Raupu un Raimondu Tigulu. — Dzejoļu autori: Imants Ziedonis, Raimonds Tiguls, Liāna Langa, Edvīns Raups.          ISBN 9789934156953.

Judina, Dace.  Mēmais / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 298, [5] lpp. — (Laika stāsti).     ISBN 9789934157417.

Kastena, Mona.  Glābiet mani : romāns / Mona Kastena ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 332, [2] lpp.        ISBN 9789934085734.

Kērtisa, Rozija.  Mēs satikāmies decembrī : romāns / Rozija Kērtisa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 413 lpp. — (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984359724.

Kīza, Meriana.  Mazliet precējušies : romāns / Meriana Kīza ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 541 lpp.      ISBN 9789984359717.

Kovaļova, Lelde.  Svešinieki : trilleris / Lelde Kovaļova ; māklsiniece Nataļja Kugajevska ; atb. red. Eva Jansone. — Rīga : Latvijas Mediji, 2020. — 269, [1] lpp.       ISBN 9789934157431.

Kristi, Agata.  Erkila Puaro Ziemassvētki / Agata Kristi ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Lāce ; red. Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 269, [3] lpp.         ISBN 9789934075759.

Linka, Šarlote.  Rožu kopēja : romāns / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Irēna Gransberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 421 lpp.      ISBN 9789934036415.

Lundberja, Sofija.  Sarkanā adrešu grāmatiņa : romāns / Sofija Lundberja ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 286, [2] lpp.        ISBN 9789934086441.

Pataki, Elisone.  Karalienes liktenis : romāns / Elisone Pataki ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 509 lpp.        ISBN 9789984359731.

Poikāne, Sarmīte.  Mammas kleitas un teātra bize / Sarmīte Poikāne ; redaktore Agnese Piļāne ; ilustrācijas: Keitlina Poikāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 264 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934587368.

Priede, Dace.  Saule špagas asmenī : romāns / Dace Priede ; redaktore Bārbala Simsone ; Artūra Bērziņa vāka dizains. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). — 383, [1] lpp.

  1. grāmata.  ISBN 9789934065248.

Priede, Dace.  Saule špagas asmenī : romāns / Dace Priede ; redaktore Bārbala Simsone ; Artūra Bērziņa vāka dizains. — Atkārtots izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). — 366 lpp.

  1. grāmata.  ISBN 9789934065255.

Zoldnere, Dina.  Algotņi : romāns / Dina Zoldnere ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 223, [1] lpp. — (Vakara romāns ; 2020/3 (249).        ISBN 9789934157165.

Алюшина, Татьяна.  Будьте моей семьей : роман / Татьяна Алюшина. — Москва : Эксмо, 2020. — 314, [1] с. — 16+.         ISBN 9785041067885.

Арсеньева, Елена.  Роковая вдова : роман / Елена Арсеньева. — Москва : Эксмо, 2020. — 282, [1] с. — (Русская красавица). — Ранее книга выходила под названием «Краса гарема».        ISBN 9785041077624.

Арье, Вера.  Сердце мастера : роман : [16+] / Вера Арье. — Москва : Эксмо, 2020. — 378, [1] с. ; 17 см. — (Парижский квест).        ISBN 9785041049102.

Берч, Хизер.  Сад надежды : [роман] / Хизер Берч ; [пер. с англ. Светланы Селифоновой]. — Москва : Эксмо, 2019. — 381, [1] с. — (Зарубежный романтический бестселлер).            ISBN 9785041042219.

Бушков, Александр.  Остров кошмаров. Топоры и стрелы / Александр Бушков. — Москва : Эксмо, 2019. — 380, [2] с. — (Бушков. Непознанное). — 16+. — На обл.: Первая книга новой трилогии.
[Кн. 1].         ISBN 9785041025946.

Бушков, Александр.  Остров кошмаров. Паруса и пушки / Александр Бушков. — Москва : Эксмо, 2019. — 380, [2] с. — (Бушков. Непознанное). — 16+. — На обл.: Вторая книга новой трилогии.
        [Кн. 2].        ISBN 9785041051426.

Бушков, Александр.  Остров кошмаров. Корона и плаха / Александр Бушков. — Москва : Эксмо, 2020. — 380, [2] с. — (Бушков. Непознанное). — 16+. — На обл.: Третья книга новой трилогии.
[Кн. 3].     ISBN 9785041086954.

Гавальда, Анна.  35 кило надежды : [роман] / Анна Гавальда ; пер. с франц. Н. Хотинской. — Москва : АСТ, 2016. — 126, [1] c. : ил. — (Лучше, чем жизнь). — Oriģ. nos.: Gavalda, Anna. 35 kilos d’espoir.       ISBN 9785170895281.

Гавальда, Анна.  Утешительная партия игры в петанк : [роман] / Анна Гавальда ; перевод с французского Олега Воскобойникова, Марии Архангельской. — Москва : АСТ ; Астрель, 2010. — 605, [1] с. — (Новая французская линия). — Oriģ. nos.: Gavalda, Anna. La Consolante.         ISBN 9785170623372.

Донцова, Дарья.  Черная жемчужина раздора : роман / Дарья Донцова. — Москва : Эксмо, 2019. — 316 с. — (Иронический детектив). (Детектив на диете Татьяна Сергеева).        ISBN 9785041064563.

Колычев, Владимир.  Девушка с белым лицом / Владимир Колычев. — Москва : Эксмо, 2020. — 285, [1] с. — (Роковой соблазн).        ISBN 9785041082215.

Корецкий, Данил.  Падение Ворона / Данил Корецкий. — Москва : АСТ, 2020. — 282, [1] с.       ISBN 9785171189921.

Крамер, Марина.  Никого не жаль : [роман] / Марина Крамер. — Москва : Эксмо, 2020. — 284, [2] с. — (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). — 16+.        ISBN 9785041085254.

Ланской, Георгий.  Гамбит пиковой дамы : роман / Георгий Ланской. — Москва : Эксмо, 2020. — 316, [2] с. — (Любовь. Интрига. Тайна). — 16+.    ISBN 9785041085575.

Лекок, Титью.  Закон бутерброда : роман / Титью Лекок ; перевод с французского И. Стаф. — Москва : АСТ ; CORPUS, 2017. — 380 с. — (Счастливые люди). — Ориг. назв.: La theorie de la tartine.       ISBN 9785170901883.

Леонов, Николай.  Полночный ритуал : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. — Москва : Эксмо, 2020. — 380, [2] c. ; 21 см. — (Черная кошка).
В содерж.: Полночный ритуал ; Девять миллиметров решают все.        ISBN 9785041075637.

Линдсей, Джоанна.  Ничего, кроме соблазна : [роман] / Джоанна Линдсей ; [пер. с англ. Т. А. Перцевой]. — Москва : АСТ, 2020. — 317, [1] с. — (Королева любовного романа).  — Ориг. назв.: Lindsey, Johanna. No Choice but Seduction, 2008.     ISBN 9785171202682.

Логвин, Янина.  Коломбина для Рыжего : [роман] / Янина Логвин. — Москва : АСТ, 2020. — 446, [1] c. — (Логвин: лучшие книги). — 16+.        ISBN 9785171174668.

Миронина, Наталия.  Анатомия одной семьи : [роман] / Наталия Миронина. — Москва : Эксмо, 2020. — 281, [2] c. — 16+.        ISBN 9785041042998.

Носатов, Виктор.  Охота на «Троянского коня» : роман / Виктор Носатов. — Москва : Вече, 2020. — 351 с. — (Военные приключения).          ISBN 9785448416620.

Прах, Вячеслав.  Питер верит в любовь : [роман] / Вячеслав Прах. — Москва : АСТ, 2020. — 252, [2] с. ; 21 см. — 16+.           ISBN 9785171178949.

Рой, Олег, 1965-.  Три цвета любви : роман / Олег Рой. — Москва : Эксмо, 2020. — 284, [2] с.         ISBN 9785041091170.

Самаров, Сергей.  Высокоточная смерть : [16+] / Сергей Самаров. — Москва : Эксмо, 2019. — 284, [2] с. : ил. ; 20 см. — (Спецназ ГРУ).       ISBN 9785041066222.

Самаров, Сергей.  Долг с глушителем / Сергей Самаров. — Москва : Эксмо, 2020. — 348, [2] с. — (Спецназ ГРУ).       ISBN 9785041075583.

Тамоников, Александр.  Ногайская орда / Александр Тамоников. — Москва : Эксмо, 2019. — 316, [2] с. — (Спецназ Ивана Грозного). — [16+].     ISBN 9785041017019.

Хэпворс, Салли.  Моя любимая свекровь : роман / Салли Хэпворс ; пер. с англ. Анны Комаринец. — Москва : Эксмо, 2020. — 477, [1] с.      ISBN 9785041067946.

Эванс, Хэрриет.  Лето бабочек : 18+ / Хэрриет Эванс ; [перевод с английского Татьяны Косоруковой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 509, [1] с. — Пер.: Evans, Harriet. The butterfly summer.      ISBN 9785041056391.

 

НОВИНКИ В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ

Administratīvo pārkāpumu tiesības : administratīvās atbildības likuma skaidrojumi / autoru kolektīvs E. Danovska un G. Kūtra zinātniskajā redakcijā ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; priekšvārds: Edvīns Danovskis, Gunārs Kūtris ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. — [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. — 637 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [601.]-637. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Autori: Ilze Andruškina, Sanita Armagana, Māris Badovskis, Gints Bērziņš, Indra Gratkovska, Jolanta Laura, Natālija Laveniece-Straupmane, Liene Liukiša, Jekaterina Macuka, Ilze Māliņa, Jūlija Muraru-Kļučica, Inga Putra, Anda Smiltēna, Viktorija Soņeca, Kristīne Strada-Rozenberga, Juris Stukāns, Sandis Vilcāns, Mārīte Ziemele.
ISBN 9789934508738.