НОВЫЕ КНИГИ В МАРТЕ 2020 ГОДА

ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА НА АБОНЕМЕНТЕ 

Ajengārs, B. K. S.  Jogas gudrība un prakse / B. K. S. Ajengārs ; no angļu valodas tulkojusi Dace Rudzīte ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 256 lpp. : krās. il. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 254.-256. lpp. . — Palīgrādītājs: 252.-254. lpp. — Oriģ. nos.: Yoga wisdom and practice.     ISBN 9789934024658.

Baltiņa, Dace.  Diagnoze vēzis : kā saprast slimību un tās ārstēšanu / Dace Baltiņa ; mākslinieks Modris Brasliņš ; literārā redaktore Regīna Jozauska. — [Babīte] : Dzīvības koks, 2019. — 302, [1] lpp.        ISBN 9789934198731.

Bībele / [Bībeles tulkošanas komisija: komisijas koordinators: Juris Cālītis ; Vecās Derības tulkotāji: Uldis Bērziņš, Laila Čakare, Enoks Neilands, Knuts Skujenieks, Ilmārs Zvirgzds ; Jaunās Derības tulkotāji: Aleksandrs Bite, Dainis Zeps ; literārā redaktore: Milda Klampe]. — [Rīga] : Latvijas Bībeles biedrība, ©2012 (Dienvidkoreja), 2019). — 1271, [1] lpp., [16] lp. iel. : kartes.        ISBN 9789984834566.

Bikova, Anna.  «Ideālas mammas» attīstošās nodarbības / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, [2020]. — 261 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934590061.

Deviņi tūrisma maršruti pa Pirmā pasaules kara Rīgas frontes kauju takām : veltījums Latvijas simtgadei / materiālu komponēja Egons Zablovskis, Ojārs Žīgurs ; māksliniece Milvija Žīgure ; redaktore Aelita Zviedre ; shēmu izstrāde: Milvija Žīgure, Līga Krastiņa ; vāks un vinjete: Milvija Žīgure. — [Rīga] : [Rīgas Valsts tehnikums], 2018. — 109, [2] lpp. : ilustrācijas, kartes, shēmas. — Bibliogrāfija: 109. lpp.    ISBN 9789934833281.

Dieva kalps Jānis Mendriks MIC – patiess cilvēks un priesteris / atbildīgais par izdevumu, priekšvārda autors Dmitrijs Artjomovs MIC ; dienasgrāmatas tulkojums no latgaliešu valodas: Baiba Vingre ; redaktore Astra Feldmane ; dizaina autore Laura Feldberga. — Rīga : KALA Raksti, 2019. — 131, [12] lpp. : ilustrācijas. — Teksts latviešu valodā, dienasgrāmata tulkota no latgaliešu rakstu valodas.      ISBN 9789984871820.

Dreins, Džons.  Ievads Vecajā Derībā / Džons Dreins ; [tulkoja Lilija Beļakova ; literārā redaktore Rita Kļaviņa]. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, ©2007. — 340, [2] lpp. : il., karte, sh. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: [342.] lpp. un rādītājs: 336.-[341.] lpp.        ISBN 9789984564432.

Eglīte, Sandra.  Ziemeļzeme Svālbara : Svalbard Northern Land / foto, teksts: Sandra Eglīte ; literārā redaktore Astra Feldmane ; tulkotājs angļu valodā Uldis Balodis ; dizains: Jānis Murovskis, Ineta Berkmane. — [Rīga] : Sandra Eglīte, [2019]. — 240 lpp. : fotogrāfijas, kartes ; 25 x 28 cm. — Bibliogrāfija: 232. lpp. un rādītāji: 220.-231. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.       ISBN 9789934198199.

Gulbis, Dinārs.  Kad / Dinārs Gulbis. — [Latvija] : [Lauska], [2018]. — 1 CD (74:07) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta pielikums (18 lpp. : ģīmetne ; 12 cm). — Pielikumā dziesmu teksti un anotācija latviešu valodā. . — Uz iekšējā apvāka anotācija latviešu valodā. Ceļš uz sevi / Dinārs Gulbis ; Daiga Gulbe — Dzīva daļa ; Dziesma (par talantiem) / Dinārs Gulbis ; Velga Krile — Gājēji pusnaktī / Dinārs Gulbis ; Austra Skujiņa — Jaunlaulātais ; Izvēle / Dinārs Gulbis ; Agita Draguna — Kad / Dinārs Gulbis ; Daiga Gulbe — Ķēniņa Tālivalža dziesma / Dinārs Gulbis ; Agita Draguna — Par mums / Dinārs Gulbis ; Daiga Gulbe — Par piedošanu / Dināts Gulbis ; Ojārs Vācietis — Par zelta pīlīti / Dinārs Gulbis ; Imants Ziedonis — Piedzimšana / Dinārs Gulbis ; Dainis Deigelis — Šis lapu laiks / Dinārs Gulbis ; Liāna Langa — Vibrācija un skaņa / Dinārs Gulbis ; Kaspars Cīrulis — Liepas satumst ; Lepnai sievietei (Melnais vīns) ; Atzīšanās (Miglā asaro logs) / nezināms ; Aleksandrs Čaks — Visskaistākās ogas pasaulē / Imants Kalniņš ; Imants Ziedonis.

Harari, Juvāls Noass.  Sapiensi : cilvēces īsā vēsture / Juvāls Noass Harari ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Andris Šnē ; literārā redaktore Dina Poriņa ; redaktors Valdis Zoldners ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers. — [Vērgale, Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, 2018. — 317, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 293.-305. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 307.-316. lpp. — Ziņas par autoru: [319.] lpp.        ISBN 9789934845178.

Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā – Nacionālais saraksts : Intangible Cultural Heritage in Latvia — National Inventory / sastādītāja Gita Lancere ; dizains: Zane Ernštreite ; tulkotāja Karlīne Silabriede ; redaktores: Elita Priedīte (latviešu valodā), Dace Veinberga (angļu valodā). — Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, [2019]. — 158, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.        ISBN 9789934528378.

Pildegovičs, Pēteris.  Mans Ķīnas stāsts / Pēteris Pildegovičs ; literārās redaktores: Biruta Jēgere, Ruta Puriņa ; vāka un dizaina autore Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. — 407 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934184857.

Pildiņš, Kristaps.  Ceļvedis pa Bermontiādes cīņu un piemiņas vietām / teksta autors Kristaps Pildiņš ; fotogrāfs Valters Lācis ; redaktore Elita Priedīte ; dizains: Raimonds Ramutis. — [Rīga] : [Latvijas Kara muzejs], [2019]. — 104 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti.        ISBN 9789934887109.

Rītups, Arnis.  Sarunas ar filozofiem / Arnis Rītups ; redaktors Uldis Tīrons ; mākslinieks Juris Petraškevičs. — Rīga : Rīgas Laiks, 2018. — 327 lpp. : portreti. — («Rīgas Laika» sarunas).        ISBN 9789934880209.

Rukšāne, Dace.  Latviskais laimes kods / Dace Rukšāne ; redaktore Ilze Vācere ; Guntas Plotkas dizains. — Rīga : Zvaigzne, [2017]. — 236 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934072819.

Seldins, Tims.  Izaudzināt brīnišķīgu bērnu : Montesori metode : rokasgrāmata vecākiem / Tims Seldins ; tulkotāja Ita Ankoriņa ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 208 lpp. : fotoil.        ISBN 9789934085574.

Skalbe. Dzirnavās : Latvijas novatoriskās mūzikas oriģinālkompozīciju izlase / teksti — Imants Daksis. — [Rīga] : NABA music/Melo records, 2019. — 1 CD (54:46) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta pielikums ([24] lpp. : ilustrācijas ; 12 cm). — Pielkumā anotācija un dziesmu teksti latviešu valodā.
Vienots stāsts / Imants Daksis, Mr. Myster (5:23) — No vietas uz vietu, no ausmas uz ausmu (Sapnis) / Toms Mikāls, Evija Vēbere (3:44) — Kādas dzīves bojāeja (3:40) — Izdzītais (4:19) — Rozā ķepiņas (Ar tikko nojaušamiem nagiem) / Maksims Starodubovs, Kaspars Čakste (4:29) — Vilkkaķis / Juris Kaukulis (3:10) — Kailā bagātība / Elizabete Balčus (3:38) — Patvērums / Filips Derums, Evija Deruma (3:48) — Kādas draudzības sākums / Māris Šverns (5:13) — Augštece (Ugunstece) / Marija Mickeviča (4:25) — Trejdeviņi loki / Andris Indāns (3:22) — Maigais skatiens / Imants Daksis (5:28) — Rūķīši (3:58).

Strubergs, Pēteris.  Papua Jaungvineja tuvplānā : Bijušo cilvēkēdāju zeme / Pēteris Strubergs ; grāmatas noformējumam izmantotas fotogrāfijas Pētera un Riharda Strubergu, Ērika Veita un Andas Liepas personiskajiem arhīviem ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, 2020. — 215, [1] lpp. : fotogrāfijas. — (Aiz apvāršņa).     ISBN 9789934203961.

Zum, zum dzejniek! Aivars Neibarts / sakārtojusi Sarmīte Neibarte ; redaktors Guntis Berelis ; māksliniece Dina Ābele. — Rīga : Pētergailis, [2019]. — 321, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. — (Latvijas laikazīmes). — Grāmata ir veltījums dzejniekam 80. jubilejā. — Personu rādītājs: 309.-321. lpp. . — Aivara Neibarta dzīves un daiļrades nozīmīgākie dati: 304.-308. lpp.         ISBN 9789984334950.

 

Бубновский, Сергей.  Боли в плече, или Как вернуть подвижность рукам [Текст] ; Методика Бубновского: краткий путеводитель : [16+] / Сергей Бубновский. — 2-е изд. (перераб. и доп.). — Москва : Эксмо, 2018. — 314, [2] с. : ил., фот. ; 21 см. — (2 бестселлера в одной книге).     ISBN 9785040914210.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Balts kaķis baltā pasakā : biedrības «Latgales ūdensroze» literātu darbu krājums / krājuma sakārtojums: Aija Mikele ; vāka dizains: Igors Madžulis. — [Rēzekne] : [Aija Mikele], 2019. — [Rīga] : Drukātava. — 184 lpp.        ISBN 9789934199752.

Bosko, Federīka.  reiz mēs atkal tiksimies : romāns / Federīka Bosko ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margrita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 335, [1] lpp.        ISBN 9789934076831.

Brīdaka, Lija.  Atbalss bez balss / Lija Brīdaka ; vāka autors Natālija Kugajevska. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 223, [1] lpp. — (Vakara romāns ; 2 (248).    ISBN 9789934157141.

Egle, Jana.  Dzimšanas diena : stāsti / Jana Egle ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Sigita Kušnere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 245, [2] lpp.

        Saturā: Dačuks un dvīņi ; Parāds ; Aleksandra ir skaista ; Pīle ; Labākais laiks tavā dzīvē ; Runaway train ; dzimšanas diena ; Balta māja kalna gala.       ISBN 9789934157370.

Gārdnere, Liza.  noķeriet mani : romāns / Liza Gārdnere ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Mežule. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 507, [1] lpp.       ISBN 9789984359687.

Hēgs, Pēteris.  Smillas jaunkundzes sniega izjūta : romāns / Pēters Hēgs ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Silvija Brice. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 461, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs).     ISBN 9789934065361.

Hēgs, Pēters.  Sūzanas efekts / Pēters Hēgs ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. — [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. — 351, [1] lpp.        ISBN 9789934083587.

Kļavis, Aivars.  Bēres ar priekšapmaksu : stāsti / Aivars Kļavis. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 235, [2] lpp.         ISBN 9789934086304.

Krofta, Ketrina.  divkāršais zaudējums : romāns / Ketrina Krofta ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 395 lpp.        ISBN 9789984359137.

Lekberga, Kamilla.  Ragana / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Laura Ozoliņa ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noform. — Rīga : Jumava, 2020. — 710, [1] lpp.    ISBN 9789934203947.

Makinērnija, Monika.  Dzīves ceļojums : romāns / Monika Makinērnija ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 508 lpp.        ISBN 9789984359694.

Manfelde, Andra.  Vilcēni / Andra Manfelde ; redaktore Dace Sparāne-Freimane. — Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. — 238, [2] lpp.       ISBN 9789934595028.

Spāre, Vladis.  Gājiens ar klibo zirdziņu : stāsti / Vladis Spāre ; vāka dizaina un ilustrāciju autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 189, [2] lpp. — Saturā: Zemenes mazajam brālim ; Sarkanā šalle ; Viena rindiņa no «Odisejas» ; Mārtiņrozes ; Melnā kaklasaite ; Nelaimes putns ; Gājiens ar klibo zirdziņu ; Dāņu tabaka ; Pilnmēness ; Gandrīz teicamnieku klase ; Kastaņa lapa ; Trīspadsmitais solis ; Lelle ar norautu galvu ; Atskaišu periods ; Astrālās saites ; Kamēr krītam ; Ātrvilciens ; Tur viss ir pierakstīts.       ISBN 9789934085321.

Steidzīte.  Pa virsotnēm : (2008-2019) / Steidzīte ; autores grafiskie zīmējumi. — Rīga : Vieda, 2019. — 159, [1] lpp. : portr.         ISBN 9789934562167.

Svīre, Māra.  Limuzīns Jāņu nakts krāsā : ne visai nopietns stāsts par nopietniem notikumiem Mirtas Lejasblusas un dažu citu dzīvē / Māra Svīre ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 119 lpp.        ISBN 9789934084317.

Tjūdora, K. Dž.  Paslēptuve / K. Dž. Tjūdora ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 334, [1] lpp.       ISBN 9789934084966.

Venters, Egīls.  Štābs debesīs : [stāstu krājums] / Egīls Venters ; redaktors Arturs Hansons. — [B.v.] : Ezis.lv, 2020. — Rīga : ADverts, 2020. — 125, [2] lpp.

        Saturā: Emulators ; Štabs debesīs ; Vieta uz zemes ; Drive ; Railwest ; Apgāztā māja ; Jā.
ISBN 9789934230387.

Viegliņa-Valliete, Gina.  Atradenes stāsti / Gina Viegliņa-Valliete ; Emīla Garjāna vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Ginas Viegliņas-Vallietes privātā arhīva. — Rīga : Jumava, 2019. — 142, [1] lpp. : fotogrāfijas.        ISBN 9789934203657.

Zīle, Baiba.  Aukstākā ziema simt piecdesmit gados : stāstu krājums / Baiba Zīle ; ilustrāciju autors Māris Bišofs ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 288 lpp.

        Saturā: Viss notika jasmīnu smaržas dēļ ; Jakoba Rorbaha kauss ; Tālu, tālu projām ; Doktors Tukšums ; H. ; Svešinieks logā ; Jūras aicinājums ; Aukstākā ziema simt piecdesmit gados ; Sarkanais mersedess ; Pasaka par ledus sirdi ; Ideālais laukumiņš (Māceklis I) ; Cilvēks, kurš staigāja apli (Māceklis II) ; Brīnišķīgā dzīve.      ISBN 9789934083884.

Žīgure, Anna Velēda.  Mūsu tautas gaita : Latvijas vēstures mirkļi / Anna Velēda Žīgure ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 200, [7] lpp. — Bibliogrāfija: [207.] lpp.        ISBN 9789934156854.

Акунин, Борис.  Трезориум : [16+] / Акунин-Чхартишвили. — Москва : Захаров, 2019. — 344, [1] с. : ил., портр., факс. ; 21 см. — (Семейный альбом).        ISBN 9785815915688.

Александрова, Наталья.  Часослов Бориса Годунова : роман : [16+] / Наталья Александрова. — Москва : Эксмо, 2020. — 315 с. ; 21 см. — (Артефакт & Детектив).         ISBN 9785041078690.

Брындза, Роберт.  Девять Вязов : [роман] / Роберт Брындза ; пер. с англ. Екатерины Казаровой. — Москва : АСТ, 2019. — 446, [1] с. — (Новый мировой триллер).        ISBN 9785171173098.

Бюсси, Мишель.  Пока ты не спишь : [роман] / Мишель Бюсси ; пер. с французского Елены Клоковой. — Москва : Фантом Пресс, 2019. — 414, [1] с. — На обл.: Детективщик № 1 во Франции.        ISBN 9785864717363.

Бюсси, Мишель.  Я слишком долго мечтала : [роман] / Мишель Бюсси ; пер. с французского И. Волевич. — Москва : Фантом Пресс, 2019. — 460, [1] с. — На обл.: Детективщик № 1 во Франции.        ISBN 9785864718384.

Водолазкин, Евгений.  Идти бестрепетно : между литературой и жизнью : [16+] / Евгений Водолазкин. — Москва : АСТ, Ред. Елены Шубиной, 2020. — 409 с. — (Новая русская классика). — На пер.: Лауреат премий Большая книга, Ясная поляна.        ISBN 9785171201180

Губерман, Игорь.  Десятый дневник / Игорь Губерман. — Москва : Эксмо, 2018. — 347, [3] с. — (Проза и Гарики).        ISBN 9785040974863.

Донцова, Дарья.  Архитектор пряничного домика : роман / Дарья Донцова. — Москва : Эксмо, 2019. — 316 с. — (Иронический детектив). (Джентльмен сыска Иван Подушкин).        ISBN 9785041039554.

Ивах, Светлана.  Дрянная девчонка [Текст] : [Как выйти замуж за три дня и не оказаться за решеткой] / Светлана Ивах. — Москва : Эксмо, 2019. — 285, [1] с. ; 21 см. — (За мужем в Москву. Криминально-иронический роман). — 18+.        ISBN 9785040980826

Колочкова, Вера.  Три жизни жаворонка : роман : [16+] / Вера Колочкова. — Москва : Эксмо, 2020. — 282, [1] с. ; 21 см. — (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).         ISBN 9785041068127.

Колычев, Владимир.  Красивый умирает первым : [роман] / Владимир Колычев. — Москва : Эксмо, 2020. — 285, [1] с. — (Колычев. Лучшая криминальная драма).        ISBN 9785041074784.

Коннелли, Майкл.  Черный лед : [роман] / Майкл Коннелли ; перевод с английского Владимира Гришечкина. — Санкт-Петербург : Азбука ; Азбкука-Аттикус, 2019. — 446, [1] с. — (Звезды мирового детектива). (Расследует Гарри Босх). — 16+. — Ориг. назв.: Connelly, Michael. The Black Ice.        ISBN 9785389170223.

Лавряшина, Юлия.  Запретный плод / Юлия Лавряшина. — Москва : Эксмо, 2020. — 352 с. — (За чужими окнами).        ISBN 9785041067793.

Леонов, Николай.  Подарок наследного принца / Николай Леонов, Алексей Макеев. — Москва : Эксмо, 2019. — 380, [2] с. — (Черная кошка).

        В содерж.: Подарок наследного принца ; Убит по собственному желанию.        ISBN 9785041066512.

Метлицкая, Мария. Другая Вера / Мария Метлицкая. — Москва : Эксмо, 2020. — 253, [1] с. : ил. — (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой). — 16+.        ISBN 9785041066376.

Михайлова, Евгения.  Имитация страсти : [роман] / Евгения Михайлова. — Москва : Эксмо, 2020. — 284, [2] с. — (Детектив — событие).        ISBN 9785041080747.

Островская, Екатерина.  Покопайтесь в моей памяти : [роман] / Екатерина Островская. — Москва : Эксмо, 2020. — 317, [1] с. — (Татьяна Устинова рекомендует). — 16+.        ISBN 9785041094645.

Перри, Амброуз.  Путь смертных : [роман] / Амброуз Перри ; перевод с английского Е. Ильиной. — Москва : Эксмо, 2019. — 381, [1] c. — 16+.        ISBN 9785041011765.

Полякова, Татьяна.  Голос, зовущий в ночи : роман / Татьяна Полякова. — Москва : Эксмо, 2020. — 318 с. — (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).        ISBN 9785041039530.

Правдина, Татьяна.  Разговор со своими [Текст] : (с надеждой, что своих много) / Татьяна Правдина. — Нижний Новгород : Деком, 2016. — 241 с., [4] л. портр., цв. ил., портр. : ил., портр. ; 1 см. — (Имена).        ISBN 9785895333631.

Самаров, Сергей.  Крупная бойня : [16+] / Сергей Самаров. — Москва : Эксмо, 2019. — 379, [2] с. ; 20 см. — (Спецназ ГРУ).        ISBN 9785041027810

Свечин, Николай.  Столица беглых : [роман : 16+] / Николай Свечин. — Москва : Эксмо, 2020. — 413, [1] с. — (Детективы Николая Свечина).        ISBN 9785041059941.

Солнцева, Наталья.  Почти готическое убийство : роман / Наталья Солнцева. — Москва : АСТ, 2019. — 349, [1] с. — (Мистический детектив).        ISBN 9785171128234.

Сорокин, Геннадий.  Письмо ни от кого : [роман] / Геннадий Сорокин. — Москва : Эксмо, 2020. — 349, [1] с. — (Детектив — ностальгия).     ISBN 9785041074760.

Тамоников, Александр.  Зимняя война. Дороги чужого севера : роман / Александр Тамоников. — Москва : Эксмо, 2019. — 316, [2] с. — (Боевая хроника. Романы о памятных боях).        ISBN 9785041065751.

Токарчук, Ольга.  Бегуны [Текст] : [роман : 18+] / Ольга Токарчук ; [перевод с польского И. Адельгейм]. — Москва : Эксмо, 2019. — 381, [1] с. ; 21 см. — На пер. : Нобелевская премия и Международный Букер 2018 года. — Содержит нецензурную брань!.        ISBN 9785040985203.

Уайт, Карен.  Когда я падаю во сне : [роман] / Карен Уайт ; [пер. с англ. Юлии Хохловой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 445, [1] с.        ISBN 9785041031770.

Уайт, Лорет Энн.  Голодная пустошь : [роман] / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского А. Смирновой. — Москва : Эксмо, 2019. — 414 с. — (Высшая лига детектива). — 16+. — Ориг. назв.: White, Loreth Anne. In the Barren Ground, 2016.        ISBN 9785041035228.

Фоули, Гэлен.  Дочь пирата : роман / Гэлен Фоули ; пер. с англ. Е. Левиной. — Москва : АСТ, 2019. — 350, [1] с. — (Очарование).        ISBN 9785171120344.

НОВИНКИ В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ

Ņem, tēvzeme, tavs esmu viss! = Бери, отчизна, я весь твой! = Take me, Faterland, i am all Yours! : 9. Rēzeknes kājnieku pulkam — 100 = К столетию 9-ого Резекненского пехотного полка = 100th Fnniversary of thr 9th Rēzekne Infantry Regiment / Sastādītāji: Mg. arhiv. Kaspars Strods, Mg. geogr. Anna Līpenīte ; zinātniskais redaktors un konsultants Dr. hist. Juris Ciganovs, literārā redaktore un konsultante Mg. psihol. Skaidrīte Svikša ; tulkotāji: angļu valodā Dr. psihol. Ilze Oļehnoviča, krievu valodā Mg. paed, Janīna Miņina. — Rēzekne : Latgales Kulturvēstures muzejs, 2019. — Rēzekne : Latgales Druka, 2019. — 127, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934199912.