НОВЫЕ КНИГИ В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА

ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА НА АБОНЕМЕНТЕ

Barreta, Elīna.  Socializēšanās rokasgrāmata latvietim : ko (kur, kāpēc, kam un kā) teikt / Elīna Barreta ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 96. lpp.        ISBN 9789934084904.

Eniņš, Guntis.  Latvijas dabas brīnumi : neparastie ūdeņi, akmeņi, alas un koki / Guntis Eniņš, [Māris Zeltiņš, Sandis Laime], teksts ; Nataļjas Kugajevskas vāka un iekšlapu dizains ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; fotogrāfiju autori: Guntis Apsītis [un vēl 11 fotogrāfi]. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 335 lpp. : ilustrācijas.       ISBN 9789934156939.        Projekts NATTOUR Nr. LV-RU-030.

Gavande, Atuls.  Būt mirstīgam : par medicīnu un to, kam tiešām ir nozīme pašās beigās / Atuls Gavande ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; mākslinieks Tomass Folks. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). — 284, [3] lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 271.-[282.] lpp. — Oriģ. nos.: Being mortal. — Par autoru: [287.] lpp.        ISBN 9789984235448.

Goulmens, Daniels.  Tava emocionālā inteliģence / Daniels Goulmens ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : Jumava, 2019. — 463, [1] lpp. — Bibliogrāfija piezīmēs: 416.-[461.]lpp.        ISBN 9789934203732.

Klimats un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā ; grāmatas autori: Dagnija Blumberga, Agrita Briede, Jānis Brizga, Džineta Dimante, Gunta Kalvāne, Māris Kļaviņš, Viesturs Melecis, Ilze Prūse, Zane Vincēviča-Gaile, Jānis Zaļoksnis ; recenzenti: Gunta Spriņģe, Inese Silamiķele ; literārā redaktore Anna Šmite ; priekšvārdu sarakstīja Kaspars Gerhards ; vāka noformējumu sagatavojusi Ieva Tiltiņa ; nodaļu titullapu noformējumam izmantotas Māra Kļaviņa fotogrāfijas. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). — 383 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — Par autoriem: 10.-12. lpp.        ISBN 9789934181368.        Projekts NATTOUR Nr. LV-RU-030.

Kursīte, Elīna, 1986-.  Nākamā pietura — mājas / foto Elīna Kursīte ; teksts Liene Millere ; datormaketētājs Raivis Pētersons. — Rīga : Veiters korporācija, SIA, 2019. — 181, [9] lpp. : il.        ISBN 9789934829765.

Līvmane, Akvelīna, 1951-.  Dziedināt mīlot : dziednieka Rolanda Bērziņa padomi / Akvelīna Līvmane ; vāka dizains Māra Alševska ; grāmatas dizains Vita Lēnerte ; redaktores Ilze Cine un Guna Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. — 127, [1] lpp.        ISBN 9789934085512.

Mašnovskis, Vitolds.  Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla : enciklopēdija / Vitolds Mašnovskis ; redaktores: Agnese Bergholde-Volfa, Māra Siliņa ; tulkotājas vācu valodā: Agnese Bergholde-Volfa, Christina Runce ; mākslinieks Rihards Delvers ; [ievadvārdi]: Juris Dambis, Guntis Gailītis. — Rīga : DUE, 2019. — 294 lpp. : ilustrācijas, karte, plāni, portreti ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 292.-294. lpp.

         II. I-K.     ISBN 9789934847981. Projekts NATTOUR Nr. LV-RU-030.

Riekstiņš, Jānis, 1942-.  Bāreņu atgriešanās : 1941. gadā aizvesto bērnu pārvešana no Sibīrijas uz dzimteni (1946–1947) : dokumenti un atmiņas / Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Ruta Puriņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. , ©2019. — 189, [2] lpp. : faksimils, ilustrācija, tabulas ; 21 cm.        ISBN 9789934184789.

Rors, Ričards.  Universālais Kristus : kā aizmirsta patiesība var izmainīt visu, ko redzam, kam ticam un uz ko ceram / Ričards Rors ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Ita Ankoriņa ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 270 lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [256.]-270. lpp.        ISBN 9789934084867.

Sakalaurs, Pēteris, 1940-.  Grāmata par grāmatām : pārdomas par bijušo / Pēteris Sakalaurs. — [Skrīveru novads] : Autorizdevums, 2019. — 141 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 137.-139. lpp.        ISBN 9789934868351.

Strautiņš, Pēteris, 1975-.  Latvijā dzīvot ir interesanti : praktiski padomi dzimtenes mīlēšanā / Pēteris Strautiņš ; Gata Šļūkas ilustrācijas. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 318, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm.        ISBN 9789984237824.

Uģis Kuģis.  Pāris : vīrietis un sieviete vēdiskajā pasaules skatījumā / Uģis Kuģis ; sastādītāja Kristīna Blaua ; Roberta Blumberga mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, 2019. — 246, [2] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934203916.

 

Бернацкий, Анатолий.  Невероятные растения : от бактерий до орхидей / Анатолий Бернацкий. — Москва : Вече, 2019. — 254, [1] с. : ил. — (Удивительная реальность).        ISBN 9785444453384.        Projekts NATTOUR Nr. LV-RU-030.

Бернацкий, А. С.  Сто великих «изобретений» природы [Текст] : [12+] / А. С. Бернацкий. — Москва : Вече, 2019. — 383 с. : ил. ; 22 см. — (100 великих).        ISBN 9785448408236. Projekts NATTOUR Nr. LV-RU-030.

Воронова, Ольга.  Ландшафтный дизайн для стандартных участков / Ольга Воронова. — Москва : Эксмо, 2018. — 216, [5] с. : ил. — (Сад и дом на зависть всем. Авторские мастер-классы модного дизайнера).        ISBN 9785699856282.        Projekts NATTOUR Nr. LV-RU-030.

Прокопенко, Игорь.  Тайны природных аномалий / Игорь Прокопенко. — Москва : Эксмо, 2019. — 349, [1] с. : ил. — (Территория заблуждений). — 16+. — На обл.: Чем грозят планете стремительные климатические изменения, как деятельность человека влияет на природу, когда ученые ждут конца света.        ISBN 9785040981205.        Projekts NATTOUR Nr. LV-RU-030.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Avotiņa, Daina.  Ceļā / Daina Avotiņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. — Rīga : Poligrāfists. — 252, [3] lpp.        ISBN 9789934084768.

Devero, Džūda.  Attaisnotā slepkavība : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 409 lpp.        ISBN 9789984359663.

Dimante, Inguna, 1961-.  Skaistuma impērija / Inguna Dimante ; redaktore Gundega Sēja ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 191, [1] lpp. ; 21 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934081774.

Dovlatovs, Sergejs.  Zona. Cietuma uzrauga piezīmes / Sergejs Dovlatovs ; mākslinieks Indulis Martinsons ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; tulkojums latviešu valodā: Vilis Kasims ; pēcvārda autors izdevumam latviešu valodā Sergejs Moreino ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 191, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm.        ISBN 9789934156946.

Gaile, Inga, 1976-.  Skaistās : romāns / Inga Gaile ; redaktore Gundega Blumberga ; vēstures konsultants Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāku dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. — 182, [2] lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934546976.

Hiders, Abbāss.  Pļauka / Abbāss Hiders ; tulkotāja Silvija Ģibiete ; redaktore Linda Zulmane ; mākslinieks Uwe Melichar. — Rīga : Harro von Hirschheydt apgāds, 2017. — 198 lpp. ; 22 cm. — Ziņas par autoru uz grāmatas apvāka.        ISBN 9789984974453.

Janovskis, Gunars.  Pilsēta pie upes : romāns / Gunars Janovskis ; Iva Zennes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Agnese Zeltiņa, vāka foto. — Rīga : Jumava, 2020. — 277, [1] lpp.        ISBN 9789934203930.

Judina, Dace.  Dēls : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 237, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2020/01 (247). — Turpinājums romānam «Ēnas spogulī».        ISBN 9789934157042.

Karlena, Odrija.  Kalendāra meitene / Odrija Karlena ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. — 333, [3] lpp.

        [1.grāmata]. Janvāris — marts.        ISBN 9789934083365.

Kellija, Ketija.  Laimīgas laulības noslēpumi : romāns / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 511 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984359670.

Kouls, Daniels.  Lupatu lelle : romāns / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 396, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934084881.

Kreca, Ingrīda.  Mēness virs Zīdelejas pils : vēsturisks mīlas romāns / Ingrīda Kreca ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2019]. — 238, [1] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934203602.

Kristi, Agata.  ABC slepkavības : romāns / Agata Kristi ; no angļu valodas tulkojusi Mirdza Zumberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 254, [2] lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934084485.

Kūlis, Ēriks.  Kas vieno, kas šķir. Tā viš’ i : liepājnieks maķenīt pasmaida arī par sevi / Ēriks Kūlis ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, 2020. — 165, [1] lpp. : fotogrāfijas.        ISBN 9789934203831.

Lūriņa, Dita, 1978-.  Ar vieglu skrāpējumu ādā : aktrises Ditas Lūriņas izvēlēta dzeja, sarunas par dzeju un dzīvi / Dita Lūriņa ; sarunas ar Ditu Lūriņu, dzejas sakārtojums: Sandra Dambiniece ; redaktore Māra Lazdāne-Avota ; dizains: Anna Aizsilniece ; fotogrāfs Oļegs Zernovs. — Rīga : Aminori, [2019]. — 201, [6] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — (Dzejas teātris).        ISBN 9789934884450.

Mōras Zeme : kulturvēsturiski un religiski izgleitojūši roksti, 2001-2004 / redaktore Valentīna Unda ; grāmatas dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2019. — Szczecin, Poland : Print Group Sp.z.o.o. , ©2019. — 405 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm.   II. ISBN 9789984293271.

Polaņskis, Daniels.  Pilsēta sapņo / Daniels Polaņskis ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; redaktore Alise Šnēbaha ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. — Rīga : Prometejs, 2019. — 329, [5] lpp. ISBN 9789934553349.

Rukšāne, Dace, 1969-.  Krieva āda : romāns / Dace Rukšāne ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Kristiana Rukuta vāku dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. — 220, [1] lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934546990.

Sakalaurs, Pēteris, 1940-.  Īsas pastaigas jaunajās prātulās : atziņas / Pēteris Sakalaurs. — [Skrīveru novads] : [Pēteris Sakalaurs], 2019. — 229 lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934868368.

Sigurdardotira, Irsa.  Parāds : kriminālromāns / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 383, [1] lpp. — (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934084980.

Tenča-Goldmane, Veronika.  Pastareite : poema prozā / Veronika Tenča-Goldmane ; māksl. J.Gailums. — Viļāni : [b.i.], 1999. — 176 lpp. : il. — («Katōļu Dzeives» bibliotēka). — Teksts latgaliešu val.

 

Александрова, Наталья.  Астролябия судьбы : [роман] / Наталья Александрова. — Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа «Жанровая литература», 2019. — 317, [1] с. — (Роковой артефакт). — 16+.        ISBN 9785171170615.

Андреева, Наталья.  Ад под ключ [Текст] : [роман] / Наталья Андреева. — Москва : АСТ, 2019. — 317, [2] с. ; 21 см. — (Актуальный детектив). — 16+.        ISBN 9785171129422.

Арсеньева, Елена.  Крепостная графиня : [16+] / Елена Арсеньева. — Москва : Эксмо, 2019. — 312, [3] с. : ил. ; 17 см. — (Русская красавица).        ISBN 9785041061616.

Бочарова, Татьяна.  Ромео должен повзрослеть : роман / Татьяна Бочарова. — Москва : Эксмо, 2019. — 320 с.        ISBN 9785041038441.

Воронин, Денис.  Кровь как лимонад / Денис Воронин. — Москва : АСТ, 2019. — 476, [2] с. — (Криминальная проза).        ISBN 9785171128319.

Гребе, Камилла.  Дневник моего исчезновения : роман / Камилла Гребе ; перевод со шведского Екатерины Хохловой. — Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа «Жанровая литература», 2019. — 379, [3] с. — (Триллер по-скандинавски). — 18+.        ISBN 9785171092528.

Данилова, Анна.  Два лица Пьеро : [роман] / Анна Данилова. — Москва : Эксмо, 2019. — 318 c. — (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).        ISBN 9785041071929.

Донцова, Дарья.  Змеиный гаджет : роман / Дарья Донцова. — Москва : Эксмо, 2019. — 316 с. — (Иронический детектив).        ISBN 9785041049270.

Звон, сходящий с колоколен : литературно-художественное посвящение Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской Православной церкви / над книгой работали: Александр Якимов, редактор и авт. стихов ; Яков Клесов ; Александр Дукшт ; Раиса Прозаркевич ; Екатерина Дроздова ; корректор Ирина Страздоника-Плячко ; предисловие: Александр, епископ Даугавпилсский и Резекненский. — Лудза : [б.и.], 2019 (IKKS). — 151, [1] с. : ил., фото.

        Ч.3.        ISBN 9789934865626.

Колычев, Владимир.  Золотая обойма / Владимир Колычев. — Москва : Эксмо, 2019. — 316,[2] c. : ил. ; 21 см. — (Колычев. Лучшая криминальная драма). — 12+.        ISBN 9785041054359.

Константинов, Андрей.  По счетам : 18+ / Андрей Константинов. — Москва : АСТ, 2019. — 349, [1] с. ; 21 см. — (Бандитский Петербург).        ISBN 9785171191337.

Корсакова, Татьяна.  Темная вода : [роман] / Татьяна Корсакова. — Москва : Эксмо, 2019. — 346, [1] c. — (Королева мистического романа). — 16+.        ISBN 9785041042905.

Куликова, Галина.  Неискренне ваш : [роман] / Галина Куликова. — Москва : Эксмо, 2019. — 285, [1] c. — 16+.        ISBN 9785041042981.

Леонтьев, Антон.  Гордость и преступление : [роман] / Антон Леонтьев. — Москва : Эксмо, 2019. — 349, [1] с. — (Авантюрная мелодрама). — 16+.        ISBN 9785041046545.

Макмахон, Дженнифер.  Огненная дева / Дженнифер Макмахон ; пер. с англ. К. Савельева. — Москва : Издательство «Э», 2018. — 380, [1] с.        ISBN 9785040911035.

Маршалл, Майкл.  Те, кто приходят из темноты : роман / Майкл Маршалл ; перевод с английского Владимир Гольдича и Ирины Оганесовой. — Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2019. — 443, [3] с. — (Звезды мирового детектива). — 16+. — Oriģ. nos.: Marshall, Michael. The Intruders, 2007.        ISBN 9785389158436.

Михалкова, Елена.  Самая хитрая рыба : [роман] / Елена Михалкова. — Москва : АСТ, 2020. — 446, [1] с. — (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).        ISBN 9785171192594.

Пётч, Оливер.  Фауст. Сети сатаны : роман / Оливер Пётч ; перевод с немецкого Р. Н. Прокурова. — Москва : Эксмо, 2019. — 667, [2] c. — (Новый шедевр европейского детектива). — 16+. — Ориг. назв.: Pötzsch, Oliver. Der Spielmann, 2018.        ISBN 9785041041243.

Романова, Галина.  Королева отшельников : [роман] / Галина Романова. — Москва : Эксмо, 2019. — 317, [1] c. — (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). — 16+.        ISBN 9785041048969.

Слава Сэ, 1969-.  Разводы : [сборник новых рассказов, пьеса и роман] / Слава Сэ ; иллюстрации по тексту Виктории Лебедевой, Анастасии Орловой. — Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа «Жанровая литература»], 2019. — 317, [2] с. — (Проект Славы Сэ). — 16+.        ISBN 9785171096144.

Сопельняк, Борис.  Саркофаг. Чернобыльский разлом : [повести] / Борис Сопельняк. — Москва : Вече, 2019. — 285, [2] с. ; 21 см. — (Миссия выполнима). — 12+.

        Содерж.: Саркофаг. Чернобыльский разлом ; Операция «Оверлорд».        ISBN 9785448415371.

Степанова, Татьяна.  Умру вместе с тобой / Татьяна Степанова. — Москва : Эксмо, 2019. — 349, [1] с. — (По следам громких дел).        ISBN 9785041046156.

Тамоников, Александр.  Лесная армия / Александр Тамоников. — Москва : Эксмо, 2019. — 284, [2] с. — (СМЕРШ — спецназ Сталина). — 16+.        ISBN 9785041066208.

Трауб, Маша.  Бедабеда : [роман] / Маша Трауб. — Москва : Эксмо, 2019. — 349, [1] c. — 16+.        ISBN 9785041066291.

Тронина, Татьяна.  Наваждение : [роман] / Татьяна Тронина. — Москва : Эксмо, 2019. — 314, [1] с.        ISBN 9785041061593.

Улицкая, Людмила.  О теле души : новые рассказы / Людмила Улицкая. — Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2020. — 251, [1] с. — 18+. — Содержит нецензурную брань.
В содерж.: Подружки : Мне не надо других… ; Дракон и Феникс ; Алиса покупает смерть ; Иностранка ; Благословенны те, которые… ; О теле души : Ни один не выучен урок… ; Туши, туши, где их души ; Aqua allegoria ; Вдвоем ; Человек в горном пейзаже ; Ава ; Аутопсия ; Серпантин.        ISBN 9785171204365.

Устинова, Татьяна.  Серьга Артемиды : [роман] / Татьяна Устинова. — Москва : Эксмо, 2020. — 318, [1] с. — (Первая среди лучших).        ISBN 9785041017675.

Яковлев, Сергей.  Интеллект сна : рассказ / Сергей Яковлев. — Рига : Sava grāmata, 2019. — 117 lpp. ; 16 cm.        ISBN 9789934582394.

 

НОВИНКИ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА

Pastars, Adams.  Atmiņu spieti / Ādams Pastars ; priekšvārds: Olga Senkāne ; pēcvārds: Ilga Ivanova ; gleznu aut.: Ilga Ivanova, Mārtiņš Ivanovs. — [B.v. : b.i, 2019]. — 194 lpp. : il.

Звон, сходящий с колоколен : литературно-художественное посвящение Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской Православной церкви / над книгой работали: Александр Якимов, редактор и авт. стихов ; Яков Клесов ; Александр Дукшт ; Раиса Прозаркевич ; Екатерина Дроздова ; корректор Ирина Страздоника-Плячко ; предисловие: Александр, епископ Даугавпилсский и Резекненский. — Лудза : [б.и.], 2019 (IKKS). — 151, [1] с. : ил., фото.

        Ч.3.        ISBN 9789934865626.