НОВЫЕ КНИГИ В МАРТЕ 2021 ГОДА

Отраслевая литература на абонементе

Baikovska, Inese.  Kriminālprocesa atjaunošanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem problemātika : monogrāfija / Inese Baikovska ; recenzenti: Dr.iur. Vitolds Zahars, Dr.iur. Juris Juriss, Dr.iur. Vladas Tumalavičius. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2021. — 337 lpp. : ilustrācijas. — (Tiesību zinātņu bibliotēka ; Nr. 40). — Bibliogrāfija: 319.-337. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā, kopsavilkums angļu valodā.      ISBN 9789934543289.

Brends, Rasels.  Atgūšanās : brīvība no atkarībām / Rasels Brends ; no angļu valodas tulkojuši Aivars Madris un Mārtiņš Zelmenis ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 319, [1] lpp.         ISBN 9789934090288.

Drabatiukas, Anatolijus.  Elektriķa rokasgrāmata / Anatolijus Drabatiukas, Mindaugas Lubys, Renata Miliūnė ; TOFT International tulkojums. — Viļņa : Super namai, 2021. — Viļņa : Standartų spaustuvė. — 400 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabula. — Bibliogrāfija: 397. lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no lietuviešu valodas.      ISBN 9786098270037.

Frīmens, Lorenss.  Krīzes iespējas : meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla / Lorenss Frīmens, Juris Rubenis ; L.Frīmena tekstu no angļu val. tulk. Kārlis Žols. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. — 207, [1] lpp.      ISBN 9789934093227.

Jākobsons, Gunārs.  Pie mikrofona Gunārs Jākobsons / Gunārs Jākobsons ; redaktore Gundega Sēja ; Eduarda Groševa vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 303, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934089404.

Mašnovskis, Vitolds.  Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla : enciklopēdija / Vitolds Mašnovskis ; redaktores: Dr.art. Agnese Bergholde-Volfa, Māra Siliņa ; tulkotājas vācu valodā: Agnese Bergholde-Volfa, Christina Runce ; māksliniece Inta Bērente-Strenga ; priekšvārds: Jānis Zilgalvis. — Rīga : DUE, 2020. — 311 lpp. : ilustrācijas, karte, plāni, portreti ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 310.-311. lpp. — Teksts latviešu valodā, satura rādītājs, priekšvārdi un paskaidrojumi pie attēliem arī vācu valodā.
        III. Ķ-M.    ISBN 9789934847998.

Дэвис, Симона.  Монтессори для малышей : полное руководство по воспитанию любознательного и ответственного ребенка / Симона Дэвис ; [перевод с английского Е. Косаревой]. — Москва : Эксмо ; Бомбора, 2020. — 255 с. : ил. — (Воспитываем по Монтессори).          ISBN 9785041021306.

Стоун, Оливер.  Интервью с Владимиром Путиным / Оливер Стоун ; пер. с английского. — 2-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 348, [1] с.        ISBN 9785961468601.

Художественная литература

Abdullajevs, Čingizs.  Maniaka prāts / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. — [Rīga] : Literārā brālība, [2020]. — 276, [2] lpp. — (Kriminālnoslēpumu meistars).        ISBN 9789984880396.

Akmentiņš, Andris.  Meklējot Ezeriņu : romāns / Andris Akmentiņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains un ilustrācijas apstrāde. — [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. — 340, [3] lpp. : ilustrācija. — (Es esmu… Jānis Ezeriņš).        ISBN 9789934595240.

Brotigans, Ričards.  Foreļu cope Amerikā / Ričards Brotigans ; no angļu valodas tulkojis Arvis Viguls ; redaktors Vilis Kasims ; dizainers Tom Mrazauskas. — [Rīga] : Orbīta, [2020]. — 173 lpp. : ilustrācija. — (Orbītas bibliotēka).        ISBN 9789934591068.

Bula, Rolanda.  Noilguma lieta : romāns / Rolanda Bula ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Emīla Garjāņa vāka dizains. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — — 236, [1] lpp. — (Detektīvs / Latvijas Mediji).          ISBN 9789934158735.

Cilvēkzvērs : lugu krājums / redaktore Skaidrīte Gugāne ; ievads: Ieva Kalniņa ; sastādītāji: Vilnis Rullis, Ināra Andžāne, Lelde Stumbre, Dzintra Zimaiša, Biruta Zujāne. — [Rīga] : Dramaturgu asociācija, 2020. — Rīga : Dardedze Hologrāfija. — 359 lpp. : portreti.

Vējdzirnavas / Inga Ābele. Būda mežā / Aiva Birbele. Medūza / Eldars Čerņickis. Ceļojums no Liepājas uz Embūti / Rodžers de Kūrs. Meklējiet sievieti! / Anna Rancāne. Burvīgās, sārtās ziemas debesis / Lelde Stumbre. Balta vārna melnā krāsā (Līvbērze) / Aleksejs Ščerbaks. Spēlējam Rūdolfu Blaumani / Egīls Šņore. Telefongrāmata / Kristiāna Štrāle-Dreika. Puķains peldkostīms / Rūta Žeina.        ISBN 9789934232091.

Dobičins, L.  Enpils / L. Dobičins ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; pēcvārda autors Aleksandrs Zapoļs ; redaktors Vents Zvaigzne ; dizaineri: Tom Mrazauskas un Aleksejs Muraško. — [Rīga] : Orbīta, [2020]. — 131, [1] lpp. — (Orbītas bibliotēka).        ISBN 9789934591044.

Einfelds, Jānis.  Svētlaimīgo zeme / Jānis Einfelds ; redaktors Dace Sparāne-Freimane. — Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 157, [1] lpp.        ISBN 9789934595257.

Endrūsa, Aleksandra.  Viltvārde : psiholoģiskais trilleris / Aleksandra Endrūsa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 409 lpp.              ISBN 9789934250033.

Hilla, Melisa.  Kafija ar mīlestību : romāns / Melisa Hilla ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, [2021]. — — 399 lpp.      ISBN 9789984359991.

Judina, Dace.  Krustceles : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. — Rīga : Latvijas Mediji, 2021. — 275, [4] lpp. : ģenealoģiskā tabula, portreti, ilustrācijas. — (Laika stāsti ; Ceturtā grāmata).        ISBN 9789934158889.

Konelijs, Maikls.  Nevainības likums : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 478 lpp. ; 21 cm.       ISBN 9789934250040.

Marlī, Mišela.  Koko. Mīlestības smarža : romāns / Mišela Marlī ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. — Rīga : Latvijas Mediji, 2021. — 397, [1] lpp.      ISBN 9789934158650.

Mikele, Aija.  Zirneklis : [detektīvromāns] / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. — 255, [1] lpp. — (Zvaigznes detektīvu klubs).       ISBN 9789934089541.

Šepa, Emēlija.  Prioritāte Nr. 1 : romāns / Emēlija Šepa ; tulkojusi Dace Andžāne ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 462, [1] lpp. — (Detektīvs / Latvijas Mediji).        ISBN 9789934158520.

Zarāne, Agnese.  Laba meitene : [stāsti] / Agnese Zarāne ; Kristas Miltiņas vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. — [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. — 109, [2] lpp.      ISBN 9789934089992.

Zimnoha, Ruta.  Pirms saule riet : romāns / Ruta Zimnoha ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — Rēzekne : Latgales druka. , ©2021. — 224 lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2021/2 (260).         ISBN 9789934154577.

Болдаччи, Дэвид.  Искупление : [роман] / Дэвид Болдаччи ; [перевод с английского Александра Шабрина]. — Москва : Эксмо ; Гранд мастер, 2020. — 413, [1] с. — (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива).          ISBN 9785041136864.

Бушков, Александр.  Остров кошмаров. Томагавки и алмазы / Александр Бушков. — Москва : Эксмо, 2020. — 316, [2] с. — (Бушков. Непознанное). — 16+. — На обл.: Четвертая книга популярного книжного сериала «Остров кошмаров».

        [Кн. 4].        ISBN 9785041138707.

Бюсси, Мишель.  Безумство Мазарини : роман / Мишель Бюсси ; пер. с французского А. Васильковой. — Москва : Фантом Пресс, 2021. — 494, [1] c.      ISBN 9785864718674.

Воронова, Мария.  Второй ошибки не будет : роман / Мария Воронова. — Москва : Эксмо, 2020. — 316, [1] с.       ISBN 9785041166038.

Гейман, Нил.  Скандинавские боги : [фантастический роман] / Нил Гейман ; пер. с англ. А. Блейз, А. Осипова. — Москва : АСТ, 2020. — 318, [1] с. — (Шедевры магического реализма). — 16+.        ISBN 9785171192150.

Гэлбрейт, Роберт.  Дурная кровь : [роман] / Роберт Гэлбрейт ; [перевод с английского Елены Петровой]. — Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, [2020]. — 956, [2] с. — (Иностранная литература. Современная классика). — 16+. — Ориг. назв.: Galbraith, Robert. Troubled Blood, 2020. — На обл.: Мировой бестселлер Nr. 1. Роман о Корморане Страйке.          ISBN 9785389188365.

Дэр, Тесса.  Гувернантка для герцога : роман / Тесса Дэр ; пер. с англ. И. П. Родина. — Москва : АСТ, 2020. — 317, [1] с. — (Очарование).       ISBN 9785171174378.

Иванов, Алексей.  Тени тевтонов : [роман] / Алексей Иванов. — Москва : Рипол классик, 2021. — 381, [2] с.          ISBN 9785386139773.

Корецкий, Данил.  Горячий угон / Данил Корецкий. — Москва : АСТ, 2021. — 350, [1] с. — (Шпионы и все остальные).          ISBN 9785171330989.

Лелич, Саймон.  Комната лжи : [роман] / Саймон Лелич ; [пер. с англ. А. Федоровой]. — Москва : АСТ, 2020. — 318, [1] с. — (Двойное дно : все не так, как кажется). — 16+. — Назв. ориг.: The Liar’s Room.        ISBN 9785171133511.

Марсонс, Анжела.  Роковое обещание : [роман] / Анжела Марсонс ; [перевод с английского А. С. Петухова]. — Москва : Эксмо, 2020. — 413, [1] с. — 16+. — Ориг. назв.: Marsons, Angela. Fatal Promise, 2018.        ISBN 9785041097639.

Михалкова, Елена.  Ваш ход, миссис Норидж : [роман] / Елена Михалкова. — Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа «Жанровая литература»], [2021]. — 413, [2] c. — (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). — 16+.       ISBN 9785171336301.

Островская, Екатерина.  Передай привет небесам : [роман] / Екатерина Островская. — Москва : Эксмо, 2021. — 315, [3] с. — (Татьяна Устинова рекомендует).        ISBN 9785041181635.

Полякова, Татьяна Викторовна.  Две половинки Тайны : [роман] / Татьяна Полякова. — Москва : Эксмо, 2020. — 318 с. — (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).        ISBN 9785041153748.

Степнова, Марина.  Женщины Лазаря : роман / Марина Степнова. — Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. — 445 с. — (Марина Степнова: странные женщины). — 18+. — Премия «Большая книга».      ISBN 9785171072834.

Тевис, Уолтер.  Ход королевы : роман / Уолтер Тевис ; перевод с английского Ольги Павловской. — Москва : АСТ, 2021. — 351 с. — (КИНО !!). — 16+. — Ориг. назв.: Tevis, Walter. The Queen’s gambit, 1983.       ISBN 9785171346126.

Трауб, Маша.  Плохая дочь : [роман] / Маша Трауб ; художник обложки Ирина Ветрова. — Москва : Эксмо, 2021. — 349, [1] c.      ISBN 9785041137847.

Устинова, Татьяна.  Шок-школа : [роман] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. — Москва : Эксмо, 2021. — 285, [1] с. — (Дела судебные). — 16+.        ISBN 9785041175832.

Шарапов, Кирилл.  Свалка потерянных душ. Война после смерти : [фантастический роман] / Кирилл Шарапов. — Москва : Эксмо, 2021. — 380, [2] с. — (Новый фантастический боевик).         ISBN 9785041120184.

Новинки в читальном зале

Baumanis, Jānis.  Krimināltiesiskās attiecības un to noregulējums kriminoloģiskajā visumā / Jānis Baumanis ; zinātniskie recenzenti: Dr.iur. Valentija Liholaja, Dr.iur. Diāna Hamkova ; redaktore Baiba Krauze-Krūze ; priekšvārds: Māris Leja. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2020.  — 263 lpp. — Bibliogrāfija un zemsvītras piezīmēs.       ISBN 9789984840666.