НОВЫЕ КНИГИ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА

Отраслевая литература на абонементе

Fābere, Adele.  Kā runāt ar bērniem, lai bērni klausītos un kā klausīties, lai bērni runātu / Adele Fābere, Eleina Mazliša ; il. autore Kimberlija Anna Ko ; tulkojums latviešu valodā, Lilija Berzinska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 350, [2] lpp.       ISBN 9789934089619.

Lafranka, Stefānija.  Mēness sargātājas : ceļā uz pirmatnējo sievieti / Stefānija Lafranka [teksts], Vic Oh [ilustrācijas] ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 189, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 187.-188. lpp.          ISBN 9789934093203.

Lamsters, Kristaps.  Mūsdienu ledāji / Kristaps Lamsters ; recenzenti: Dr.geol. Vitālijs Zelčs, Dr.geol. Juris Soms, Dr.geol. Jānis Karušs ; redaktore Ieva Zarāne ; kopsavilkumu angļu valodā rediģējusi Andra Damberga ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 261, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 23 cm. — Resurss pieejams arī tiešsaistē. — Bibliogrāfija: 257.-[263.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
1. Ieskats ledāju attīstībā, uzbūvē un dinamikā ; 2. Ledāji pagātnē un to veidošanās cēloņi ; 3. Mūsdienu ledāju raksturojums ; 4. Mūsdienu ledus vairogu raksturojums ; 5. Ledāji ārpus Zemes ; 6. Nozīmīgākie mūsdienu ledus vairogu atklājēji un pētnieki ; 7. Latvijas zinātnieku mūsdienu ledāju pētījumi.           SBN 9789934186325.

Latgale. Zilo ezeru zeme : [no putna lidojuma = с высоты птичьего полёта = from bird’s view] / fotogrāfiju autors Jānis Mickēvičs ; piloti Visvaldis Kursītis, Arunas Rupkus ; iev. aut. Jānis Stankevičs ; Valentīna Lukaševiča pēcv. — [B. v.] : Jelgavas Tipogrāfija, 2013. — [157] lpp. : il. — Paral. latviešu, krievu un angļu val.           ISBN 9789934140020.

Latgales ainava : Veltījums Latvijas valsts simtajai gadskārtai / epilogs aut. Igors Pličs ; ievadvārdi: Ingrīda Burāne ; prologs: Anna Rancāne ; tekstu tulkošana: latgaļu — Māra Mortuzāne-Muravska, bilžu tekstu tulkojums krievu un angļu valodai: LTA-Latvian Translation Agency; ievadvārdu, prologa un epiloga teksta tulkojums krievu un angļu valodai: Tulkot.lv. — [B.v.] : Latgales fotogrāfu biedrība sadarbībā, SIA «Laura plus», 2018 (AUREX). — 286 lpp. : foto.        ISBN 9789934195426.

Latvijas jūrniecības vēsture, 1950 — 2000 : enciklopēdija / galv. red. Ilze Bernsone. — Rīga : Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs ; Latvijas Kuģu īpašnieku asociācija, [2003]. — 388, [2] lpp. : il., kartes, tab. — Personu saraksts : 340. — 361. lpp. . — Kuģu saraksts : 362. — 372. lpp. . — Avoti un literatūra : 382. — 388. lpp. — Kopsav. angļu, krievu val.         ISBN 9984911683.

Losāns, Alberts.  Ceļojumu piezīmes / Alberts Losāns ; redaktore Maija Paegle ; Sergeja Kuzņecova vāka dizains ; Igora Pliča fotogrāfiju apstrāde. — Preiļi : [Igors Pličs], 2020. — 119 lpp. : foto.

Preiļu lauksaimniecības skola, 1924.-1945. : hronika / priekšvārda autore Ilona Vilcāne ; pēcvārda autors Jānis Šņepsts ; vāku veidojusi Inese Anina pēc mākslinieka Jāņa Jezupa Dekšņa zīmējuma. — Preiļi : Preiļu novada dome, 2020. — 115 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabula.

Ritenberga, Dzidra, 1928-2003.  Es atradu laimi : atmiņas / Dzidra Ritenberga ; mākslinieks un vāka grafiskais noformētājs Indulis Martinsons ; zinātniskā redaktore un priekšvārda autore Edīte Tišheizere ; literārā redaktore Dace Kraule ; Dairas Āboliņas pēcvārds. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 266, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. — Filmogrāfija: 261.-[267.] lpp.              ISBN 9789934159152.

Верник, Игорь.  Брошенные тексты : автобиографические записки, дневники, стихи / Игорь Верник. — Москва : АСТ, 2021. — 395, [4] с. — (Судьба актера. Золотой фонд).        ISBN 9785171124588.

Набокова, Ника.  #Мозгоеды. Что в головах у тех, кто сводит нас с ума. Волшебный пинок к нормальной жизни / Ника Набокова. — Москва : АСТ, Прайм, 2020. — 286, [1] с. : ил. — (#Psychology#KnowHow). — 18+.        ISBN 9785171090166.

Чураева, Валентина.  Без глютена : простые рецепты, меняющие жизнь / Валентина Чураева. — Москва : АСТ, 2021. — 318, [1] с.       ISBN 9785171213374.

 

Художественная литература

Aizsila, Ilze.  Dzīvot naktij : romāns / Ilze Aizsila, Indra Ēķe-Začeste ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 239, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2021/8 (266).        ISBN 9789934159251.

Bērziņš, Māris.  Nākotnes kalējs : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; tekstu un dzejas citējumi: Vilis Lācis ; vēstules citējums: Ojārs Vācietis. — [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. — 415, [1] lpp. ; 22 cm. — (Es esmu… Vilis Lācis).        ISBN 9789934595370.

Grietēna, Margarita.  ne viss ir zelts, kas spīd jeb kristāla galošas / Margarita Grietēna ; redaktore Gundega Sēja ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. —  271, [1] lpp.         ISBN 9789934091803.

Hofmans, R. Dž.  Klaunu smaidi : romāns / R.Dž. Hofmans ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 411 lpp. — (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789934250248.

Korelica, Džīna Hanfa.  Sižets. Nozagtā dzīve : romāns / Džīna Hanfa Korelica ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 2021. — 430 lpp.       ISBN 9789934250231.

Patersons, Džeimss.  Melnā grāmatiņa : romāns / Džeimss Patersons, Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Kristīne Kupce ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 431, [1] lpp. — (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934093081.

Stumbre, Lelde.  Perfekcioniste : romāns / Lelde Stumbre ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Dinas Ābeles vāka dizains. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 525, [2] lpp.          ISBN 9789934159039.

Poikāne, Sarmīte.  Neskaties atpakaļ, tur nekā nav! / Sarmīte Poikāne ; redaktore Iveta Reinsone ; Kristiānas Kristbergas ilustrācijas ; vāka noformējums: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 350 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934600630.

Railija, Lūsinda.  Mīlestības vēstule : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 479, [1] lpp.         ISBN 9789934094583.

Ričmonda, Mišela.  Brīnumu tests : romāns / Mišela Ričmonda ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 460 lpp.         ISBN 9789934250200.

Sapkovskis, Andžejs.  Elfu asinis : romāns / Andžejs Sapkovskis ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 348, [1] lpp. ; 21 cm. — (Ragaņa sāga / Andžejs Sapkovskis ; Pirmā grāmata).        ISBN 9789934093562.

Tilaks, Dzintars.  Kūlenis : [romāns] / Dzintars Tilaks. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 287, [1] lpp.           ISBN 9789934094262.

Vingeita, Līza.  Pirms mēs bijām jūsu / Līza Vingeita ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska. — Rīga : Latvijas Mediji, 2021. — 491 lpp.         ISBN 9789934159237.

Zembergs, Imants.  Kur sapņiem nav vietas… : romāns / Imants Zembergs ; Riharda Delvera vāka noformējums. — [Rīga] : NT Klasika, [2021]. — 333, [1] lpp.     ISBN 9789934890864.

Zīle, Baiba.  Dzīves simulācija : [romāns] / Baiba Zīle ; redaktore Aija Lāce. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 270, [1] lpp.         ISBN 9789934095900.

Žuravska, Dzintra.  Tauriņa lidojums ugunī : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2021]. — 223 lpp.    ISBN 9789934614002.

Буржская, Ксения.  Мой белый : [роман] / Ксения Буржская. — Москва : Эксмо, 2021. — 253, [1] с.         ISBN 9785041180904.

Веллер, М.  Шайка идиотов / М. Веллер. — Москва : АСТ, 2020. — 286, [1] с. — (Книги Михаила Веллера).      ISBN 9785171345938.

Война и мир в отдельно взятой школе : роман-буриме / Денис Драгунский, Игорь Малышев, Григорий Служитель и другие ; предисловие П. Басинского. — Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. — 381, [1] с. — (Проза нашего времени).        ISBN 9785171362270.

Ермаков, Олег.  Родник Олафа : роман / Олег Ермаков. — Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. — 536, [1] с.        ISBN 9785171357740.

Колычев, Владимир.  Черная полоса / Владимир Колычев. — Москва : Эксмо, 2021. — 285, [1] с. — (Лучшая криминальная драма).       ISBN 9785041195908.

Корецкий, Данил.  За тридцать тирских шекелей : Перстень иуды-5 : [роман] / Данил Корецкий. — Москва : АСТ, 2021. — 382, [1] с. — (Шпионы и все остальные).        ISBN 9785171332853.

Корсакова, Татьяна.  Шепот гремучей лощины : [роман] / Татьяна Корсакова. — Москва : Эксмо, 2021. — 349, [1] с. — (Королева мистического романа).      ISBN 9785041213152.

Коэльо, Пауло.  Лучник : [роман] / Пауло Коэльо ; [перевод с португальского Алекандра Богдановского] ; иллюстрации Евы Эллер. — Москва : АСТ, [2021]. — 150, [9] с. — Ориг. назв.: Coelho, Paulo. O Caminho Do Arco.    ISBN 9785171360887.

Леонов, Николай.  Постороннее лицо : повести / Николай Леонов, Алексей Макеев. — Москва : Эксмо, 2021. — 380, [2] с. — (Черная кошка). — Содерж.: Постороннее лицо ; Ошибка неофита.        ISBN 9785041209230.

Леонтьев, Антон.  Флакон смерти №5 : [роман] / Антон Леонтьев. — Москва : Эксмо, 2021. — 349, [1] с. — (Авантюрная мелодрама).         ISBN 9785041207052.

Мартова, Людмила.  Кружевное убийство : [детективный роман] / Людмила Мартова. — Москва : Эксмо, 2021. — 315, [3] с. — (Желание женщины).    ISBN 9785041205522.

Матвеева, Анна.  Катя едет в Сочи и другие истории о двойниках : [повести, рассказы] / Анна Матвеева. — Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. — 346, [1] с. — (Проза Анны Матвеевой).
Содержание: Внук генерала Игнатьева ; Игрок за номером 12849 ; Долгие и частые письма ; Катя едет в Сочи ; День недели была пятница ; Слова ; Весна, Света! ; После жизни ; А ты где?.        ISBN 9785171364038.

Михайлова, Евгения.  Вместо громких слов : [сборник рассказов] / Евгения Михайлова. — Москва : Эксмо, 2021. — 316, [2] с. — (Детектив-событие).        ISBN 9785041207670.

Монкс Тахар, Хелен.  Драгоценная ты / Хелен Монкс Тахар ; [пер. с англ. О.Н. Лемпицкой]. — Москва : Эксмо, 2021. — 317, [1] с. — (Чикаго. Women and crime).        ISBN 9785041137052.

Понкин, Владимир.  И звезды отвернулись / Владимир Понкин ; иллюстрации Анастасии Васильевой. — Москва : ACT, 2021. — 201, [2] с. : ил. — (Проект Полярного. Твоей прекрасной юности момент).         ISBN 9785171219598.

Романова, Галина.  Без крестной феи : [детективная мелодрама] / Галина Романова. — Москва : Эксмо, 2021. — 317, [1] с. — (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). — 16+.         ISBN 9785041205485.

Савельева, Ольга.  ПроЖивая : как оставаться счастливым, проживая самые сложные моменты жизни / Ольга Савельева. — Москва : Эксмо, 2021. — 379, [1] с.        ISBN 9785041197162.

Сенчин, Роман.  Нулевые : [повести, рассказы] / Роман Сенчин. — Москва : АСТ, 2021. — 508, [2] с. — (Новая русская классика).      ISBN 9785171362225.

Скотт, Эмма.  Стань моим завтра : роман / Эмма Скотт ; [перевод с английского А. Федотовой]. — Москва : Эксмо ; Freedom, 2021. — 541, [1] c. — (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт). — 18+.      ISBN 9785041121426.

Сухоруков, Леонид.  Белая дорожка, черная судьба / Леонид Сухоруков. — Москва : Эксмо, 2020. — 316, [2] с. — (True Story. Криминальный роман, написанный участником событий).          ISBN 9785041158668.

Устинова, Татьяна.  Девчонки, я приехал! : [повесть, рассказ] / Татьяна Устинова. — Москва : Эксмо, 2021. — 283, [2] с. : ил. — (Т. Устинова. Первая среди лучших).
Содерж.: Девчонки, я приехал! ; Волшебный свет.    ISBN 9785041550721.

 

Новинки в читальном зале

Latvijas kultūras vēsture / sastādītājs Ojārs Spārītis ; autori Zane Balčus, Dainis Bērziņš, Eva Eglāja-Kristsone, Pauls Daija, Eduards Dorofejevs [un vēl 18 autori] ; mākslinieciskā redaktore Raimonda Strode ; Ingus Feldmaņa grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskie redaktori Jana Dreimane [un vēl 8 redaktori] ; literārā redaktore Sandra Skuja. — Rīga : Jumava, [2021]. — 751 lpp. : ilustrācijas, faksimili, portreti. — Autori arī: Jana Dreimane, Jānis Krastiņš, Lidija Leikuma, Lilija Limane, Agnese Logina, Gatis Ozoliņš, Edīte Parute, Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Jānis Siliņš, Ojārs Spārītis, Edvarda Šmite, Andris Šnē, Līga Ulberte, Maira Valtere, Pēteris Vanags, Viesturs Zanders, Ingrīda Zemzare.      ISBN 9789934204791.

Nagla, Inta.  Milestības vēstules ; Kod sauleite atlēks / Inta Nagla ; Aija Pastare, vāka mākslinieciskais noformējums. — [B.v.] : [Inta Nagla], [2020]. — 320+44 lpp. : il. — Krājumā apkopoti dzejoļi, kuri tapuši no 2016.-2019. gadam.       ISBN 9789934596131.