Новые книги в сентябре 2022 года

Отраслевая литература на Абонементе

Garīdznieks Viktors Terenkevičs / sastādītājs Vitālijs Filipenoks. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. — 62, [1] lpp.       ISBN 9789984293578.

Hofs, Vims.  Vima Hofa metode : atraisi savu potenciālu / Vims Hofs ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktore Marta Ābele. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 237 lpp. : ilustrācijas. — Bibliogrāfija atsaucēs: 213.-[219.] lpp. un 231.-[234.] lpp.        ISBN 9789934310010.

Pielāgošanās. Padomju laiki Latvijā / Lauris Gundars, Gatis Krūmiņš, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Sergejs Kruks, Toms Ķencis [un vēl 2 autori] ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece ; radošais redaktors, priekšvārds: Māris Zanders. — Rīga : Aminori, [2022]. — 332, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. — (Latvijas vēstures mīti un versijas). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934612114.

Smita, Džūlija.  Kāpēc neviens man to iepriekš nav teicis? / Džūlija Smita ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Orupe ; literārā redaktore Regīna Janmane. — [Tallina] : Helios izdevniecība, [2022]. — 295 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789916975947.

Špona, Ausma.  Pedagoģija : pārdomas, atziņas / Ausma Špona ; redaktore Rita Cimdiņa ; priekšvārds: Daiga Celmiņa. — Rīga : RaKa, [2022]. — 215 lpp. : shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 184.-186. lpp.        ISBN 9789984464497.

Лабковский, Михаил.  Люблю и понимаю : как растить детей счастливыми (и не сойти с ума от беспокойства) / Михаил Лабковский. — Москва : Эксмо, 2022. — 285 с. : иллюстрации. — Библиогр.: с. 284. — 16+.             ISBN 9785041646547

 

 Художественная литература

Aizsila, Ilze.  Solis līdz altārim : romāns / Ilze Aizsila ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; redaktore Santa Brauča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 364, [1] lpp.    ISBN 9789934310669.

Bakena, Elizabete.  Šķirti kopā : romāns / Elizabete Bakena ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 476 lpp.        ISBN 9789934250590.

Čenču, Jezups.  Pīters Vylāns : romans nu Latgolas atmūdas laikim / Čenču Jezups ; grāmatas dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2022. — 577 lpp. : portrets. — Ziņas par autoru: 5.-6. lpp.        ISBN 9789984293493.

Dīna, Abigeila.  Meitene A : romāns / Abigeila Dīna ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 364, [1] lpp.    ISBN 9789934311291.

Gortners, K. V.  Tjūdoru noslēpums : romāns / K.V. Gortners ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 429, [1] lpp.        ISBN 9789934250545.

Kage, Ērlings.  Soli pa solim / Ērlings Kage ; no norvēģu valodas tulkojusi Māra Valpētere ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 134 lpp. — Bibliogrāfija: 120.-134. lpp.        ISBN 9789934290572.

Leteljē, Ervē.  Anomālija : romāns / Ervē Leteljē ; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone ; redaktors Dens Dimiņš. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 307, [5] lpp.   ISBN 9789934310263.

Lukstiņš, Miķelis.  Augusta slepkavības Vecmuižā : romāns / Miķelis Lukstiņš ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 239, [1] lpp. : portrets. — (Vakara romāns ; 2022/8 (278).        ISBN 9789934290985.

Maiklīdess, Alekss.  Jaunavas : romāns / Alekss Maiklīdess ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 367, [1] lpp.        ISBN 9789934099632.

No sirds — Ludzai : poētisks veltījums Ludzas pilsētai 845 gadu jubilejā = От сердца — Лудзе : поэтическое посвящение 845-летию города Лудза / Edgars Mekšs, ievadvārdi ; redaktors Aleksandrs Jakimovs ; mākslinieks Jakovs Kļosovs. — Ludza : [b.i.], 2022. — 175, [1] lpp. : fotogr., il.            ISBN 9789934898419.

Noihausa, Nele.  Kas vēju sēj : kriminālromāns / Nele Noihausa ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 460, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934099656.

Paegle, Ligita.  Daži varoņi ir izdomāti : romāns / Ligita Paegle ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Aijas Andžānes vāka dizains. — Rīga : Latvijas Mediji, 2022. — 254 lpp.        ISBN 9789934290961.

Repše, Gundega.  Naži betonā : refleksijas 2020-2022 / Gundega Repše ; redaktors Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāku dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 134, [2] lpp.        ISBN 9789934595615.

Roberts, Nora.  Naktsdarbs : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, 2022. — 509 lpp.        ISBN 9789934250606.

Rukšāne, Guna. Pasmaidīsim / Guna Rukšāne ; Rasmas Tornes vāka dizains un ilustrācijas ; redaktore Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 124, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.        ĢIMENES STĀSTIŅI. GUNA: Auklīte ; Saldējums un zaļais sieriņš ; Sklandrauši ; Par kabatlakatiņu ; Elektriķis ; Iepazīšanās ; Ugunskura zupa ; Oliņas ; Cēsu kauju atceres diena ; Pazudušais nazītis ; Svari. JĀNIS: Kuriozi ar Jāni Rukšānu ; Vecs, pavisam vecs ; Pensionāra cienīgs darbarīks ; Piemiņas vieta ; Dzīvnieku bieds ; Vanadziņš ; Nevajag bojāt citiem svētkus ; Tējas pirkšana Ēģiptē ; Āizrautiga dziedāšana ; Kā radies cilvēks. MAIJA: Maijas metamorfozes ; Šūšanas kursi. UNA: Unas dzivniekmilestiba ; Labākais pūderu smalcinātājs ; Zobi ; Tirgotājas ; Vai mēs izdzīvosim? ; Prieks par auto ; Datu aizsardzība. REINIS: Šveices nazītis ; Ziemassvētku dāvana ; Delikateses ; Disnejlenda. PAULA: Darba organizācija. JUNA: Uz skolu. DRAUGU STĀSTIŅI. MURJĀŅI: Stāstnieks Andris Bergmanis ; Jānis Krieviņš un Veidenbaums ; Sokrāts ; Ziedonis un pĪles ; Čūskas vēl guļ. ACU ĀRSTES DUBULTES PIERAKSTI: Par ko jūs sūdzaties? ; Pacientu humors ; Bērni acu ārsta kabinetā. LIDOJOŠAIS ZILONIS: Runu teicēja. AINIŅAS NO CĒSU VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA: Antons ; Smoļinas kaujai — 500 ; Regālija. DRAUDZĪGA AICINĀJUMA CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA: Modernā māksla ir ; Modernā dzeja ; Efektīva aizsardzība. LATVIJAS PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS: Alūksnes bibliotēkā noklausītās sarunas ; Ārijas Kažuras pieraksti ; Cēsu Centrālā bibliotēka. POLITIKA: Politiķis Māris Niklass ; Kas jūsu tēvs bija vācu laikā? ; Kriminālās vēlēšanas ; Mazs teātris ar Rutu Petrovnu ; Vai tu jau esi. PĀRPRATUMI: Žans Žaks Ruso ; Par sportu ; Sabojātais telefons ; Safrāns ; Stikls ir bīstams ; Profesionāla attieksme ; Kaimiņš ; Asprātības dzērumā ; Kapu stāstiņi. DĀRZNIEKU STĀSTIŅI: Dālijas ; Flokši ; Krokusu apskate.  ISBN 9789934312038.

Sabaļauskaite, Kristina.  Pētera imperatore : vēsturisks romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 397, [1] lpp..
       II. [sējums]  ISBN 9789934311789.

Spoģis, Alberts, 1924-2020.  Ardievas : dzejoļu izlase / Alberts Spoģis ; rediģēšana: Dina Krastiņa ; [priekšvārds]: Veronika Spoģis. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. — 273 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Teksts latviešu, vācu un latgaliešu rakstu valodā. — Vāka noformējumā izmantota Vandas Ančevas (dz. Sondores) glezna «Dzimtas māja Spūles, Vārkavā», 2009.       ISBN 9789984293547.

Šulce, Dzintra.  Veiksminieks : romāns / Dzintra Šulce ; Edgara Būmeistera zīmējums ; redaktore Vija Vāvere. — [B.v.] : IK Unda, 2022. — 162 lpp.     ISBN 9789984989792.

Švarca, Sandra.  Pats trakākais : [romāns] / Sandra Švarca ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. — 187, [1] lpp. — (Zvaigznes detektīvu klubs).      ISBN 9789934310515.

Tidomane, Olita.  trīs runči un viņu cilvēks : stāsti / Olita Tidomane ; Toma Kalninska ilustrācijas ; vāka dizains: Natālija Kugajevska ; redaktore Bārbala Simsone ; [priekšvārds]: Maija Pohodņeva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 175, [1] lpp. : ilustrācijas. – Saturs:  Rūdis ; Osvalds ; Ādolfs ; Jaunas mājas, jauni draugi, jauni nedarbi ; Par mantām ; Nenogalini savu cilvēku! ; Par durvīm ; Par mušām un citiem lidojošiem objektiem ; Par ēdienu ; Par veselīgo ; Par slaveno kupatu ; Par gaļu, zemenēm, sēnēm un citiem labumiem ; Kaut kas noskaņojumam ; Par dārznieku ; Par koridoru ; Akvārija lietas ; Nedarbu saraksts ; Par smalkajām darīšanām ; Vannasistaba ; Pusdienas ar Osvaldu ; Par veselību un atbildību ; Maisiņš vaig? ; Par tradīcijām ; Mazās katastrofas ; Par spēlēm ; Par mīlestību ; Labie darbi.        ISBN 9789934311246.

Vizbulis, Oskars.  Ja vīrietis prastu runāt : romāns / Oskars Vizbulis ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; dizains Zigmunds Lapsa. — Rīga : Latvijas Mediji, 2022. — 199 lpp.        ISBN 9789934290312.

Zingers, Jichoks Baševis.  Šoša : romāns / Jichoks Baševis Zingers ; tulkojums no krievu valodas: Irēna Birzvalka ; redaktore, tulkojums no angļu valodas un jidiša, piezīmes un pēcvārds: Māra Poļakova ; vāka dizains: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 366, [2] lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Tulkots no: Шоша. — Tulkots no: Shosha. — Oriģināldarbs jidišā, latviski tulkots no krievu un angļu valodas.  ISBN 9789934595127.

Zvirgzds, Ilmārs.  Reģistratūra : romāns / Ilmārs Zvirgzds ; redaktore Anda Ogriņa ; vāka dizains: Līva Rutmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 190, [1] lpp.        ISBN 9789934097157.

 

Абдуллаев, Чингиз.  Казначей : [роман] / Чингиз Абдуллаев. — Москва : Эксмо, 2022. — 285, [1] с. — (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). — 16+.        ISBN 9785041642013.

Акси, О.  Девушка, которая упала в море  / Акси О. ; [перевод с английского С. Прокопец]. — Москва : Эксмо, 2022. — 412, [2] с. — (Young Adult. Азиатское магическое фэнтэзи). — Пер.: Axie Oh, The girl who feel beneath the sea.       ISBN 9785041595548.

Берсенева, Анна.  Сети Вероники : [роман] / Анна Берсенева. — Москва : АСТ, 2022. — 350, [1] с. — 16+.   ISBN 9785171476380.

Данилова, Анна.  Тени в холодных ивах : [роман] / Анна Данилова. — Москва : Эксмо, 2022. — 318 с. — (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). — 16+.        ISBN 9785041611316.

Донцова, Дарья.  Неудачная карьера Мегеры : роман / Дарья Донцова. — Москва : Эксмо, 2022. — 313, [2] с. — (Иронический детектив).     ISBN 9785041616540.

Дорош, Елена.  Крест Шарлотты : [роман] / Елена Дорош. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [2] с. — (Вечерний детектив). — 16+.        ISBN 9785041648145.

Климова, Юлия.  Я пришла, откройте дверь : [роман] / Юлия Климова. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [2] с.       ISBN 9785041610838.

Леонов, Николай.  Странный дом : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. — Москва : Эксмо, 2022. — 380, [2] с. — (Черная кошка). — 16+. —  Содерж.: Странный дом ; Недетские игры.       ISBN 9785041641764.

Макманус, Карен М.  Один из нас — следующий : роман / Карен М. Макманус ; пер. с англ. С. Селифоновой. — Москва : АСТ, 2022. — 349, [2] c. — (Neocclassic: Расследование).        ISBN 9785171462321.

Метлицкая, Мария.  Всё, что мы когда-то любили / Мария Метлицкая. — Москва : Эксмо, 2022. — 314, [2] с. : ил. — (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой). — 16+.   ISBN 9785041602710.

Перес-Реверте, Артуро.  Эль-Сид, или Рыцарь без короля : роман / Артуро Перес-Реверте ; перевод с испанского Александра Богдановского. — Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2020. — 412, [2] с. — (Большой роман).   ISBN 9785389180727.

Степанова, Татьяна.  Великая иллюзия / Татьяна Степанова. — Москва : Эксмо, 2022. — 381, [1] lpp. — (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой). — 16+.        ISBN 9785041652357.

Устинова, Татьяна.  Оплаченный диагноз : [роман] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [1] c. — (Дела судебные).        ISBN 9785041572501.

Флетчер, Ч. А.  Мальчик и его собака перед концом света : [роман] / Ч. А. Флетчер ; перевод с английского Ю. Гиматовой. — Москва : АСТ, 2022. — 314, [4] с. — (Премиальный бестселлер).       ISBN 9785171381028.

Хмелевская, Иоанна.  Что сказал покойник : роман / Иоанна Хмелевская ; перевод с польского Веры Селивановой. — Санкт-Петербург : Аркадия, 2022. — 477, [1] с. — (Приключения пани Иоанны). — 16+.         ISBN 9785907500082.

Чиж, Антон.  Не бойся желаний : [роман] / Антон Чиж. — Москва : Эксмо, 2022. — 381, [1] с. — (Антон Чиж: Авантюрно — приключенческий детектив о Варваре Ванзаровой). — 16+.        ISBN 9785041622435.

Эббс, Аннабель.  На кухне мисс Элизы : [роман] / Аннабель Эббс ; перевод с английского Ларисы Таулевич. — Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. — 349 с. : иллюстрации ; 21 см. — 16+.        ISBN 9785041542238.

 

Новинки в Читальном зале

Cybuļskis, Jōņs.  Andryvs Jūrdžs / Jōņs Cybuļskis ; translated by Aija Nagle ; translation edited by Pīters Aloizs Ragaušs ; redaktore Valentīna Unda. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2020. — 265 lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte ; 21 cm. — Teksts paralēli latgaliešu rakstu valodā un angļu valodā. ISBN 9789984293356.

Garīdznieks Viktors Terenkevičs / sastādītājs Vitālijs Filipenoks. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. — 62, [1] lpp.         ISBN 9789984293578.

Kārsavas stāsti II / sastādītāja, ievada autore Ineta Zelča Sīmansone ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Uldis Neiburgs ; literārā redaktore Austra Celmiņa-Ķeirāne ; grafiskais dizains: Edvards Percevs ; fotogrāfs: Didzis Grodzs. — Rīga : Creative Museum, 2022. — 331 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. — Autori: Ēriks Jēkabsons, Valdis Kuzmins, Agris Dzenis, Uldis Neiburgs, Gunta Ločmele (Nagle), Ineta Zelča Sīmansone. — Saturs: Kārsava starp diviem pasaules kariem. Ieskats pašvaldības darbības procesos / Ēriks Jēkabsons. Kaujas kārsavas apkārtnē 1941. gada vasarā / Valdis Kuzmins. 20. gadsimts. Aleksandra Proboka stāsts / Uldis Neiburgs. Kārsavas pilsētas pārvaldes — deputātu padomju un izpildkomitejas — darbība 1944.-1991. gadā un pilsētas attīstība / Agris Dzenis. Kārsaviešu stāsti par otro pasaules karu un padomju laiku / Guntas Ločmeles ievads. Kārsava 20. gadsimta otrās puses fotogrāfijās ; Kārsava 20. gadsimta 50.-60. gadu fotogrāfijās.        ISBN 9789934907708.

No sirds — Ludzai : poētisks veltījums Ludzas pilsētai 845 gadu jubilejā = От сердца — Лудзе : поэтическое посвящение 845-летию города Лудза / Edgars Mekšs, ievadvārdi ; redaktors Aleksandrs Jakimovs ; mākslinieks Jakovs Kļosovs. — Ludza : [b.i.], 2022. — 175, [1] lpp. : fotogr., il.       ISBN 9789934898419.

Piemineklis un laiks : materiālu krājums par Latgales Atbrīvošanas pieminekli / sastādījusi un ievadu sarakstījusi Irēna Vilčuka ; redaktore Valentīna Unda ; vāku dizains: Stella Elksne ; Eduarda Utāna attēls uz vāka. — Otrais, papildinātais izdevums. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2019. — 230 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.                 ISBN 9789984293295.

Zeļča, Anastasija.  Dzīve dzejā — dzeja dzīvē / Anastasija Zeļča. — [B.g. : b.v., b.i.]. — 216 lpp. : fotogr., portr.