Новые книги для детей в декабре 2023 года

Книги маленьким читателям

Ālberga, Dženeta.  Jocīgie skeletiņi / Dženeta un Alans Ālbergs ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].- 31 nenumurēta lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934317996.

Bauere, Jana.  Kā apskaut ezi / Jana Bauere ; ilustrējis Peters Škerls ; no slovēņu valodas tulkojusi Māra Gredzena ; literārais redaktors Jānis Elsbergs. — Rīga : Aminori, [2023]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934612268.

Bogena, Rūbija van der.  101 vienradzis un viss, kas tev par tiem jāzina! / Rūbija van der Bogena ; [ilustrācijas]: Aleksandra Helma ; no vācu valodas tulkojis Bernards Kudiņš ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Klinta Mellupa ; maketētāja Daina Vīķele. — Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. — 26 nenumurētas lpp. : ilustrācijas.- Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934292385.

Dmuhovskiene, Rasa.  Skudriņa Kāpēcīte  4. grāmata. / Rasa Dmuhovskiene ; mākslinieks Gintars Jocjus ; tulkojusi un atdzejojusi Jana Egle ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Līva Vecvagare ; maketētāja Daina Vīķele. — Rīga : Latvijas Mediji, [2023].- 47, [1] lpp.- Pirmsskolas vecuma bērniem.ISBN 9789934292125.

Dropa, Konstance.  Kad iestājas tumsa / teksts un ilustrācijas: Konstance Dropa ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2023]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas.- (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?. Juniors).- Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789984314259

Dunakovskis, Mihailo.  Ceļojums Ukrainas vēsturē : stāsts / Mihailo Dunakovskis, stāsta un ilustrāciju autors ; grāmatas ieceres, latviešu valodas redakcijas un pielikumu autore Lelde Braķe-Klaverī ; konsultants Valdis Klišāns ; literārā redaktore Sanita Dāboliņa ; [ievadvārdi]: Edgars Rinkēvičs. — [Rīga] : Sapņu spalva, [2023]. — 69 lpp. : ilustrācijas. — Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934861338.

Garnett, Jaye.  Vārdi : lodziņu grāmata / [teksts]: Jaye Garnett ; [ilustrācijas]: Maria Neradova ; tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Story House Egmont, [2023]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. — (Lodziņu grāmata). — Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934272554.

Gernhoizere, Suzanne.  Meklē lietas! Zemnieku saimniecībā / Suzannes Gernhoizeres teksts ; Annes Suesas ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2023]. — 22 nenumurētas lpp. : ilustrācijas.- Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789984314372.

Havukainena, Aino.  Tatu un Patu ērmīgie izgudrojumi cauri laikiem / Aino Havukainena, Sami Toivonens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 31 lpp. : ilustrācijas.- Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934320408.

Kupjanska, Henita.  Dižozolu meža rūķi : pasaka / Henita Kupjanska ; literārā redaktore Gunita Lagzdiņa-Skroderēna. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023].- 78, [1] lpp. : ilustrācijas.  ISBN 9789934301469.

Ledus sirds : [stāstu krājums] / Valentīna Kambi ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2023]. — 96 lpp. : ilustrācijas.- Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934272981.

Mani pirmie vakarstāsti / tulkojuši: Mārtiņš Karelis, Edvīns Raups, Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2023]. — 72 lpp. : ilustrācijas.- Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934272967.

Planēta Zeme : pārsteidzoši un interesanti fakti, ko vienmēr esi vēlējies uzzināt / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2023].- 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. — (Atklājums). ISBN 9789934272585.

Saules sistēma : pārsteidzoši un interesanti fakti, ko vienmēr esi vēlējies uzzināt / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2023]. — 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. — (Atklājums). ISBN 9789934272578.

Skābarniece, Aivita, 1979-.  Rūķīša Pūķīša Ziemassvētki / Aivita Skābarniece ; ilustrācijas: Perchik. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. — 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934301063.

Troļļi 3 : pēc animācijas filmas «Troļļi 3» motīviem / adaptējis Deivids Lūmens ; ilustrējusi Elsa Čana ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča ; DreamWorks. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. — Pirmsskolas vecuma bērniem.  ISBN 9789934321351.

Vanaga, Agnese.  Sirdslietas / Agnese Vanaga, teksts ; Anna Vaivare, ilustrācijas ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs, [2023]. — 61 nenumurēta lpp. : ilustrācijas.- Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.  ISBN 9789934574986.

Vdovičenko, Halina.  Kaķu namiņš / Halina Vdovičenko ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; Natalkas Haidas ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Māra Poļakova. — Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. — 34 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934292521.

Vismīļākie dzīvnieciņi / no vācu valodas atdzejojusi Ieva Tarvida ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].- 18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. — Pirmsskolas vecuma bērniem.ISBN 9789934318054.

Žeļeznova, Darja.  Sandalītes Kreisiņas piedzīvojumi : stāsti / Darja Žeļeznova ; māksliniece Marina Heniņa ; tulkojusi Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 61 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. — Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934314094.

Волкова, Инна.  Волшебная формула гардероба девочки Фефочки : сказочная история для юных модниц / Инна Волкова ; иллюстрации Е. А. Винидиктовой. — Москва : #эксмодетство, 2023. — 95 с. : цвет. ил. — (Полезные книги для детей).ISBN 9785041595883.

Державина, В.  Английский для малышей / В. Державина ; дизайн обложки Е. Аленушкиной . — Москва : АСТ, 2023. — 92, [1] с. : цвет. ил. — (Английский для дошкольников).ISBN 9785171581572.

Карпова, Наталья.  Про Бабку Ёжку и всех понемножку / Наталья Карпова ; иллюстрации Геты Белоголовской. — Москва : ЭНАС — КНИГА, 2023. — [28] с. : цвет. ил. — (Весёлые книжки для малыша и малышки). ISBN 9785001981831.

Мацоурек, Милош.  Каникулы Бонифация : сказки / Милош Мацоурек ; пер. с чешского Ольга Оболевич ; иллюстрации Анаит Гардян. — Москва : Махаон, 2023. — 47 с. : цвет. ил. — (Любимые книжки-мультфильмы). ISBN 9785389229334.

Секретов, Станислав.  Как Мишка Новиков заработать мечтал и что из этого вышло : весёлые истории для самостоятельного чтения / Станислав Секретов ; художник Ксения Носова. — Москва : Вакоша, 2023. — 77, [2] с. : цвет. ил. — (Весёлая переменка). ISBN 9785001323815.

Тумзер, Аннет.  Новогодний сюрприз / Аннет Тумзер ; иллюстрации Кристиан и Фабиан Йеремис ; [пер. с нем. Александры Бодровой]. — Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. — [20] с. : цвет. ил. — (Досуг малыша). ISBN 9785919217589.

 Книги 5-9 классам

Ābele, Gusts, 2004-.  Pasaulē mīļākais klusums : romāns / Gusts Ābele ; ilustrējusi Aribella Jauja ; literārais redaktors Ilmārs Zvirgzds ; atbildīgā redaktore Inga Karlsberga ; dizains: Elizabete Laura Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2023]. — 155, [4] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789984239200.

Flečers, Toms.  Ziemsvētkuzaurs un nerātnais saraksts / Toms Flečers ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; ilustrējis Šeins Devrīss. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 431, [1] lpp.ISBN 9789934319945.

Flisars, Ēvalds.  Alise trakajā zemē / Ēvalds Flisars ; [ilustrācijas]: Hana Tintor ; tulkojums no slovēņu valodas: Māra Gredzena ; literārā redaktore Velga Polinska. — Rīga : Aminori, [2023].  — 197, [3] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934612275.

Klīdzējs, Jānis, 1914-2000.  Cilvēka bērns / Jānis Klīdzējs ; vāka dizaina autors Mārtiņš Plotka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 300, [1] lpp.ISBN 9789934316531.

Nimfiusa, Juta.  Kaušļa sirds / Juta Nimfiusa ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; māksliniece Dārta Stafecka ; literārā redaktore Dace Lāže ; pēcvārds: Baiba Martinsone. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2023. — 126, [2] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789984239668.

Rizin.  Solu Juno Ori misija II. / RIZIN ; redaktore Sanita Dāboliņa ; māksliniece Gita Treice. — [Rīga] : ZSC, [2023]. — 297, [5] lpp. ISBN 9789934911620.

Valjamss, Deivids.  Gangsteromīte uzbrūk atkal / Deivids Valjamss ; Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 355, [3] lpp. ISBN 9789934315817.

Кутузова, Лада.  Темногорье. Пропавшая дверь / Лада Кутузова ; художник Анастасия Кривогина. — Москва : АСТ, 2023. — 378, [3] с. : ил. — (Фэнтези нового поколения. Темногорье). ISBN 9785171581459.

Миронов, Александр.  Волшебные опыты, которые удивят всех / А. А. Миронов ; иллюстрации Н. В. Буниной. — Москва : Эксмо, 2023. — 96 с. : цвет. ил. — (Опыты и эксперименты). ISBN 9785041712792.

Серая Сова.  Приключения Саджо и ее бобров / Серая Сова ; перевод с английского Г. Эрли ; художник Владимир Стахеев. — Москва : ЭНАС-КНИГА, 2023. — 173, [2] с. : ил. — (Мы соседи по планете). ISBN 9785001983101.

Стайн, Р. Л.  Не подходите к подвалу / Р. Л. Стайн ; перевод с английского Анатолия Уманского. — Москва : АСТ, 2023. — 125, [1] с. — (Ужастики Р. Л. Стайна). ISBN 9785171126537.

Стедман, А. Ф.  Скандар. Похититель единорогов / А. Ф. Стедман ; [перевод с английского А. В. Дёминой]. — Москва : Эксмо, 2023. — 540, [2] с. : ил. — (Скандар ; Кн.1). — Для среднего школьного возраста. ISBN 9785041179809.