Новые книги в апреле 2023 года

Отраслевая литература

Berķis, Aivars.  Saplāksnis : no sarkofāga līdz tankkuģim / Aivars Berķis, Andris Ziemelis ; mākslinieks Gunārs Vīķelis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2019]. — 375, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934203152.

Bīskaps Jāzeps Rancāns : dzīve un darbs / H. Tichovska redakcijā ; [Eduarda Dzeņa zīmējumi]. — [Toronto] : Astra, 1973. — 274, [2] lpp. : portr. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 99.-102. lpp.

Kalniņa, Māra.  Senie dzintara ceļi : no Rīgas līdz Bizantijai / Māra Kalniņa ; tulkotāja Elita Saliņa ; literārā redaktore Anita Rožkalne ; māksliniece Gita Treice. — Rīga : Pētergailis, [2013]. — 399 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 25 cm + 1 CD (12 cm) vāka 3. lpp. kabatā. — Bibliogrāfija: [387.]-391. lpp. un zemsvītras piezīmes. — CD: Māras Kalniņas teksts. Tekstu lasa Zane Daudziņa.        ISBN 9789984333601.

Karavīru dziesmas. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2022]. — 30, [2] lpp. ; 30 cm + 1 CD (44:17 ; digitāls, stereo ; 12 cm). — Melodijas ar tekstu. — Priekšvārds / Sanita Pinupe, Līga Eiduka. —  Saturā: Aizjāja latvietis pasaulē tālu ; Balta roze manā dārzā zied ; Krūmi, krūmi, meži, meži ; Iekš bunkura četrām sienām ; Liktens bargs spiež mūsu mūža sienas ; Kad ar uzvaru ; Uzlēc saule mirdzēdama ; Es sēdu viens šai vēlā vakar’ stundā ; Pie savas Trīnes klētiņā ; Nezviedz, bērais kumeliņ ; Kad saule riet aiz tumšām egļu kraujām ; Kas tie tādi, kas dziedāja? ; Daudz dziesmas ir rakstītas par mīlu ; Es raudāšu par tevi, tēvu zeme ; Vai atceries saulaino tāli? ; Es vēlos mājās pārnākt ; Mans sveiciens tiem, kas zaļās sūnās.
ISBN 9790902070102.

Kas būtu jāzina par Alcheimera slimību un citām demences formām : rokasgrāmata / TZMO Fonds «Kopā mainām pasauli». — 1. izdevums. — Rīga : TZMO Fonds «Kopā mainām pasauli», [2022]. — 124 lpp. : ilustrācijas. — Bibliogrāfija: 124. lpp.        ISBN 9789934236693.

Lapsa, Lato.  Razbainieku salas : ar autora fotogrāfijām / Lato Lapsa ; [redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis]. — Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. — 334, [2] lpp. : il., kartes.        ISBN 9789984887937.

Lapsa, Lato.  Viltvārdis / L. Lapsa, K. Bormane ; grāmatas vāks: Tereza Kolarikova. — Otrais, papildinātais izdevums. — [Rīga] : pietiek.com, [2023]. — 223 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas.
ISBN 9789984823515.

Lova, Dženifera.  Pieci soļi hroniska stresa pārvarēšanai : kā veiksmīgi risināt problēmsituācijas un krīzes / Dženifera Lova, Kjells Tore Hoviks ; no angļu valodas tulkojusi Ināra Siliņa ; redaktore Sandra Liniņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, 2023. — 213, [1] lpp. — Saturā: Stress un pieci soļi ; Piecu soļu modeļa izmantošana.
ISBN 9789934576423.

Montgomerija, Hedviga.  Pusaudža gadi : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai : [13-19 gadi] / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulk. Guna Gavare. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 205, [1] lpp. — (Vecāku maģija).  ISBN 9789934314391.

Sirds veselības noslēpumi : ikdienas 30 minūšu plāns veselai sirdij / [konsultanti: Stīvens Dženkinss … [u.c.] ; redaktore Reičela Vorena Čada ; no angļu valodas tulkojuši: Mārtiņš Karelis, Arita Pīķe, Kristaps Šoriņš ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Reader’s Digest Association]. — 320 lpp. : ilustrācijas ; 36 cm. — (Reader’s digest). — Alfabētiskais rādītājs: 305.-320. lpp.        ISBN 9789934844201.

Бриз, Лана.  Макияж, маникюр, роспись ногтей : мастер-класс / Лана Бриз. — Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, [2007]. — 219 с. : ил. — (Астростиль).
ISBN 9785170447855.

Гормоны и химия мозга : знания, которые не займут много места / Е. Г. Шаповалов. — Москва : Бомбора, 2022. — 123, [3] с. : ил. — (Теперь всё стало ясно!).
ISBN 9785041566739. 

Дмитриева, Н. Ю.  Детская психосоматика : почему болеют наши дети? / Н. Ю. Дмитриева. — 14-е издание. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. — 152, [1] с. — (Психология).
ISBN 9785222378441.

Примаченко, Ольга.  С тобой я дома : книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе / Ольга Примаченко. — Москва : Бомбора, 2022. — 407, [4] с. : портрет.
ISBN 9785041216498.

Форд, Генри, 1863-1947.  Моя жизнь, мои достижения / Генри Форд ; [пер. с англ. Е. А. Качелина]. — Москва : АСТ, 2021. — 349, [2] с. ; 21 см. — (Моя жизнь).
ISBN 9785170779680.

 

Художественная литература

Atkinsone, Keita.  Lietu vēsture : romāns / Keita Atkinsone ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. — 317, [1] lpp. — (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934313899.

Bauere, Inguna.  Māsa Magda / Inguna Bauere ; redaktore Gundega Sēja ; vāka dizains: Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. — 430, [1] lpp.       ISBN 9789934313578. 

Beka, Zoī.  Lielpilsētas paradīze : romāns / Zoī Beka ; no vācu valodas tulkojusi Sigita Kušnere ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; vāka dizains: Nataļja Kugajevska. — Rīga : Pētergailis, [2021]. — 262, [1] lpp. : portrets. — Vācu kriminālliteratūras gada balva, 2020. — Ziņas par autori: 262.-[263.] lpp.     ISBN 9789984335452.

Bogdanova, Diāna.  Mana ome un vareņiki : par manu vecmāmiņu, ukraiņu virtuvi un to, kā es nekļuvu par pavāri / Diāna Bogdanova. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 118, [1] lpp.
ISBN 9789934314490.

Devero, Džūda.  Līdzi paņemt mīlestību : romāns / Džūda Devero, Tāra Šītsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, [2023]. — 412 lpp.        ISBN 9789934250804.

Gaile, Inga.  Jaukumiņš : romāns / Inga Gaile ; redaktore Gundega Blumberga ; Elīnas Brasliņas ilustrācijas un dizains ; Jāņa Esīša vāku dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. — 261, [1] lpp.        ISBN 9789934595806.

Hausmane, Romija.  Mīļais bērns : romāns / Romija Hausmane ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. — 389, [2] lpp.         ISBN 9789934291562.

Judina, Dace.  Sešas pēdas / Dace Judina ; redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; vāka mākslinieciskais noformējums Arturs Nīmanis. — Rīga : Latvijas Mediji, 2023. — 348, [3] lpp. — (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; astoņpadsmitā grāmata).   ISBN 9789934291777.

Kalna, Ziedīte.  Es arī tur biju : romāns / Ziedīte Kalna. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2023. — 215, [1] lpp.        ISBN 9789934300943.

Kalna, Ziedīte.  Paaudžu ienaidā : tetraloģija / Ziedīte Kalna ; vāka dizains: Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2023. — 264 lpp.

  1. [daļa] Vara. 4. [daļa] Aizlauztie. ISBN 9789934300967.

Kreiss, Roberts.  Skrējiens pēc gaismas : romāns / Roberts Kreiss ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, [2023]. — 443 lpp.        ISBN 9789934250798.

Kvinna, Džūlija.  Mīlas dēka ar Bridžertonu / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 398, [1] lpp. — (Bridžertoni ; 4. grāmata).
ISBN 9789934315121.

Maseti, Katarina.  Puisis no blakuskapa : [romāns] / Katarina Maseti ; tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. — 286, [1] lpp. — Tulkots no zviedru valodas.    ISBN 9789934291388.

Miso, Gijoms.  Meitene un nakts : [romāns] / Gijoms Miso ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. — 284, [4] lpp. — (Zvaigznes detektīvu klubs).
ISBN 9789934314360.

Norts, Alekss.  Nāc man līdzi… : romāns / Alekss Norts ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2023]. — 473 lpp.        ISBN 9789934250811.

Nuotio, Epu.  Indīgais velnarutks : detektīvromāns / Epu Nuotio ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Dina Ābele. — Rīga : Pētergailis, [2018]. — [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. — 157, [1] lpp.  — (Izmeklē Elēna Lehde / Epu Nuotio ; 1. grāmata).         ISBN 9789984334806.

Ozols, Vairis.  Pazudusī meita / Vairis Ozols ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 254, [1] lpp. — (Zvaigznes detektīvu klubs).       ISBN 9789934313684.

Rožkalne, Regīna.  Pieredzes krustceļi / Regīna Rožkalne ; mākslinieks Andris Lamsters ; redaktore Valda Grauduma. — Rīga : Madris, 2019. — 111 lpp. : il.   ISBN 9789984312682.

Stumbre, Lelde.  Karalis Līrs un viņa četras meitas / Lelde Stumbre ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. — 223, [1]
lpp. — (Vakara romāns ; 2023/3 (285).      ISBN 9789934291715.

Šulce, Dzintra.  Melnā suņa kabinets : [romāns] / Dzintra Šulce ; Emīla Garjāņa vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dace Kraule. — Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. — 286, [1] lpp. — (Detektīvs / Latvijas Mediji).        ISBN 9789934291623.

Žuravska, Dzintra.  Likteņa krustpunktos : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains, makets: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2023]. — 239, [1] lpp.        ISBN 9789934614101.

 

Художественная литература на английском языке

Hoover, Colleen.  Never Never / Colleen Hoover, Tarryn Fisher. — London : Harper Collins Publishers Ltd, 2023. — 393 p.       ISBN 9780008620486.

Sittenfeld, Curtis.  Sisterland : a Novel / Curtis Sittenfeld. — London : Black Swan, [2014]. — 521, [4] p.        ISBN 9780552776592.

Stoker, Bram, 1847-1912.  Dracula / Bram Stoker ; with an Introduction by Leonard Wolf and an Afterword by Jeffrey Meyers. — New York : Penguin Group, [2007]. — 391 p. — (Signet Classics).        ISBN 9780451530660.

 

Художественная литература на русском языке

Андреева, Наталья.  Мечты, присыпанные пеплом : [роман] / Наталья Андреева. — Москва : АСТ, 2023. — 319 с. — (Актуальный детектив). (Фаворитки фортуны). — 16+.
ISBN 9785171475826.

Бойл, Элизабет.  Скандальное красное платье : роман / Элизабет Бойл ; перевод с английского Н. Н. Аниськовой. — Москва : АСТ, 2022. — 317, [2] с. ; 21 см. — (Очарование). — [16+]. — Пер.: Boyle, Elizabeth. Memoirs of a scandalous red dress.  ISBN 9785171353834.

Бочарова, Татьяна.  Круиз по краю ада : [роман] / Татьяна Бочарова. — Москва : Эксмо, 2022. — 315, [2] c. — (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).
ISBN 9785041641443.

Вербер, Бернар.  Пророчество о пчелах : [роман] / Бернар Вербер ; перевод с французского Аркадия Кабалкина. — Москва : Эксмо, 2023. — 509, [1] с. ; 21 см. — (Бесконечная вселенная Бернара Вербера). — [16+].     ISBN 9785041615888.

Галевска, Марина.  Иррациональное убийство : детективный роман / Марина Галевска ; [редактор Ксения Милова ; дизайн обложки: Марина Галевска, Аэлита Галевска ; художник Анастасия Маслакова]. — Рига : Sava grāmata, 2020. — 374 lpp. — (Детективный роман).        ISBN 9789934582851.

Данилова, Анна.  Земляничное убийство : [роман] / Анна Данилова. — Москва : Эксмо, 2022. — 315, [2] с.         ISBN 9785041720346.

Дэр, Тесса.  Связанные судьбой : роман / Тесса Дэр ; перевод с английского И.П. Родина. — Москва : АСТ, 2018. — 317, [2] с. — (Очарование).    ISBN 9785171034559.

Ефимова, Юлия.  Неизвестный псевдоним Бога : роман / Юлия Ефимова. — Москва : АСТ, 2022. — 317, [1] с. — (Лирический детектив).      ISBN 9785171480288.

Ишков, Михаил.  Вольф Мессинг. Взгляд свозь время / Михаил Ишков. — Москва : АСТ, [2023]. — 365, [2] с. — (Проза истории).     ISBN 9785171530129.

Климова, Юлия.  В её сердце акварель : [роман] / Юлия Климова. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [2] с.   ISBN 9785041578343.

Колочкова, Вера.  Открытая дверь : роман / Вера Колочкова. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [1] с.        ISBN 9785041657734.

Колычев, Владимир.  Картина кровью : [роман] / Владимир Колычев. — Москва : Эксмо, 2023. — 285, [1] с. — (Колычев. Лучшая криминальная драма).     ISBN 9785041728847.

Колычев, Владимир.  Смертельный отпуск / Владимир Колычев. — Москва : Эксмо, 2023. — 317, [1] с. — (Роковой соблазн).      ISBN 9785041728885.

Корсакова, Татьяна.  Свечная башня : [роман] / Татьяна Корсакова. — Москва : Эксмо, 2023. — 316, [1] с. — (Стражевая башня). — 16+.      ISBN 9785041719296.

Кретова, Евгения.  Неслужебный роман : [роман] / Евгения Кретова. — Москва : АСТ, 2023. — 286, [1] с. — (Романтический детектив). — 16+.      ISBN 9785171389017.

Леонов, Николай, 1933-1999.  Катафалк дальнего следования : повести / Николай Леонов, Алексей Макеев. — Москва : Эксмо, 2023. — 380, [2] с. — (Черная кошка).
Содерж.: Катафалк дальнего следования ; Смерть — это не больно.
ISBN 9785041729226.

Лоуренс, Стефани.  Все о любви : [роман] / Стефани Лоуренс ; перевод с английского М.А. Александровой. — Москва : АСТ, 2019. — 350, [1] с. — (Шарм).
ISBN 9785171122966.

Лякишева, Вика.  Ты : истории про нас / Вика Лякишева. — [Рига] : Beleno, 2021. — 351 c. : ил.       ISBN 9789934235115.

Москвина, Марина.  Три стороны камня : роман / Марина Москвина. — Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2022. — 284, [3] с. : ил. — (Классное чтение). — 16+.
ISBN 9785171460327.

Островская, Екатерина.  Дама с чужими собачками : [роман] / Екатерина Островская. — Москва : Эксмо, 2023. — 315, [3] с. — (Татьяна Устинова рекомендует). — 16+.
ISBN 9785041721589.

Полякова, Татьяна.  Когда я вернусь : [роман] / Татьяна Полякова, Анна Полякова. — Москва : Эксмо, 2022. — 318 с. — (Авантюрный детектив). (Я и Владан Марич). — 16+.
ISBN 9785041625931.

Скотт, Эмма.  Сгорая дотла : [роман] / Эмма Скотт ; [перевод с английского М. Магомедовой]. — Москва : Эксмо ; Freedom, 2023. — 540, [1] с. — (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт). — 18+.     ISBN 9785041619909.

Тоцка, Тала.  Свадебный салон : роман / Тала Тоцка. — Москва : АСТ, 2023. — 382, [1] с. ; 21 см. — (Только любовь). — 16+.      ISBN 9785171519209.

Трауб, Маша.  Кольцо из фольги : [роман] / Маша Трауб. — Москва : Эксмо, 2023. — 349, [1] с. ; 21 см. — [16+].      ISBN 9785041602833.

Шлинк, Бернхард.  Внучка : роман / Бернхард Шлинк ; пер. с немецкого Романа Эйвадиса. — Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2023. — 411 с. — (Большой роман).
ISBN 9785389214590.

 

Новинки в читальном зале

Slaidiņa, Velga.  Darba tiesības / Velga Slaidiņa, Ilze Skultāne ; Aigara Truhina vāka dizains. — 3. papildinātais un pārstrādātais izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 288 lpp. — Bibliogrāfija: 280.-288. lpp. un zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934070228.