Новые книги в августе 2022 года

Отраслевая литература на Абонементе

Invaliditātes politika un invaliditātes noteikšanas sistēma Latvijā : ziņojums Nr. AUS0001961 Vašingtona, Brisele un Rīga 2020. gada novembris / Pasaules Banka. — [Rīga : Labklājības ministrija, 2021]. — 245 lpp. : il., tab.

Jēruma, Inga.  Ar teātri šūpulī / Inga Jēruma ; Eduarda Groševa grāmatas un vāka dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 400 lpp. : ilustrācijas, portreti. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.       ISBN 9789934099380.

Lāriņš, Viesturs.  Sporta medicīna : teorija un prakse / Viesturs Lāriņš ; zinātniskie recenzenti: PhD Oskars Kalējs, PhD Signe Tomsone ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; ilustrācijas: Niklāvs Romeiko ; Juris Zīģelis, foto. — Rīga : Jumava, [2022]. — 311 lpp. : ilustrācijas, tabulas. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789934205859.

Okvela-Smita, Sāra.  Maigā miega grāmata : rokasgrāmata vecākiem par mierīgu zīdaiņu, mazuļu un pirmsskolas vecuma bērnu miegu / Sāra Okvela-Smita ; Ilze Lasmane, tulkojums latviešu valodā. — [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs Līna, [2021]. — 271 lpp. : diagramma, ilustrācijas, tabula. — Bibliogrāfija: 262.-263. lpp. un piezīmēs: 264.-271. lpp.        ISBN 9789934887383.

Olimpiskās medaļas Latvijai : grāmata veltīta Latvijas Olimpiskās komitejas simtgadei / sastādītājs, teksti: Anatolijs Kreipāns ; mākslinieks Andris Rozentāls ; [priekšvārds]: Žoržs Tikmers. — [Rīga] : Latvijas Olimpiskā komiteja, 2022. — 157, [2] lpp. : il., portr. — Latvijas Olimpisko medaļnieku alfabētiskais rādītājs: [158.-159.] lpp.   ISBN 9789934803482.

Ruduša, Rita.  Latvijas mediju arheoloģija / Rita Ruduša ; redaktors Andrejs Vīksna ; dizains: Estere Betija Grāvere. — Rīga : Ascendum, [2022]. — 118 lpp. : ilustrācijas, portreti. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 109.-118. lpp. — Atsevišķu rakstu autori arī: Atis Klimovičs, Ingus Bērziņš, Nellija Ločmele, Oļegs Ignatjevs, Sarmīte Ēlerte un Daiga Bitiniece.         ISBN 9789934906220.

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric linguistics : Erinumber / Special Issue. — Tartu : Tartu Ülikool, 2021. — 390 lpp. : kartes, tabulas. — (Humaniora: linguistica estonica et fenno-ugrica). — Nosaukums paralēli igaņu un angļu valodā. —  Saturā: Lutsi speakers and rememberers in the late 20th and early 21st centuries / Uldis Balodis. From Sementovskij to the 20th century. Notes on the Lutsis in the Latvian press / Hannes Korjus.        ISBN 9789949037780.

Квортруп, Мэтью.  Ангела Меркель : самый влиятельный политик Европы / Мэтью Квортруп ; перевод с английского Н. Лисовой. — Москва : АСТ, 2022. — 477, [1] с. — (Биография эпохи).            ISBN 9785171000257.

Парк, Айна.  В постели с бактериями : история, наука и секреты микроскопических существ, о которых не принято говорить / Айна Парк ; перевод с английского О. Ю. Лановенко. — Москва : АСТ, 2022. — 351 с. — (Интересный научпоп. Хиты Amazon).        ISBN 9785171359829.

Письма из Карсавы : (1995-2005 гг.) : пять писем архимандрита Виктора Мамонтова, отправленных в Мюнхен / сост., авт. вступ. статьи и комментариев Анатолий Холодюк ; дизайн обложки Olga Barlehis. — Мюнхен : [b.i.], 2022. — 22 с.

Рыкалина, Марина.  Больше, чем 5 соток : как на маленьком участке получить максимум урожая / Марина Рыкалина. — Москва : Эксмо, 2022. — 270 с. : ил. — (Нетипичные дачники. Новый опыт загородной жизни от блогеров).        ISBN 9785041227241.

 

Художественная литература

Atmiņuos Latgolā = Latgalian Memories / teksti: Juoņs Cybuļskis, Viktors Cybuļskis ; sastadītāja Vineta Vilcāne ; ievads: Pīters Aloizs Ragaušs ; tulkojums angļu valodā: Uģis Sprūdžs. — Rēzekne : Biedrība «LgSC», 2022. — 70+80 lpp.      ISBN 9789934907135.

Auziņš, Arnolds.  Kā kulaks uz acs : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. — Rīga : Jumava, 2022. — 197, [1] lpp.       ISBN 9789934205842.

Bārnsa, Dženifera Linna.  Mantojuma spēles : romāns / Dženifera Linna Bārnsa ; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; lit. red. Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 366, [1] lpp.           ISBN 9789934290640.

Bernāra, Karolīne.  Frīda Kālo. Dzīves krāsas : romāns / Karolīne Bernāra ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 395, [2] lpp.        ISBN 9789934290718.

Bērziņa, Irēna.  Saulrietu spēles mākoņos : romāns / Irēna Bērziņa ; vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 207 lpp.        ISBN 9789934300264.

Dikērs, Žoels.  622. istabas noslēpums : romāns / Žoels Dikērs ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 635, [5] lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934099755.

Gekišs, Nauris.  Pavasara sauciens / Nauris Gekišs. — Rīga : Drukātava, 2021. — 246 lpp.          ISBN 9789934910302.

Gekišs, Nauris.  Zeltgalvītis / Nauris Gekišs. — Rīga : [Nauris Gekišs], 2022. — 137 lpp.        ISBN 9789934888496.

Heigs, Mets.  Mierinājuma grāmata / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Linda Ozola. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. — 239, [1] lpp.         ISBN 9789934098703.

Judina, Dace.  Kas lēni nāk… : romāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 356, [3] lpp. — (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; sešpadsmitā grāmata).        ISBN 9789934290770.

Jundze, Arno.  Es nemiršu nekad : romāns / Arno Jundze ; redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāku dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 204, [4] lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula. — (Es esmu… Eduards Veidenbaums).         ISBN 9789934595592.

Kostello, Metjū.  Čeringemas mistērijas : romāni / Metjū Kostello, Nīls Ričardss ; no angļu valodas tulkojušas: Laura Romanovska, Ilona Ozoliņa-Čiu, Lilija Berzinska ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 379, [2] lpp. — (Detektīvs / Latvijas Mediji). — — Trīs romāni vienā grāmata.
1. grāmata. Slepkavība uz Temzas / no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska. 2. grāmata. Muižas mistērija / no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu. 3. grāmata. Nešķirami / no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska.         ISBN 9789934290671.

Montefjore, Santa.  Itāļu meitene Bruklinā / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 445 lpp.        ISBN 9789934250576.

Morelli, Laura.  Mona Liza. Florencietes smaids : [romāns] / Laura Morelli ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, 2022. — 460 lpp.       ISBN 9789934250583.

Nats o Dāgs, Niklass.  1794 : kriminālromāns / Niklass Nats o Dāgs ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 479, [1] lpp. — (Zvaigznes detektīvu klubs).      ISBN 9789934099717.

Ollikaineni, A. M.  Konteiners / A. M Ollikaineni ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 303, [1] lpp. — (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Paula Pihlaja ; 1).         ISBN 9789934310768.

Pāsilinna, Arto.  Apburošās masu pašnāvības : ironisks romāns / Arto Pāsilinna ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 221, [1] lpp.        ISBN 9789934098260.

Poikāne, Sarmīte, 1956-.  Burkšķuciema bērni / Sarmīte Poikāne ; ilustrācijas: Evelīna Priedīte ; vāka noformējums: Agnese Piļāne un Kristiāna Kristberga ; redaktore Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 174 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934300356.

Slišāne, Annele.  tuoraga stuosti. Pins / Annele Slišāne, teksts, ilustrācijas ; redaktore Ilze Sperga. — [Šķilbēni, Viļakas novads] : anneles zeme, 2022. — 79, [1] lpp. : ilustrācijas.  ISBN 9789934908200.

Šadre, Daina.  Maldugunis : romāns / Daina Šadre ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 207, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2022/7 (277).        ISBN 9789934290749.

Šepetis, Rūta.  Klusējošās strūklakas / Rūta Šepetis ; no angļu val. tulkojusi Ligita Lanceniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. — 507, [5] lpp. : ilustrācijas.         ISBN 9789934310096.

Tālers, Guntis.  Pēdējais klients : romāns / Guntis Tālers ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 383, [1] lpp. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Romānu konkursa uzvarētājs.        ISBN 9789934099618.

Zaharovs, Sergijs.  Melnais caurums. 2014. gada augusts : grafiskais romāns / Sergijs Zaharovs, zīmējumi ; Sergija Mazurkeviča teksts ; tulkotāja Arta Sudrabiņa. — Kijiva : Osnova, 2018. — 109, [2] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789666999736.

Александрова, Наталья.  Часы Зигмунда Фрейда : роман / Наталья Александрова ; редактор Е. Ирмеш ; оформление: С. Курбатов. — Москва : Эксмо, 2022. — 317 с. — (Артефакт & Детектив). — 16+.        ISBN 9785041625627.

Алюшина, Татьяна.  Отсроченный шанс, или Подарок из прошлой жизни : роман / Татьяна Алюшина. — Москва : Эксмо, 2022. — 317, [1] с. — 16+.      ISBN 9785041575229.

Бабицкий, Стасс.  Гремучий студень / Стасс Бабицкий. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [2] с. — (Изобличитель. Имперский детективъ). — 16+.         ISBN 9785041616168

Бачинская, Инна.  Пропасть смотрит в тебя : [роман] / Инна Бачинская. — Москва : ЭКСМО, 2022. — 318, [1] с. — (Детектив сильных страстей).      ISBN 9785041622770.

Володарская, Ольга.  Призраки забытых могил : [роман] / Ольга Володарская. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [1] c. — (Никаких запретных тем!). — 16+.        ISBN 9785041626471.

Донцова, Дарья.  Кактус второй свежести : роман / Дарья Донцова. — Москва : Эксмо, 2022. — 286 с. — (Иронический детектив).        ISBN 9785041646493.

Ефимова, Юлия.  Русская тайна Казановы : [роман] / Юлия Ефимова. — Москва : АСТ, 2022. — 318, [1] с. — (Лирический детектив). — 16+.       ISBN 9785171453527.

Леонов, Николай.  Воровской дневник / Николай Леонов, Алексей Макеев. — Москва : Эксмо, 2022. — 380, [2] с. ; 22 см. — (Черная кошка). — 16+.

        Содерж.: Воровской дневник ; Красное на черном : повести.
ISBN 9785041606008.

Литтелл, Джонатан.  Благоволительницы : роман / Джонатан Литтелл ; [пер. с фр. Ирины Мельниковой под редакцией Марии Томашевской и Денса Диминьша]. — Москва : Admarginem, 2022. — 718, [1] с. — Пер. с изд.: Littell, Jonathan. Les bienveillantes. — На пер.: Лауреат Гонкуровской премии и Гран-При Французской академии.        ISBN 9785911035068.

Лукьяненко, Сергей.  Предел : [фантастический роман] : книга вторая из цикла «Соглашение» / Сергей Лукьяненко. — Москва : АСТ, 2021. — 351 с. — (Космос Сергея Лукьяненко). — 16+. — Продолжение романа Порог.       ISBN 9785171233051.

Мартова, Людмила.  Рассвет наступит незаметно : [роман] / Людмила Мартова. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [1] с. — (Детективные романы Людмилы Мартовой). (Желание женщины). — 16+.       ISBN 9785041648077.

Пратчетт, Терри.  Цвет волшебства : [фантастический роман] / Терри Пратчетт ; [пер. с англ. И. Кравцовой под ред. А. Жикаренцева]. — Москва : Эксмо, 2007. — 317, [2] с. — 16+. — Ориг. назв.: Pratchett, Terry. The Colour of Magic.           ISBN 9785699156290.

Прах, Вячеслав.  Песня мертвых птиц : роман / Вячеслав Прах. — Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа «Жанровая литература»], 2019. — 254, [1] с. — 16+.        ISBN 9785171138097.

Романова, Галина.  В интересах личного дела : [роман] / Галина Романова. — Москва : Эксмо, 2022. — 314, [3] с. — (Детективы Галины Романовой. Метод женщины). — 16+.        ISBN 9785041652012.

Рубина, Дина.  Эх, шарабан мой, шарабан… / Дина Рубина. — Москва : Эксмо, 2022. — 315, [2] с. — (На солнечной стороне).      ISBN 9785041550097.

Свечин, Николай.  Охота на царя : роман / Николай Свечин. — Москва : Эксмо, 2022. — 282, [2] с. — (Детектив Российской империи). — 16+.        ISBN 9785041607906.

Солнцева, Наталья.  Синдром Медеи : [роман] / Наталья Солнцева. — Москва : АСТ, 2022. — 286, [1] с. : ил. — (Мистический детектив). — 16+.      ISBN 9785171464707.

Токарева, Виктория.  Ничем не интересуюсь, но всё знаю : рассказы / Виктория Токарева. — Санкт-Петербург : Азбука ; [Азбука-Аттикус, 2021]. — 252, [2] с. — 16+.
Содерж.: Карантин ; Наследство ; Фрося ; Сомнения ; Мой друг Ираклий Квирикадзе ; Ничем не интересуюсь, но всё знаю ; Золотые дни : рассказы.        ISBN 9785389195721.

Торре, А. Р.  Ложь во благо : [роман] / А. Р. Торре ; перевод с английского Анастасии Яновской. — Москва : АСТ, 2022. — 317, [1] с. — (Триллер-головоломка).        ISBN 9785171467517.

Часовая, Дарья.  Фиктивный муж : [роман] / Дарья Часовая. — Москва : Эксмо, 2020. — 442, [1] с. — 18+.            ISBN 9785041139735.

Шоу, Ірвін.  Вечір у Візантії : [роман] / Ірвін Шоу ; переклад з англійської Павло Мигаля. — Львів : Видавництво старого Лева, 2020. — 475, [2] с.        ISBN 9786176798507.