Новые книги в феврале 2023 года

Отраслевая литература на абонементе

Aro, Jesika.  Putina troļļi : patiesi stāsti no Krievijas informācijas kara frontēm / Jesika Aro ; no somu valodas tulkojusi Gunta Paavola ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Elīna Brasliņa. — Rīga : Pētergailis, [2022]. — 463 lpp.  — Bibliogrāfija: 431.-463. lpp.        ISBN 9789984335605.

Atrastā Latvija = The Discovered Latvia / ievadvārdi: Nauris Puntulis, Zanda Saulīte ; teksts latviešu valodā: Baltic Communication Partners ; tulkojums angļu valodā: Skrivanek Baltic ; literārā redaktūra un dizains: Mansards ; fotoattēlu autori: Niks Freimanis, Oskars Artūrs Upenieks. — [Rīga] : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 2022. — 424 lpp. : ilustrācijas. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

Gribam būt ģimene / Gunita Krilova, Līga Brūvere, Sigita Āboltiņa, Ieva Jātniece, Laura Ikauniece, Liene Millere ; galvenā redaktore Inga Akmentiņa-Smildziņa ; literārā redaktore Asnate Baņģiere ; dizaina māksliniece Linda Rozenšteina ; Mammamuntetiem.lv. — [Rīga] : Roche Latvija, 2021. — 69 lpp.

Keniga, Džoana.  Muzikālais mazulis : mūzikas nenovērtējamā loma veselu, laimīgu un piepildītu bērnu audzināšanā / Džoana Keniga ; no angļu valodas tulkojusi Māra Ulme ; [ilustrācijas]: Julie Menuet Le Her ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; mūzikas teorijas konsultante Agnese Abramāne. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 223 lpp. : ilustrācijas, notis ; Bibliogrāfija: [205.]-217. lpp. un rādītājs: [219.]-223. lpp.   ISBN 9789934291579.

Klišāns, Valdis.  Pieauguša puikas atmiņu klade : Padomijas dzīves ainiņas bez pretenzijas uz vēsturi / Valdis Klišāns ; grāmatas dizaina un vāka autors Aigars Truhins ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — [189, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, shēmas ; 27 cm. — Bibliogrāfija: [191.] lpp.     ISBN 9789934310744.

Okvela-Smita, Sāra.  Pa vidu starp bērnību un pieaugšanu : rokasgrāmata astoņu līdz trīspadsmit gadus vecu bērnu vecākiem / Sāra Okvela-Smita ; Ilze Lasmane, tulkojums latviešu valodā. — [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs Līna, [2022]. — 236 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.      ISBN 9789934914218.

Riekstiņš, Jānis.  Latvijas attīrīšana no «pretpadomju elementiem» 1944.-1953 : dokumentu krājums / sastādījis Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Inese Straume. — Pirmais izdevums. — Rīga : LR Tieslietu ministrija, 2021. — 224 lpp. : faksimili, tabulas ;  ISBN 9789934836343.

Ruks, Māris.  Piebūrums-19 : intīmi, globāli, nāvējoši / Māris Ruks. — Rīga : Antava, [2022]. — 335 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 330.-332. lpp.        ISBN 9789934898730.

Štāla, Stefānija.  Ikviens spēj veidot attiecības : zelta vidusceļš starp tuvību un brīvību / Stefānija Štāla ; tulkojums latviešu valodā: Baiba Cekule. — [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs Līna, [2022]. — 285 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [283.]-285. lpp. — Tulkots no vācu valodas.      ISBN 9789934914201.

Zlidnis, Kaspars.  Spēka grāmata II : apziņas brīvība / Kaspars Zlidnis ; teksta redaktore: Santa Raita ; grāmatas dizains: Diāna Urtāne-Zlidne ; fotogrāfs: Druvo. — [Rīga] : Autora izdevums, [2022]. — 288 lpp. : ilustrācijas.                ISBN 9789934237676.

Марианис, Анна.  Ванга. Огненная Библия. Тайна последних пророчеств : [16+] / Анна Марианис. — Изд. 4-е, доп. — Москва : Эксмо, 2022. — 332, [1] с. : ил. ; 21 см. — (Великие посвященные).         ISBN 9785041671419.

Набокова, Ника.  Вакцина от одиночества : истории, вправляющие мозги : полная версия / Ника Набокова. — Москва : АСТ, 2022. — 197, [1] с. — (#Psychology#KnowHow).       ISBN 9785171369293.

Никонов, Владимир.  Иконописец Гавриил Ефимович Фролов : иконописцы Фроловы и формирование иконного собрания Режицкой Кладбищенской старообрядческой общины / Владимир Никонов, Мари-Лийс Паавер, Григорий Поташенко ; редактор Надежда Морозова ; английский текст: Лана Колдуэлл ; латышский текст: Вия Утане ; оформление и дизайн: Илона Епифанова. — Резекне : Nacionālo un reliģisko kultūru pētniecības centrs, 2022. — 218 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni. — Bibliogrāfija: 147.-153. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu valodā, kopsavilkumi arī latviešu un angļu valodā. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.  ISBN 9789934235047.

Риекстиньш, Янис.  Преступления оккупационной армии СССР в Латвии : 1940-1991 гг. : сборник документов / Янис Риекстиньш ; переводчик на русский: Татьяна Слободчикова ; [введение]: Артис Пабрикс ; послесловие: Рута Паздере. — Рига : Министерство юстиции ЛР, 2022. — 176 lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Tulkots no latviešu valodas.       ISBN 9789934836381.

 

Художественная литература

Kinnunens, Tommi.  Nožēlu neizteica : ceļa romāns / Tommi Kinnunens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; tulkotājas redakcijā ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 319, [1] lpp.        ISBN 9789934313462.

Melcers, Breds.  Bēgšanas meistars : romāns / Breds Melcers ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, [2023]. — 478 lpp.    ISBN 9789934250705.

Prestons,  Duglass.  Ledus robeža / Duglass Prestons, Linkolns Čailds ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 495, [1] lpp.        ISBN 9789934311581.

Tālers, Guntis.  Grēksūdzes noslēpums / Guntis Tālers ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Nataljas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. — 223, [1] lpp. — (Vakara romāns ; 1 (283).        ISBN 9789934291524.

Tālers, Guntis.  Monstra rotaļu laukums : romāns / Guntis Tālers ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 380, [2] lpp. : ilustrācijas, plāni. — (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934313974.

Vaita, Kārena.  Antikvariāts Rojālstrītā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Gunita Mežule. — Rīga : Kontinents, [2023]. — 478 lpp.  ISBN 9789934250743.

Vaita, Keita.  Leikdžordžas slepkava / Keita Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, [2023]. — 398 lpp.     ISBN 9789934250750.

Zandberga,  Evija. Rubīna lapsas medības / Evija Zandberga, Dace Znotiņa ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Santa Brauča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. —  509, [1] lpp.         ISBN 9789934313400.

Александрова, Наталья.  Исчезнувший рог Минотавра : [роман] / Наталья Александрова. — Москва : Эксмо, 2023. — 318 с. — (Артефакт & Детектив).        ISBN 9785041716622.

Горский, Александр.  Город псов : роман / Александр Горский. — Москва : Центрполиграф, 2022. — 414, [1] с. — (Современный русский детектив).        ISBN 9785227096258.

Донцова, Дарья.  Дед Яга и его дети : [роман] / Дарья Донцова. — Москва : Эксмо, 2022. — 314, [2] с. — (Иронический детектив). (Любимица фортуны Степанида Козлова).        ISBN 9785041651473.

Дорош, Елена.  Антикварная история : роман / Елена Дорош. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [1] с. — (Вечерний детектив). — 16+.          ISBN 9785041683542.

Князева, Анна.  Последний день лета : роман / Анна и Ксения Князевы. — Москва : Эксмо, 2022. — 317, [1] с. ; 21 см. — (Таинственный детектив Анны Князевой). — 16+.          ISBN 9785041623005.

Колочкова, Вера.  Не пей вина, Гертруда : роман / Вера Колочкова. — Москва : Эксмо, 2023. — 317, [1] с. — (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой). — 16+.        ISBN 9785041722838.

Колычев, Владимир.  Любовь на мушке : [роман] / Владимир Колычев. — Москва : Эксмо, 2022. — 284, [1] с. — (Колычев. Лучшая криминальная драма).        ISBN 9785041689735.

Лавринович, Ася.  Самая белая ночь / Ася Лавринович. — Москва : Эксмо ; Like Book, 2022. — 315, [2] с. — 16+.      ISBN 9785041652937.

Лавряшина, Юлия.  Взгляд со дна : [роман] / Юлия Лавряшина. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [2] с. — (Тень Логова).       ISBN 9785041617899.

Макманус, Карен М.  Вы станете моей смертью : роман / Карен М. Макманус ; перевод с английского М. Юнусовой. — Москва : АСТ, 2022. — 318, [1] c. — (Neoclassic: расследование). — 16+.       ISBN 9785171462932.

Маррс, Джон.  Последняя жертва : [роман] / Джон Маррс ; перевод с английского М. В. Смирновой. — Москва : Эксмо, 2022. — 349, [1] c. — (Альфа-Триллер). — 16+.     ISBN 9785041670245.

Мартова, Людмила.  След на весеннем снегу : [детективный роман] / Людмила Мартова. — Москва : Эксмо, 2023. — 316, [1] с. — (Желание женщины). — 16+.   ISBN 9785041721381.

Михалкова, Елена.  Перо бумажной птицы : [роман] / Елена Михалкова. — Москва : АСТ, 2023. — 382, [1] с. — 16+.         ISBN 9785171468163.

Омер, Майк.  Дом страха : [роман] / Майк Омер ; перевод с английского A. Лисочкина. — Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. — 380, [2] с. — (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах). — 16+.          ISBN 9785041666750.

Скотт, Эмма.  Частица твоего сердца / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. Каштановой. — Москва : Эксмо, 2022. — 602, [2] с. : ил. ; 21 см. — (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).         ISBN 9785041619886.

Терентьева, Наталия.  Птица, летящая к небу [Текст] : [роман] / Наталия Терентьева. — Москва : АСТ, 2022. — 317, [1] с. — (Золотые небеса).         ISBN 9785171511944.

Чиж, Антон.  Не верь зеркалам / Антон Чиж. — Москва : Эксмо, 2022. — 380, [1] с. — (Антон Чиж: авантюрно-приключенческий детектив о Варваре Ванзаровой). — 16+.        ISBN 9785041639631.

 

Новинки в читальном зале

Ilža (mūzikas grupa).  Kuodeļ man nadzeivuot [skaņu ieraksts]. — Rīga : Lauska, 2017. — 1 CD : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([9] lpp. : il. ; 12 cm). — Piel. dziesmu teksti.
Nadūd, Dīvs! ; Jtuo ola nadzerit ; Guli, guli, leidaceņa! ; Kuodeļ man nadzeivuot ; Kaļvucīma poļka ; Kuopu, kuopu kolnā ; As, karā aizīdams ; Pa kam var pazeit? ; Ūgas, ūgas, rīksti, rīksti ; Tiešam guoju upis molu ; Šis viejeņš pyute ; Dzāruojs as puiseits ; Čiri viri, čirgukene! ; Ceiruleiti, mozputneņ ; Dīveņš beja, Dīvs palyka ; Doncoj gosti.

Ludzas apriņķa skolu albūms 1937 : [fotoalbūms] / foto J. Staņko. — Rīga : J. Staņko, 1937. — [19] nenumurētas lapas : fotogrāfijas.

Nagla, Inta.  Kad debesis smejas … : [dzejas krājums] / Inta Nagla ; vāka noformējums: Aija Pastare. — [Rīga] : Autorizdevums, 2022. — 223, [8] lpp. : il.      ISBN 9789934596261.

Sebre, Sandra. Attīstības psiholoģija : cilvēka attīstība visas dzīves garumā / Sandra Sebre, Anika Miltuze ; Aigara Truhina zīmējumi, grāmatas un vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 639 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 535.-[615.] lpp., personu rādītājs: 617.-622. lpp. un priekšmetu rādītājs: 623.-637. lpp. —  Ziņas par autorēm: 638.-639. lpp.     ISBN 9789934311048.