НОВЫЕ КНИГИ В ИЮЛЕ 2022 ГОДА

Отраслевая литература

Eniņa, Zane.  Uz Aļasku un atpakaļ : 30 000 km, 120 dienas, 17 lāči, ziemeļblāzma un citi brīnumi Kanādā un ASV / Zane Eniņa, teksts, fotogrāfijas ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktore Aija Balcere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 301 lpp., 64 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas.       ISBN 9789934310447.

Fangs, Džeisons.  Aptaukošanās kods : svara zaudēšanas noslēpumi / Dr. Džeisons Fangs ; no angļu valodas tulkojusi Ita Ankoriņa ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 349, [1] lpp. : diagrammas. — Bibliogrāfija piezīmēs: 299.-[340.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 341.-[350.] lpp.          ISBN 9789934098307.

Geka, Dzintra.  Sibīrijas bērni 1949 / sastādītāja, galvenā redaktore Dzintra Geka ; intervēja: Dzintra Geka un Aivars Lubānietis ; redaktore Zane Daugule ; vēsturnieks, konsultants Jānis Riekstiņš ; grāmatas dizains: Vanda Voiciša ; kartes: Edmunds Būmanis. — Rīga : Fonds «Sibīrijas bērni», [2021]. — 880 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti .      ISBN 9789934821981.

Klišāns, Valdis.  Ievads Ukrainas vēsturē / Valdis Klišāns ; Gintas Plotkas iekšlapu un vāka dizains ; autora redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 126, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti.           ISBN 9789934311390.

Krastiņš, Uldis.  Krimināllikuma komentāri : otrā daļa (IX-XVII nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Trešais papildinātais izdevums. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2022. — 620, [1] lpp. : portreti. — Bibliogrāfija: 561.-604. lpp. — Grāmatā komentēta Krimināllikuma IX-XVII nodaļa, tas ir, 71.-174.pants. Kopš iepriekšējā izdevuma nākšanas klajā šajās Krimināllikuma nodaļās notikušas vairākas izmaiņas. Krimināllikums arī papildināts arī ar jaunu IX-1 nodaļu, kas skar ar terorismu saistītos noziegumus. Nākusi klāt arī jauna tiesu prakse, judikatūra, teorētiskās nostādnes. Tas viss noteicis nepieciešamību autoriem būtiski papildināt savus iepriekšējos Krimināllikuma komentārus. — Ziņas par autoriem: 12.-15. lpp.        ISBN 9789934508967.

Renārs, Gērijs R.  Mīlestība nav aizmirsusi nevienu : atbilde dzīvei / Gērijs R. Renārs ; vāka dizains: Andris Lamsters ; literārā redaktore Ina Eglīte. — Rīga : Madris, [2022]. — 230, [1] lpp.        ISBN 9789984311258.

Rislaki, Juka.  Starp dzīvību un nāvi : latviešu aģenti Somijas–PSRS spiegošanas karā / Juka Rislaki ; māksl. Emīls Garjānis ; literārā red. Renāte Kārkliņa ; tulkojums no somu valodas: Gunta Pāvola. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 329, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. – Bibliogr.: 281.-315. lpp. un personu rādītājs: 317.-[330.] lpp.      ISBN 9789934290466.

Sentklēra, Kasja.  Krāsu slepenā dzīve / Kasja Sentklēra ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 319, [1] lpp. : ilustrācijas. — Bibliogrāfija: [306.]-314. lpp. un rādītājs: [316.-320.] lpp.          ISBN 9789934095108.

Šļūka, Gatis.  Karikatūras / sastādījums un karikatūras: Gatis Šļūka ; Induļa Martinsona mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 207 lpp. : ilustrācijas.            3.  ISBN 9789934290411.

Venks, Gērijs.  Smadzenes un pārtika : kā ķīmiskās vielas kontrolē domas un sajūtas / Gērijs Venks ; no angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš ; redaktore Inita Saulīte-Zandere ; Māra Garjāņa vāka dizains. — Rīga : Lietusdārzs, 2022. — 205, [1] lpp. : ilustrācijas. — Bibliogrāfija: 205.-[206.] lpp.        ISBN 9789934576386.

Зимарева, Антонина.  Собакология: псё под контролем / Антонина Зимарева. — Москва : АСТ, 2022. — 318, [1] с. : ил. — (Звезда инстаграма).      ISBN 9785171474157.

Майорова, Катя.  Раньше девочки носили платья в горошек : голос поколения, родившегося на заре 90-х годов / Катя Майорова. — Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2021. — 317, [2] c.          ISBN 9785001545156.

Мур, Виктория.  От еды к вину. От вина к еде : словарь вина и еды от А до Я : как получать удовольствие от еды и напитков : рекомендации / Виктория Мур ; перевод с английского Татьяны Дудковой, Яны Юрышевой. — Москва : Эксмо ; Хлеб-соль, 2020. — 335 с. — (Вина и напитки мира).           ISBN 9785040888511.

Художественная литература

Andersone, Džena.  Dadži : stāsti / Džena Andersone ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 397, [3] lpp. – Saturs: Telefons ; Dadži ; Brālis ; Miegs ; Spēle ; Skapī ; Kaimiņi ; Naktssargs ; Tumsa ; Sērkociņi ; Pakalpojums ; Aizmirstie ; Dežūra ; Dubļu cietoksnis.      ISBN 9789934097478.

Deģis, Arvīds.  Lakstīgais aptieķnieks : vēsturisks liecinājuma romāns par Mērsraga pagastu no 1931. līdz 1945. gadam / Arvīds Deģis ; Baibas Grīnas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; [foto no autora privātās kolekcijas]. — Rīga : Jumava, 2022. — 336 lpp. : fotogrāfijas.     ISBN 9789934205743.

Dreika, Dagnija.  Es mīlu tikai : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. — [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2022. — 202, [2] lpp. : portrets.           ISBN 9789984411378.

Dreiže, Laura.  Dejotāja / Laura Dreiže ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 459, [1] lpp. ; 21 cm. — Grāmatas beigās javapaju valodas vārdnīca.       ISBN 9789934310485.

Dzeisla, Marija.  vysta smierts : dzeislinīks / Marija Dzeisla ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; fotogrāfe Elēna Helfrehta ; dizainere Ilze Kalnbērziņa-Prā. — [Rīga] : Valodu māja, [2021]. — [Rīga] : ULMA. , ©2021. — 1 mape (6 burtnīcas un vārdnīca) : ilustrācijas ; 21 x 15 x 1 cm. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — Par latgaliešu rakstu valodas kārtību rūpējās Dr.philol. Lidija Leikuma.
I. Marija ; II. Dzejs sadzeis ; III. Ups ; IV. Ustobā ; V. Dzeraune ; VI. Maņtinīki.          ISBN 9789934861185.

Dzene, Iluta.  Vistumšākās ir ēnas starp mums : spriedzes romāns / Iluta Dzene ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Santa Brauča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 268, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934310201.

Freimane, Gunita.  Birst pelni kā sniegs / Gunita Freimane ; redaktore Iveta Reinsone ; sastādītāja un vāka dizaina autore Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 503 lpp.        ISBN 9789934300271.

Gutjeresa, Keitija.  Dubultā dzīve : [romāns] / Keitija Gutjeresa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, 2022. — 462 lpp.            ISBN 9789934250552.

Kalaniti, Pols.  Kad elpa pārtop par gaisu / Pols Kalaniti ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Dace Lorensa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 175, [1] lpp. : ilustrācija. — (Pasaules bestsellers).             ISBN 9789934099120.

Ķestere, Inese.  Melno ogu vainadziņš : romāns / Inese Ķestere ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 207, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2022/6 (276).           ISBN 9789934290602.

Kovaļova, Lelde.  Tvitera tiesa : romāns / Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; dzeja: Ojārs Vācietis. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. —  282, [1] lpp.        ISBN 9789934290428.

Krekle, Maija.  Atraitnes dēls : Plūdoņa jūtas un dziņas : romāns / Maija Krekle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; literārā redaktore Sandra Ratniece ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — [- 251 lpp.       ISBN 9789934290398.

Lāce, Ilze.  Sarunas uz sētas kāpnēm : stāsti / Ilze Lāce ; redaktore Bārbala Simsone ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 190 lpp.  — Vāka noformējumā izmantota Andreja Bovtoviča glezna.
Un tad, sniegam gurkstot ; Sarkanā nometnes bļodiņa ; Lolita un putns ; Viesojas sieviete gados ; Zeķīte ar sirsniņām ; Nakts ostas pilsētā ; Nātas mantojums ; Kamieļa brēciens ; Kapsula jeb Sarunas uz sētas kāpnēm.         ISBN 9789934310393.

Moriartija, Nikola.  Tev tas jāzina : romāns / Nikola Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. — Rīga : Kontinents, 2022. — 427, [1] lpp.      ISBN 9789934250569.

Niemi, Mīkaels.  Kā nomedīt lāci : romāns / Mīkaels Niemi ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 399, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs).         ISBN 9789934310119.

Račs, Guntars.  365 : dzejoļi / Guntars Račs ; dizains: Guntars Ošenieks ; literārais redaktors: Oskars Lapsiņš. — [Rīga] : MicRec, 2022. — 191 lpp.
Ceturtā daļa.    ISBN 9789934906916.

Radzobe, Silvija, 1950-2020.  Čaks un laiks / Silvija Radzobe ; Zanes Radzobes redakcijā ; māksliniece Inta Sarkane ; redaktore Jolanta Treile ; personu rādītāju sastādīja Dina Beināre ; priekšvārds: Zane Radzobe. — Rīga : Zinātne, [2021]. — 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 374.-383. lpp.          ISBN 9789934599262.

Repše, Gundega.  Sarunas ar Sīko / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 129, [6] lpp. : ilustrācijas. — J.V. Gētes dzejoļa atdzejojums: Zigurds Skābardis.     ISBN 9789934595554.

Safons, Karloss Ruiss.  Rēgu labirints : romāns / Karloss Ruiss Safons ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 907, [4] lpp. ; 23 cm. — «Rēgu labirints» ir «Aizmirsto grāmatu kapsētas» cikla noslēdzošā daļa.         ISBN 9789934099847.

Silvere, Džosija.  Viena nakts uz salas : romāns / Džosija Silvere ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 429 lpp.            ISBN 9789934250538.

Volfs, Mārtiņš.  Banda : romāns par rokenrolu, seksu un deviņdesmitajiem / Mārtiņš Volfs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 238, [1] lpp.         ISBN 9789934099168.

Zālīte, Māra.  Visas lietas : dzejas izlase / Māra Zālīte ; dizains: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 193, [6] lpp. ; 23 cm.         ISBN 9789934595530.

Вациетис, Ояр.  Vaši s akcentom pokloņņiki : стихотворения, написанные на русском языке = krieviski rakstīti dzejoļi / Ояр Вациетис ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Aleksandrs Zapoļs ; priekšvārda tulkojums: Māra Poļakova ; mākslinieciskais noformējums: Līva Kalniņa. — [Rīga] : Orbīta, [2021]. — 203 lpp. ; 18 cm. — Bibliogrāfija: 33.-34. lpp. — Teksts krievu un latviešu valodā. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
I. Три минуты ; Северная ; Лирическое отступление ; Траурный марш ; Исчезли слова… II. Подойди к кассе ; III. Видземское шоссе ; Водоросль ; Внезапная бледность ; В дороге не забудь ; Все небо забрызгано ; В этом доме ; Доброе утро! ; Иди, слепой ; Я помешан на импорт<е> ; Март ; Муха в янтаре ; Я не умею мечтать о грудах цветов…Уйдет, как летний загар…Я видел расстрел… Я бродил по всяким цехам заводов ; Блестят пустые рельсы ; Я жду тебя ; Улыбнись еще раз и иди ; Чай Что для нас — детство ; Тень ; Сахар ; Сон ; Разгром еврейского кладбища ; Руки ; Венеры ; Разлука ; Прошел дождь ; Осень ; Остановка автобуса ; Не снись мне, пожалуйста ; На выставке ; Объявление ; Кавказ ; Мы возвращаемся с купания… ; Занозы ; Визит цветов во время метели ; Смотрю вниз ; Осколок зеркала ; Осенняя прохлада ; Сеанс Фортепианный концерт ; Скоро синими синими станут воды… ; Сентиментальная беседа ; Монолог индейца ; Музыка ; Голосу без сопровождения.          ISBN 9789934591105.

Воронова, Мария.  Станция «Звёздная» : [роман] / Мария Воронова. — Москва : Эксмо, 2022. — 315, [2] c. — (Судьба не по рецепту). — 16+.      ISBN 9785041618469.

Джеймесон, Ханна.  Выжившие : роман / Ханна Джеймесон ; пер. с английского Е. В. Дворецкой. — Москва : Рипол классик, 2021. — 398, [1] с. — На обл.: Современный детектив высшего качества.     ISBN 9785386139353.

Донцова, Дарья.  Бабулька на горошине / Дарья Донцова. — Москва : Эксмо, 2022. — 315 с. — (Иронический детектив). (Джентльмен сыска Иван Подушкин).
ISBN 9785041600334.

Колочкова, Вера.  Темное время души / Вера Колочкова. — Москва : Эксмо, 2022. — 317, [1] с. — (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой). — 16+.  ISBN 9785041618452.

Леонов, Николай.  Охота на вампира / Николай Леонов, Алексей Макеев. — Москва : Эксмо, 2022. — 380, [2] с. — (Черная кошка).
Содерж.: Охота на вампира ; Вилла смерти.          ISBN 9785041603342.

Ли, Мелинда.  Приготовься умирать : [роман] / Мелинда Ли ; [перевод с английского Михаила Дрёмина]. — Москва : АСТ, 2020. — 381, [2] с. ; 22 см. — (Хит Amazon. Триллеры Мелинды Ли).        ISBN 9785171195434.

Малышева, Анна.  Запасной выход : роман / Анна Малышева. — Москва : АСТ, 2022. — 446, [1] с. — (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).    ISBN 9785171459604.

Маркаров, Валериан.  Личный дневник Оливии Уилсон : роман / Валериан Маркаров. — Москва : АСТ, 2022. — 318, [1] с. — 16+.        ISBN 9785171465230.

Мартен-Люган, Аньес.  Отель «Дача» : роман / Аньес Мартен-Люган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. — Москва : АСТ ; Corpus, 2022. — 345, [1] с. — (Счастливые люди).            ISBN 9785171375089.

Нестерова, Наталья.  Уравнение со всеми известными / Наталья Нестерова. — Москва : АСТ, 2022. — 509 с.         ISBN 9785171470708.

Робертс, Нора.  Год первый : нашему миру вынесен приговор / Нора Робертс ; [перевод с английского Ольги Бурдовой]. — Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. — 573, [1] с. : ил. ; 21 см. — (Хроники избранной ; Кн.1). — 16+. — Назв. ориг.: Chronicles of the one, #1: Year one.         ISBN 9785041194192.

Робертс, Нора.  От плоти и крови : добро пожаловать в новый мир / Нора Робертс ; [пер. с англ. Ольги Бурдовой]. — Москва : INSPIRIA ; Эксмо, 2021. — 605, [1] с. — (Хроники Избранной ; Кн.2). — 16+. — Продолжение романа «Год первый», абсолютного бестселлера New York Times.           ISBN 9785041229085.

Робертс, Нора.  Расцвет магии : свет ради жизни / Нора Робертс ; перевод с английского О. Бурдовой. — Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. — 605, [1] с. : ил. — (Хроники Избранной ; Кн.3). — 16+. — Хроники Избранной : Кн. 1 Год первый ; Кн. 2 От плоти и крови ; Кн. 3 Расцвет магии.       ISBN 9785041570286.

Саулите, Елена.  Швейцарский счет / Елена Саулите. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [2] с. — (Love&Crime. Любовь, страсть, преступление). — 16+. — На обл.: Кровь на чистом снегу особенно яркая.      ISBN 9785041626167.

Скотт, Эмма.  Когда ты вернёшься ко мне : [роман] / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. Гладыщевой. — Москва : Эксмо ; Freedom, 2022. — 626, [5] с. — (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт). — 18+.          ISBN 9785041593636.

Тейлор, К. Л.  Остров : [роман] / К. Л. Тейлор ; перевод с английского В. Сухляевой. — Москва : АСТ, 2022. — 286, [1] с. — (Neoclassic: Расследование).   ISBN 9785171334932.

Тронина, Татьяна.  Между нами дождь : [роман] / Татьяна Тронина. — Москва : Эксмо, 2022. — 317, [1] с. — (Нити любви. Романы Татьяны Трониной). (Встреча на земле. Фантастическая любовь). — 16+.     ISBN 9785041634346.

Новинки в читальном зале

Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā / Inetas Ziemeles zinātniskā redakcijā ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska ; priekšvārds: Ph.D. Ineta Ziemele. — Otrais papildinātais izdevums. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. — 542 lpp. — Bibliogrāfija: [467.]-539. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Autori: Sandra Garsvāne, Anhelita Kamenska, Ieva Leimane-Veldmeijere, Egils Levits, Mārtiņš Mits, Nils Muižnieks, Alla Spale, Ineta Tāre, Ineta Ziemele.        ISBN 9789934508899.

Krastiņš, Uldis.  Krimināllikuma komentāri : otrā daļa (IX-XVII nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Trešais papildinātais izdevums. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2022. — 620, [1] lpp. : portreti. — Bibliogrāfija: 561.-604. lpp. — Grāmatā komentēta Krimināllikuma IX-XVII nodaļa, tas ir, 71.-174.pants. Kopš iepriekšējā izdevuma nākšanas klajā šajās Krimināllikuma nodaļās notikušas vairākas izmaiņas. Krimināllikums arī papildināts arī ar jaunu IX-1 nodaļu, kas skar ar terorismu saistītos noziegumus. Nākusi klāt arī jauna tiesu prakse, judikatūra, teorētiskās nostādnes. Tas viss noteicis nepieciešamību autoriem būtiski papildināt savus iepriekšējos Krimināllikuma komentārus. — Ziņas par autoriem: 12.-15. lpp.          ISBN 9789934508967.

Liholaja, Valentija.  Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija : palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem. / Valentija Liholaja ; recenzenti: Dr.iur. Jānis Baumanis, Dr.iur. Jānis Rozenbergs ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2022. — 335 lpp. — Bibliogrāfija: [305.]-335. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Kopsavilkums angļu valodā.
Otrā daļa.    ISBN 9789934508929.