НОВЫЕ КНИГИ В ИЮНЕ 2022 ГОДА

Отраслевая литература

Bērna, Ronda.  Vislielākais noslēpums / Ronda Bērna ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — XVI, 256 lpp. : ilustrācijas. — (The Secret).       ISBN 9789934097768.

Biezais, Artūrs.  Futbols / Arturs Biezais, Kirils Buravcevs, Aleksandrs Jeļisejevs, Dainis Kazakevičs, Aleksandrs Stradiņš ; galvenā redaktore Dace Kaspare ; zinātniskie redaktori: Agita Ābele, Kārlis Vītoliņš ; literārais redaktors Andris Dzenis. — Rīga : Latvijas Sporta federāciju padome ; DUE, 2022. — 373, [2] lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas. — (LSFP sporta metodiskā literatūra ; 4). — Bibliogrāfija: 372.-373. lpp.         ISBN 9789934235412.

Digitalizācija un sabiedrība : rakstu krājums / zinātniskā redaktore Anda Rožukalne ; rakstu tulkojums no vācu valodas: Ieva Sproģe, Egita Proveja ; priekšvārds: Kristīne Hese. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. — 143 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 22 cm. — (Pilsoniskā izglītība). — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Nodaļu autori: Jāna Millere-Brēma, Filips Oto, Mihaels Puntšū, Henings Lāmans.
Ievads un pārskats. Ko nozīmē digitalizācija? ; Digitalizācijas galvenie elementi ; Komunikācija, masu mediji un sabiedriskās diskusijas: Digitālie mediji Latvijā / Anda Rožukalne. Sabiedrība, kultūra un izglītība ; Infrastruktūra un vide ; Ekonomika un darbs: Ekonomikas digitalizācija un darba tirgus / Jānis Priede. Veselība un medicīna ; Noziedzība, drošība un brīvība: Kiberdrošība Latvijas Republikā / Jānis Grasis. Politika, tiesības un pārvaldība: Personas datu aizsardzība digitālajā vidē / Inga Kudeikina. Rīcības brīvība un digitāli ētiskie jautājumi.      ISBN 9789934610066.

Forands, Ilgvars.  Latvijas sporta apskats / Ilgvars Forands ; literārā redaktore Inta Ceļdoma. — Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2020. — 598, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 595.-597. lpp.         ISBN 9789934841354.

Konference «X stunda. Barikādēm — 30» : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 13. janvāris, 2021 : konferences apkopojums / redaktors Augusts Zilberts ; dizains: Verners Timoško, Tatjana Raičiņeca ; ievads: Pauls Raudseps ; uzrunas: Andris Vilks, Egils Levits, Ināra Mūrniece, Arturs Krišjānis Kariņš, Nauris Puntulis. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2021]. — 159 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. — Latvijas sabiedrība 1991. gada barikāžu priekšvakarā un to laikā / Edgars Engīzers. X stundu sagaidot. Latvijas Tautas frontes ceļš uz barikādēm / Romualds Ražuks.           ISBN 9789934610110.

Krastiņš, Edmunds.  Kuģniecība Latvijā / Edmunds Krastiņš ; recenzenti: Dr.habil.hist. Aivars Stranga, Dr.hist. Gatis Krūmiņš. — Rīga : Autora apgādā, 2019. — 431 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 423.-426. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 428.-431. lpp.        ISBN 9789934199516.

Latvijas statistikas gadagrāmata, 2021 = Statistical yearbook of Latvia / Centrālā statistikas pārvalde. — 1991/1992-. — Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 2022. — 225 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas. — (Latvijas statistika). — Resurss pieejams arī tiešsaistē. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.         ISBN 9789984065731.

Latvijas valsts simtgade : pašu radīts un radāms stāsts / Inga Bika, Selga Laizāne, Ilze Tormane-Kļaviņa, Aija Tūna, Lelde Kristiāna Vozņesenska ; redaktore Jolanta Treile ; dizains: Ervīns Elliņš ; Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs. — Rīga : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, [2021]. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Resurss pieejams arī tiešsaistē.     ISBN 9789934886355.

Marija, Lorēna.  Mierīgi bērni : kā iemācīt bērniem meditēt un atslābināties / Lorēna Marija ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Orupe ; literārā redaktore Regīna Janmane. — Tallinn : Helios izdevniecība, 2022. — 193 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 191.-193. lpp.        ISBN 9789916975916.

Mikltvaits, Džons.  COVID-19 trauksmes zvans : kā pandēmija atsedza Rietumu pasaules trūkumus, un kā tos novērst / Džons Mikltvaits, Eidrians Vuldridžs ; no angļu valodas tulkojusi Aiga Jansone ; priekšvārda autors Pauls Raudseps ; redaktore Ieva Lešinska-Geibere. — [Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, [2021]. — 175 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: [167.]-175. lpp.            ISBN 9789934893216.

Modeja, Hetere.  Atklāj savu imunitātes tipu : personalizēts plāns imūnsistēmas līdzsvarošanai / Hetere Modeja ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; redaktore Sandra Liniņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2022]. — 221, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 190.-[220.] lpp.    ISBN 9789934576379.

Nestors, Džeimss.  Elpa : jaunā zinātne par zudušu mākslu / Džeimss Nestors ; no angļu valodas tulkojusi Aiga Veckalne ; literārā redaktore Sandra Skuja. — [Tallina] : Helios, [2022]. — 294 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 247.-294. lpp.              ISBN 9789916975909.

Oksanena, Jonna.  Ardievas šķēršļiem! : palīgs bērnu ar autiskā spektra traucējumiem, UDHS vai Tureta sindromu audzinātājiem : rokasgrāmata / teksts un redakcija: Jonna Oksanena un Rēta Sollasvāra ; tulkotāji: Aija Biezaite, Arnis Pooks ; Latvijas Autisma fonds. — [Somija] : Somijas Autisma fonds, 2019. — 333 lpp. : il., tab. — Bibliogrāfija: 328.-333. lpp.        ISBN 9789526927633.

Slišāne, Annele.  #100dečiLatvijai / Annele Slišāne, teksts, foto ; foto arī: Māris Justs, Ints Vikmanis ; redaktore Ilze Sperga. — [Šķilbēni, Viļakas novads] : Anneleszeme, [2018]. — [Rīga] : McĀbols. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas. — Teksts pārsvarā latgaliešu rakstu valodā, vāka noformējums un ievads latviešu valodā.        ISBN 9789934196843.

Stankevičs, Zbigņevs, arhibīskaps-metropolīts, 1955-.  Quo vadis, Rietumu pasaule? : Bernharda Veltes pārsteidzošā analīze / Zbigņevs Stankevičs ; oriģinālo versiju no itāļu valodas tulkojis Mihails Volohovs ; zinātniskais redaktors Dr.phil. Raivis Bičevskis ; Intas Sarkanes vāka dizains ; literārā redaktore Ināra Stašulāne ; Oskara Stalidzāna dizains ; ievadeseja: Maija Kūle ; ievadvārdi: Ivars Kalviņš. — Autora pārstrādāts izdevums. — Rīga : Zinātne, [2022]. — 191 lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.      ISBN 9789934599279.

Tamborētais mantojums / publicēts Nellijas Ģeņģergailes tamborēto mežģīņu krājums ; Biedrība «9 Arodi». — Limbaži : Biedrība «9 Arodi», 2020. — 71 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm.

Viegls dārzs / mākslinieks Oskars Stalidzāns ; atbildīgā redaktore Arta Ciša ; konsultante Dace Laiva. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 165 lpp. : ilustrācijas. — «Grāmata «Viegls dārzs» veidota pēc «LA Tematisko avīžu» un žurnāla «Padoms rokā» tematisko izdevumu materiāliem»—Titullapas otrā pusē.                 ISBN 9789934290527.

 

Художественная литература

Atpile-Jugane, Ineta.  Spuornu golu šolks / Ineta Atpile-Jugane ; foto: Arita Atpile-Dona. — Rēzekne : Latgolys entuziastu grupa Biļdis, 2021. — 131, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti. — Teksts latgaliešu rakstu valodā.          ISBN 9789934883118.

Bakena, Elizabete.  Otrā sieva : romāns / Elizabete Bakena ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 430 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934250514.

Bakmans, Frēdriks.  Vīrs, vārdā Ūve : romāns / Frēdriks Bakmans ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; māksliniece Sana Romanovska. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — 324, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: En man som heter Ove.        ISBN 9789984235073.

Bauere, Inguna.  Doroteja. Izredzētā / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 350, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Vāka noformējumam izmantots Marčello Bačiarelli gleznotais Kurzemes hercogienes Dorotejas portrets.             ISBN 9789934099564.

Dauninga, Samanta.  Izcilības cena : romāns / Samanta Dauninga ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, 2022. — 445 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934250507.

Džeferisa, Dina.  Toskānas grāfiene / Dina Džeferisa ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; vāka dizains Ilze Isaka ; redaktore Elīna Vanaga ; māksl. Red. Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. — 398, [1] lpp.   ISBN 9789934310072.

Facioli, Andrea.  Kalnu klusums : romāns / Andrea Facioli ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; vāka mākslinieciskais noformējums: Emīls Garjānis. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 442, [5] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs / Latvijas Mediji).      ISBN 9789934290510.

Grādnere, Gizela Natālija.  Tantes ar klikšķiem. Baltiešu stāsti : humora pilns skatījums uz 20.gadsimta sākumu sadzīvi / Gizela Natālija Grādnere. — Rīga : Jumava, 2022. — 189, [2] lpp.        ISBN 9789934205682.

Grimaldi, Virdžīnija.  Laiks atkal iedegt zvaigznes / Virdžīnija Grimaldi ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 286, [1] lpp.        ISBN 9789934097850.

Keplers, Lārss.  Lācars : romāns / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. — 527, [1] lpp. — (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Jona Linna ; 7.grāmata). — Uz grāmatas aizmugurējā vāka uzrādīts: sērijas septītā grāmata.          ISBN 9789934310058.

Koroševskis, Arnis, 1990-.  Lielais noliedzējs : monogrāfija / Arnis Koroševskis ; recenzenti: Dr.philol. Zanda Gūtmane, Dr.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.philol. Anita Rožkalne ; literārā red. Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 534 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti. — (Es esmu… Andrejs Upīts). — Bibliogrāfija: 510.-[527.] lpp. zemsvītras piezīmēs.  ISBN 9789934595547.
Kvinna, Džūlija.  Vikonts, kurš mani mīlēja : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 383, [1] lpp. ; 23 cm. — (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 2. grāmata). — «Vikonts, kurš mani mīlēja» ir otrā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni.        ISBN 9789934310331.

Linka, Šarlote.  Bez vainas / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. — 396, [1] lpp.        ISBN 9789934096846.

Ozoliņš, Mikus.  Dzelmē : romāns / Mikus Ozoliņš ; Alises Krajevičas vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 271, [1] lpp.    ISBN 9789934098215.

Perēna, Valērija.  Svaigs ūdens puķēm : romāns / Valērija Perēna ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Diāna Romanoviča ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. — 475, [1] lpp.        ISBN 9789934310249.

Sviklāns, Jānis.  Žults : romāns / Jānis Sviklāns ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 223, [1] lpp. — (Vakara romāns ; 2022/5 (275).   ISBN 9789934290558.

Tilaks, Dzintars.  Kaijas ligzda / Dzintars Tilaks ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. — 283, [1] lpp.          ISBN 9789934099052.

Veika, Džūlsa.  Brīvdienas Romā : romāns / Džūlsa Veika ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, 2022. — 461 lpp.        ISBN 9789934250521.

 

Александрова, Наталья.  Дар царицы Савской : [роман] / Наталья Александрова. — Москва : Эксмо, 2022. — 317 с. — (Артефакт & Детектив). — 16+.      ISBN 9785041577162.

Арсеньева, Елена.  Лукавый взор : [роман] / Елена Арсеньева. — Москва : Эксмо, 2022. — 446 с. — (Русская красавица). — 16+.         ISBN 9785041555047.

Бабицкий, Стасс.  Пиковый туз / Стасс Бабицкий. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [2] с. ; 21 см. — (Изобличитель. Имперский детектив). — 16+.      ISBN 9785041595104.

Гельфанд, Майя.  За закрытыми дверями : роман / Майя Гельфанд. — Москва : АСТ, 2022. — 316, [2] с. ; 21 см. — (Счастье рядом). — 16+.        ISBN 9785171459949.

Горская, Евгения.  Непоправимый брак : [роман] / Евгения Горская. — Москва : Эксмо, 2022. — 349, [1] с. — (Татьяна Устинова рекомендует). — 16+.        ISBN 9785041626884.

Грин, Ирина.  Синдром Фигаро : [детективный роман] / Ирина Грин. — Москва : Эксмо, 2022. — 349, [1] с. — (Переплетение чувств). — 16+.         ISBN 9785041206345.

Колычев, Владимир.  Убойное лето / Владимир Колычев. — Москва : Эксмо, 2022. — 317, [1] с. — (Колычев. Лучшая криминальная драма). — 16+.       ISBN 9785041638092.

Леонов, Николай.  Смерть по расчету : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. — Москва : Эксмо, 2022. — 380, [2] с. — (Черная кошка).
Содерж.: Смерть по расчету ; Монетный вор.       ISBN 9785041562878.

Михайлова, Евгения.  Окна в облаках : [сборник рассказов] / Евгения Михайлова. — Москва : Эксмо, 2022. — 315, [2] с. — (Детектив-событие).
Содерж.: Сардор ; Папин дочь ; Грех на душу ; Подарок ; Раздражение ; Наследство ; Нет ума — считай, калека ; Восьмой рассказ.       ISBN 9785041572518.

Мосс, Сара.  Фигуры света / Сара Мосс ; [перевод с английского Анастасии Завозовой]. — Москва : Фантом Пресс, 2022. — 443, [1] c. — 16+.        ISBN 9785864718940.

Памук, Орхан.  Музей Невинности : [роман] / Орхан Памук ; перевод с турецкого Аполлинарии Аврутиной. — Москва : Иностранка, 2021. — 606 с. — (Большой роман).        ISBN 9785389203891.

Райан, Кендалл.  До упора : [роман] / Кендалл Райан ; пер. с английского Н. Болдыревой. — Москва : АСТ, 2021. — 253, [2] c. — (Запретное желание).        ISBN 9785171354800.

Романова, Галина.  Шоу семейных секретов : [роман] / Галина Романова. — Москва : Эксмо, 2022. — 317, [1] lpp. — (Детективы Галины Романовой. Метод женщины). — 16+.         ISBN 9785041626105.

Русенфельдт, Ханс.  Волчье лето : [роман] / Ханс Русенфельдт ; перевод со шведского Анастасии Шаболтас. — Москва : АСТ, 2022. — 382, [1] с. — (Триллер по-скандинавски).        ISBN 9785171374402.

Русенфельдт, Ханс.  Высшая справедливость : роман / Ханс Русенфельдт, Микаэль Юрт ; пер. с шведского М. Николаевой. — Москва : АСТ, 2022. — 477, [2] с. — (Триллер по-скандинавски).         ISBN 9785171363901.

Салах, Алайна.  Не красавица / Алайна Салах. — Москва : АСТ, 2022. — 351 с. — (Сентиментальная проза: лучшее).         ISBN 9785171478209.

Трауб, Маша.  Когда мама — это ты / Маша Трауб. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [1] с.        ISBN 9785041602635.

Уайт, Карен.  Гости на Саут-Бэттери / Карен Уайт ; [перевод с английского Александра Бушуева]. — Москва : Эксмо, 2022. — 444, [1] c. — (Tradd Street ; Кн.5). — 16+. — Международный бестселлер № 1 по версии New York Times.    ISBN 9785041600075.

Уатт, Эрин.  Разрушенный дворец : [роман] / Эрин Уатт ; [пер. с англ. Е. Прокопьевой]. — Москва : АСТ, 2022. — 446, [1] с. — (Бумажная принцесса). — 18+. — Ориг. назв.: Watt, Erin. Twisted Palace, 2016. — На обл.: от автора бестселлеров «Бумажная принцесса» и «Сломленный принц».        ISBN 9785171083106.

Хмелевская, Иоанна.  Крокодил из страны Шарлотты : [роман] / Иоанна Хмелевская ; перевод с польского С. Тулиной. — Санкт-Петербург : Аркадия, 2022. — 445 с. — (Приключения пани Иоанны).         ISBN 9785907500051.

Чиж, Антон.  Мертвый шар : [роман] / Антон Чиж. — Москва : Эксмо, 2022. — 410, [2] lpp. — (Формула преступления Антона Чижа).         ISBN 9785041622183.

ШмиттЭгнер, Изабель.  Серая Принцесса / Изабель Шмитт-Эгнер ; [перевод с немецкого Д. Лунюшкиной]. — Москва : Эксмо ; Freedom, 2022. — 413, [1] с. — (Young Adult. Немецкое магическое фэнтези).          ISBN 9785041540210.