НОВЫЕ КНИГИ В НОЯБРЕ 2022 ГОДА

Отраслевая литература на абонементе

Deivisa, Simona.  Montesori mazulis. Dzīves pirmais gads : ceļvedis vecākiem mazuļu audzināšanā ar mīlestību, cieņu un izpratni / Simona Deivisa un Džanifa Uzodika ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. — Rīga : Latvijas Mediji, 2022. — 287, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 282.-[288].lpp.        ISBN 9789934291364.

Kviks, Džims.  Limitless. Prāts bez robežām : kā uzlabot smadzeņu darbību, ātrāk apgūt zināšanas un dzīvot izcilu dzīvi / Džims Kviks ; tulkojums latviešu valodā: Aleksandrs Ruģēns ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 350, [2] lpp. : ilustrācijas. — Bibliogrāfija: [319.]-330. lpp. un rādītājs. — Tulkots no angļu valodas.  ISBN 9789934310706.

Ķīsele, Agate.  Meklējot robežas : stāsts / teksts un fotogrāfijas: Agate Ķīsele ; redaktore Gunita Lagzdiņa-Skroderēna ; māksliniece Salvija Vaičikonytė. — [Rīga] : [Agate Ķīsele], [2022]. — 320, [4] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas.        ISBN 9789934236563.

Lapsa, Lato.  Muzungu vismelnākajā Āfrikā / Lato Lapsa, teksts un fotogrāfijas ; redaktori: Gundega Blumberga, Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 454, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 454.-[455.] lpp.        ISBN 9789934595660.

Latvijas Avīzes gadagrāmata 2023.  / sastādītāja, redaktore un priekšvārda autore Arta Ciša. — Rīga : Latvijas Mediji, 2022. — 188, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās.             ISBN 9789934291036.

Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata 2023.  / sastādītājs Aldis Sāvičs ; redaktors Edžus Zakss-Salputra ; Gata Šļūkas karikatūras. — Rīga : Latvijas Mediji, 2022. — 189, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.        ISBN 9789934291081.

Raimonds Pauls — skanošs un klātesošs / sastādītāja Lia Guļevska ; vāka foto — Artūrs Kondrāts ; Lia Guļevska, Ēriks Hānbergs, Gunārs Jākobsons, Zigmunds Skujiņš, Ksenija Zagorovska, teksts. — Rīga : Jumava, 2022. — 231 lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, portreti, fotogrāfijas.        ISBN 9789934205934.

Rubenis, Juris.  Desmit baušļi / Jura Rubeņa esejas ; Māra Subača zīmējumi. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 68, [3] lpp.        ISBN 9789934313530.

Skrastiņš, Imants, 1941-2019.  Mani dienas krikumi : dienasgrāmata, 2003-2006 / Imants Skrastiņš ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; ievads, sastādījums: Rita Trence. — Rīga : Jumava, [2022]. — 315, [4] lpp. : portrets.         ISBN 9789934205132.

Stentona, Rozmarija.  Veselīga uztura rokasgrāmata : ēdiet veselīgi, dzīvojiet labi / galvenā konsultante dietoloģe Rozmarija Stentona ; tulkojums latviešu valodā: Ēriks Hanzovskis, Mārtiņš Karelis, Ansis Kolmanis, Jurģis Valbaks, Arita Zaķe ; Reader’s Digest Association. — Rīga : Jumava ; [Liepāja] : Liegra, 2010. — 424 lpp. : il., tab. ; 26 cm. — (Reader’s digest). — Alf. rādītājs: 419.-424. lpp.        ISBN 9789984388540.

Šķēle, Armands.  Starp dzīvi un basketbolu : autobiogrāfija / Armanda Šķēles un Artūra Raudziņa kopdarbs ; literārā redaktore Diāna Polgina ; māksliniece Vita Kalve. — [Rīga] : [Artūrs Raudziņš], [2020]. — 249, [1] lpp. : ilustrācijas.         ISBN 9789934232527.

Данусевич, Хенрик.  Настольная книга по гигиене для предприятий торговли : основные направления надлежащей гигиенической практики для предприятий розничной торговли (небольших магазинов) — самоконтроль (НАССР) на пищевом предприятии / Хенрик Данусевич, Татьяна Марченкова. — [Rīga] : [Latvijas Tirgotāju kamera], [2017]. — 64 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 47.-48. lpp. — Pirmizdevums: , Київ : КНТЕУ, 2012. — Teksts krievu valodā, ievads ukraiņu valodā. — Ziņas par autoriem: 63.-64. lpp.

Мелик, Лора.  Магия ароматов : эфирные масла и специи от всех болезней / Лора Мелик. — Москва : Центрполиграф, 2021. — 318, [1] с.        ISBN 9785227095404.

Пилдеговичс, Петерис.  Мой китайский дневник / Петерис Пилдеговичс ; перевод с латышского: Елена Пилдеговича ; литературный редактор Татьяна Барышникова ; автор дизайна обложки Байба Лаздиня. — Рига : Академическое издательство ЛУ, [2021]. — 445 с. : ил. ; 25 cm.        ISBN 9789934186882.

 

 

Художетсвенная литература

Abdullajevs, Čingizs.  Profesionāļu spēles / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. — [Rīga] : Literārā brālība, [2022]. — 275, [4] lpp. ; 21 cm. — (Kriminālnoslēpumu meistars).        ISBN 9789984880464.

Aizupe, Ingrīda.  Kamēr Likten’s virs galvas tur lietussargu / Ingrīda Aizupe ; teksta redaktore Agnese Piļāne ; vāka dizains: Uldis Tomsons. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — Rīga : Drukātava. — 162 lpp.        ISBN 9789934558801.

Atkinsone, Keita.  Agrā gaitā es ar suni : romāns / Keita Atkinsone ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. — 392, [5] lpp. — (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934312366.

Bredberijs, Rejs.  451 grāds pēc Fārenheita : romāns / Rejs Bredberijs ; no angļu valodas tulkojusi Inese Veide ; vāka mākslinieks Indulis Zvagūzis ; redaktore Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 159 lpp.        ISBN 9789934312144.

Daudz laimes, Latvija! : dzejas izlase 2022 / teksta apstrāde: Ina Anševica, Gunita Barščauska, Dace Junemane ; ilustrācija: Dace Grava. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. —  197 lpp. : ilustrācijas. — Resurss pieejams arī tiešsaistē.        ISBN 9789934280788.

Devero, Džūda.  Nosacītā slepkavība : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 413 lpp.         ISBN 9789934250675.

Fellona, Džeina.  Izstāsti man noslēpumu / Džeina Fellona ; no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna ; redaktores: Inga Žolude, Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 326, [2] lpp.        ISBN 9789934595684.

Freimane, Gunita.  Tur, niedrēs, čukst rīts : romāns / Gunita Freimane ; redaktore Iveta Reinsone ; vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. —  246 lpp.      ISBN 9789934300370.

Hilderbrenda, Elīna.  Mulso siržu viesnīca : [romāns] / Elīna Hilderbrenda ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 477 lpp. ; 21 cm.             ISBN 9789934250651.

Jakubovska, Māra.  Staņislavs : romāns / Māra Jakubovska ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 244, [3] lpp.        ISBN 9789934300493.

Kamerona, Beksija.  Kulta pēdās : mana bēgšana no kulta «Dieva bērni» un atgriešanās tajā / Beksija Kamerona ; no angļu valodas tulkojis Andris Smilgdrīvs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 366, [1] lpp.            ISBN 9789934310560.

Liepiņš, Āris, 1962-2021.  Atpakaļ. Uz gaismu : Livingstona — Rīga, 2000-2010 / Āris Liepiņš ; grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka ; redaktors Aldis Vēvers ; sakārtojums, priekšvārds: Inga Jēruma. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. —  297, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm.        ISBN 9789934311765.

Nagla, Inta.  Milestības vēstules ; Kod sauleite atlēks / Inta Nagla ; Aija Pastare, vāka mākslinieciskais noformējums. — [B.v.] : [Inta Nagla], [2020]. — 320+44 lpp. : il. — Krājumā apkopoti dzejoļi, kuri tapuši no 2016.-2019. gadam.        ISBN 9789934596131.

Olūts 20 (27). : literatūras almanahs. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2022. — 206 lpp.          ISBN 9789984293608.

Pārksa, Adele.  Nākotnes stāsts : viens pēdējais noslēpums : [romāns] / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2022]. — — 475 lpp.          ISBN 9789934250682.

Streičs, Ēriks, 1939-2022.  Latviešu dēkainis krievu armijā / Ēriks Streičs ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 430, [1] lpp. ; 21 cm. -, ISBN 9789934312540.

Struka, Ieva.  Par skaisto un aplamo dzīvi : monogrāfija / Ieva Struka ; redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; recenzenti: Dr.philol. Eva Eglāja-Kristsone, Dr.philol. Baņuta Rubess, Dr.philol. Kārlis Vērdiņš. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 382, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — (Es esmu… Anšlavs Eglītis). — Bibliogrāfija: 367.-[379.] lpp. un personu rādītājs: 342.-[366.] lpp.         ISBN 9789934595622.

Šepa, Emēlija.  Nāriņas : romāns / Emēlija Šepa ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 460, [1] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs / Latvijas Mediji).         ISBN 9789934291197.

Tālers, Guntis.  Nemierīgās dvēseles : veļu laika stāsti / Guntis Tālers ; vāka dizaina un ilustrāciju autors Artūrs Bērziņš ; redaktore Santa Brauča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 319, [1] lpp. : ilustrācijas. – Saturs: Nemierīgās dvēseles ; Atgadījums ar veco baronu ; Vārti ; Balva ; Melnās Līzes krusts.         ISBN 9789934311413.

Zīle, Monika.  Tumšā puse / Monika Zīle ; redaktors Linda Kusiņa-Šulce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 239, [1] lpp. — (Vakara romāns).        ISBN 9789934291227.

 Абдуллаев, Чингиз.  Триумф карьериста / Чингиз Абдуллаев. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [2] с.         ISBN 9785041656881.

Арсеньева, Елена.  Заморская отрава : [роман] / Елена Арсеньева. — Москва : Эксмо, 2022. — 348, [2] с.        ISBN 9785041657635.

Гармаш-Роффе, Татьяна.  Арка купидона : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. — Москва : Эксмо, 2022. — 317, [1] с. — (Искусство детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе). — 16+.        ISBN 9785041548872.

Ефимова, Юлия.  Робкий ангел возмездия : [роман] / Юлия Ефимова. — Москва : АСТ, 2022. — 317, [1] с. — (Лирический детектив). — 16+        ISBN 9785171453541.

Колычев, Владимир.  Южная кровь / Владимир Колычев. — Москва : Эксмо, 2022. — 284, [1] с.        ISBN 9785041666910.

Корецкий, Данил.  Спасти мир в одиночку : [роман] / Данил Корецкий. — Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа «Жанровая литература»], 2022. — 382, [1] с. — (Шпионы и все остальные). — 16+.         ISBN 9785171482930.

Леонов, Николай.  Мертвая улика : повести / Николай Леонов, Алексей Макеев. — Москва : Эксмо, 2022. — 412, [2] с. — (Черная кошка). — Содерж.: Самое бессмысленное убийство ; Мертвая улика.          ISBN 9785041683702.

Малышева, Анна.  Каждый любит, как умеет : [роман] / Анна Малышева. — Москва : АСТ, 2022. — 478, [1] с. — (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). — 16+. — На обл.: детектив.       ISBN 9785171501907.

Маринина, Александра.  Тьма после рассвета : роман / Александра Маринина. — Москва : Эксмо, 2022. — 476, [1] с.         ISBN 9785041689339.

Миронова, Александра.  День, когда пропала Вероника / Александра Миронова. — Москва : Эксмо, 2022. — 318, [1] c.       ISBN 9785041112264.

Пронин, Виктор.  Божья кара : [роман] / Виктор Пронин. — Москва : Эксмо, 2022. — 382 с. — 16+.          ISBN 9785041665319.

Романова, Галина.  Правда персонального формата : [роман] / Галина Романова. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [2] с. — (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). — 16+.        ISBN 9785041683054.

Свечин, Николай.  В отсутствие начальства : [роман] / Николай Свечин. — Москва : Эксмо, 2022. — 315, [2] с.            ISBN 9785041691776.

Тоцка, Тала.  Он тебя не любит : [роман] / Тала Тоцка. — Москва : АСТ, 2022. — 382, [1] с. ; 21 см. — (Только любовь). — 16+.          ISBN 9785171474447.

Тронина, Татьяна.  Двое под солнцем : роман / Татьяна Тронина. — Москва : Эксмо, 2022. — 317, [1] с. — (Нити любви. Романы Татьяны Трониной). — 16+.    ISBN 9785041097929.

Устинова, Татьяна.  Роковой подарок : [роман] / Татьяна Устинова. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [1] с. — (Первая среди лучших).  ISBN 9785041654085.

Хармель, Кристин.  Жена винодела / Кристин Хармель ; перевод с английского Марии Сухановой и Юрия Гольдберга. — Москва : Синдбад, 2022. — 444, [3] с. : портрет. — 16+. — Ориг. назв.: Harmel, Kristin. The Winemaker’s Wife.         ISBN 9785001313601.

Хенн, Карстен Себастиан.  Служба доставки книг : роман / Карстен Себастиан Хенн ; перевод с немецкого Марии Мисник. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 253, [2] c. — (Романы МИФ. Прекрасные мгновения жизни).        ISBN 9785001952879.

Чижова, Елена.  Повелитель вещей : роман / Елена Чижова. — Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2022. — 381, [1] с. — (Проза Елены Чижовой). — 16+.  ISBN 9785171475130.

Шенбрунн-Амор, Мария.  Смертельный вкус Парижа / Мария Шенбрунн-Амор. — Москва : Эксмо, 2021. — 349, [1] с. ; 21 см. — (Премия Русский Детектив ; На обл.: Такое не подают в ресторанах).            ISBN 9785041215453.

Якимов, Александр.  Моя Лудза : посвящается 845-летию города Лудза / Александр Якимов ; фотографии: Александр Дукшт, Елена Иванцова, Екатерина Дроздова ; художник Яков Клёсов; оформление: Ирина Цыба. — Лудза : [izdevējs nav zināms], 2022. , 2022. — 119, [1] c. : фотогр.        ISBN 9789934236723.

Новинки в читальном зале

Tāvu zemes kalendārs 2023.  : kulturvēsturiska un literara godagrōmota. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2022. — 273 lpp.bnn ISBN 9789984293615.

Якимов, Александр.  Моя Лудза : посвящается 845-летию города Лудза / Александр Якимов ; фотографии: Александр Дукшт, Елена Иванцова, Екатерина Дроздова ; художник Яков Клёсов; оформление: Ирина Цыба. — Лудза : [izdevējs nav zināms], 2022. , 2022. — 119, [1] c. : фотогр.       ISBN 9789934236723.