Новые книги в октябре 2023 года

Отраслевая литература

Beglija, Šārona.  Prāta treniņš : jaunākie zinātnes atklājumi par cilvēka spēju pārveidot savas smadzenes un mainīt sevi / Šārona Beglija ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktore Sandra Liniņa ; Dainas Vīķeles makets un vāka dizains. — Rīga : Lietusdārzs, 2023. — 269, [1] lpp. — Atsauces 259.-[270] lpp.        ISBN 9789934576478.

Sinsero, Džena.  Sasodīti lieliski ieradumi : 21 diena līdz brīnišķīgai dzīvei: apzinies savas vēlmes, nosaki robežas, veido un nostiprini lieliskus ieradumus / Džena Sinsero ; no angļu valodas tulkojis Aleksandrs Ruģēns ; redaktors Guntis Kalns ; grāmatas vāka dizaina autore Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 191, [1] lpp.        ISBN 9789934318818.

Spoto, Donalds.  Odrija Hepbērna. Apburošā / Donalds Spoto ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. — 366, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti. — Bibliogrāfija: 363.-[367.] lpp.        ISBN 9789934292118.

Šarfa, Damī.  Arī senus ievainojumus var dziedēt : kā bērnībā gūtie emocionālie ievainojumi nosaka mūsu dzīvi, un kā varam no tiem atbrīvoties / Damī Šarfa ; tulkojums latviešu valodā: Anita Muitniece ; maketa autore Dace Buka. — [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, [2023]. — 269 lpp. — Bibliogrāfija: [263.]-265. lpp.        ISBN 9789934914249.

Матэ, Габор.  Когда тело говорит нет : цена скрытого стресса / Габор Матэ ; перевод с ангийского Михила Павлова и Алеси Шариповой. — Санкт-Петербург : Портал, 2022. — 494, [1] с. — (Медицина разумного тела).         ISBN 9785907241411.

 

Художественная литература

Adamsa, Lisa Keja.  Romantiķu grāmatu klubs / Lisa Keja Adamsa ; no angļu valodas tulkojusi Santa Andersone ; redaktore Austra Pudāne. — [Rīga] : Prometejs, [2023]. — 284, [1] lpp. —  «Evita»—Titullapā.      ISBN 9789934553509.

Baha, Tabea.  Zīda villas mirdzums : romāns / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojusi Ieva Sproģe ; redaktore Anita Poļakovska ; vāka māksliniece Natālija Kugajevska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 318, [1] lpp.        ISBN 9789934316975.

Daukste-Silasproģe, Inguna.  Balsis pār jūru : monogrāfija / Inguna Daukste-Silasproģe ; zinātniskais redaktors Dr.hab.philol. Benedikts Kalnačs ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; recenzenti: Dr.philol. Zanda Gūtmane ; Dr.philol. Raimonds Briedis ; konsultants Vents Zvaigzne ; kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Vilis Lācītis ; mākslinieks Jānis Esītis ; Gundegas Kārkliņas makets. — Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. — 468, [2] lpp. : ilustrācijas. — (Es esmu… Gunars Janovskis). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 454.-[463.] lpp., personu rādītājs: 436.-[448.] lpp.        ISBN 9789934595929.

Drāke, Elita.  Astoņas mīlestības : dzīvesstāsta iedvesmots romāns / Zane Baranovska, Elita Drāke ; grāmatas un vāka dizaina autors Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 460, [2] lpp.              ISBN 9789934319198.

Eglītis, Anšlavs, 1906-1993.  Ilze : romāns / Anšlavs Eglītis ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 447, [1] lpp.        ISBN 9789934317538.

Hargla, Indreks.  Aptiekārs Melhiors un Olevistes baznīcas noslēpums : kriminālromāns par seno Tallinu / Indreks Hargla ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; tulkotājas redakcijā. — 2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 317, [2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934316401.

Jansone, Anna.  Pazudusī meita / Anna Jansone ; tulkojusi Dace Andžāne ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; Emīla Garjāņa vāka noformējums ; maketētājs Indulis Martinsons. — Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. — 348 lpp. ; 21 cm. — (Latvijas Mediji. Detektīvs). — Par autori: [351.] lpp.      ISBN 9789934292101.

Juna, Ko-una.  Katastrofu tūriste : romāns / Juna Ko-una ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Elīna Vēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 173, [1] lpp. — Tulkots no: Disaster Tourist.        ISBN 9789934314513.

Makfadena, Frīda.  Mājkalpotāja / Frīda Makfadena ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Kārkliņa ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; maketētājs Indulis Martinsons. — Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. — 329, [5] lpp.        ISBN 9789934292170.

Nacukava, Sosuke.  Stāsts par kaķi, kurš izglāba grāmatas / Sosuke Nacukava ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 189, [2] lpp.        ISBN 9789934318641.

Neimanis, Zigurds.  Dubultportrets : romāns / Zigurds Neimanis ; autora redakcijā ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; maketētāja Dace Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 639, [1] lpp. — (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934313998.

Pārksa, Adele.  Tikai starp mums : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; maketētājs Igors Iļjenkovs. — Rīga : Kontinents, [2023]. — 475 lpp.        ISBN 9789934250972.

Rībena, Dace.  Dvēseļu gūstā / Dace Rībena ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; ilustrāciju māksliniece Ilze Ķestere ; Jāņa Esīša dizains ; Gundegas Kārkliņas makets. — Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. — 279, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934595936.

Šmits, Ēriks Emanuels.  Trīs sievietes spogulī : romāns / Ēriks Emanuels Šmits ; no franču valodas tulkojusi Linda Eiduse ; redaktors Alnis Auziņš ; grāmatas un vāka dizains: Anna Aizsilniece. — Rīga : Aminori, [2023]. — 363, [1] lpp.        ISBN 9789934612237.

Teilore, K. L.  Viņas pēdējās brīvdienas : romāns / K.L. Teilore ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Gunita Mežule ; maketētājs Igors Iļjenkovs. — Rīga : Kontinents, [2023]. — 443 lpp.           ISBN 9789934250996.

Ulberga, Kristīne.  Zem kupola : romāns / Kristīne Ulberga ; redaktors Guntis Berelis ; Jāņa Esīša vāka dizains ; Gundegas Kārkliņas makets. — Rīga : Dienas Grāmata, [2023].  — 220, [3] lpp.        ISBN 9789934595912.

Vargasa, Freda.  Otrādi apgrieztais vīrs : kriminālromāns / Freda Vargasa ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Margita Krasnā ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 287, [1] lpp. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — «Otrādi apgrieztais vīrs» ir otrā grāmata par izmeklētāju Batistu Žanu Adamsbergu.          ISBN 9789934314933.

Vīgante, Velga.  Kāvu klejotājs : [romāns] / Velga Vīgante ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. — Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. — 191, [1] lpp. — (Vakara romāns ; 2023/9 (291).        ISBN 9789934292361.

 

Александрова, Наталья.  Тайна багрового камня : роман / Наталья Александрова. — Москва : Эксмо, 2023. — 318 с. — (Артефакт & детектив). — [16+].  ISBN 9785041812577.

Веммер, Анна.  #Золушка в постель / Анна Веммер. — Москва : Эксмо, 2023. — 411, [2] с. — (Современный любовный роман). — [18+].       ISBN 9785041818180.

Володарская, Ольга.  Найди меня под облаками : [роман] / Ольга Володарская. — Москва : Эксмо, 2023. — 316, [2] c. — (Никаких запретных тем!). — 16+.        ISBN 9785041862879.

Волчок, Ирина.  Чужая невеста : [роман] / Ирина Волчок. — Москва : АСТ, 2023. — 286, [1] с. — (Главный приз). — [16+].          ISBN 9785171547851.

Герберт, Фрэнк.  Дюна : [фантастический роман] / Фрэнк Герберт ; перевод с английского Ю. Соколова. — Москва : АСТ, 2022. — 764, [2] с. — (Эксклюзивная классика).        ISBN 9785171452322.

Донцова, Дарья.  Цыпленок Лисы Патрикеевны : роман / Дарья Донцова. — Москва : Эксмо, 2023. — 316 с. — (Иронический детектив). (Детектив на диете Татьяна Сергеева). — 16+.  ISBN 9785041805715.

Ермолович, Елена.  Золото и сталь : [роман] / Елена Ермолович. — Москва : АСТ, 2022. — 318, [1] с.     ISBN 9785171477479.

Ефимова, Юлия.  Волшебное свечение Ладоги : [роман] / Юлия Ефимова. — Москва : АСТ, 2022. — 317, [1] с. — (Лирический детектив). — 16+.       ISBN 9785171480271.

Зацаринный, Сергей.  Венгерская вода : [роман] / Сергей Зацаринный. — Москва : АСТ, 2023. — 445, [1] с. — (Мастера исторического детектива).      ISBN 9785171519865.

Климова, Юлия.  Сто лет без тебя : [роман] / Юлия Климова. — Москва : Эксмо, 2023. — 316, [1] с. : ил. — (Шурыгины. Счастье не чужое ; [Кн.2]). — [16+].   ISBN 9785041861216.

Колычев, Владимир.  Девочка без тормозов : [роман] / Владимир Колычев. — Москва : Эксмо, 2023. — 286 с. — (Колычев. Лучшая криминальная драма). — 16+.        ISBN 9785041800451.

Кретова, Евгения.  В ритме страха : [роман] / Евгения Кретова. — Москва : АСТ, 2023. — 285, [2] с. : ил. — (Романтический детектив). — 16+.                       ISBN 9785171543907.

Литвинова, Анна.  Колесницы судьбы : роман / Анна и Сергей Литвиновы. — Москва : Эксмо, 2023. — 316, [1] с. — (Тайная жизнь Вари Кононовой). — 16+.  ISBN 9785041861230.

Макманус, Карен М.  Ни слова больше : [роман] / Карен М. Макманус ; перевод с английского Ю. Каллистратовой. — Москва : АСТ, 2023. — 318, [1] с. — (Neoclassic: расследование). — 16+.       ISBN 9785171529505.

Макнамара, Эли.  Письма с «Маяка» / Эли Макнамара ; перевод с английского Елены Фрадкиной. — Москва : Эксмо, 2020. — 381, [1] с. — 16+.         ISBN 9785041049973.

Сауле, Линда.  Феррагосто / Линда Сауле. — Москва : Эксмо, 2023. — 348, [2] с.        ISBN 9785041754785.

Трауб, Маша.  Новые семейные обстоятельства / Маша Трауб. — Москва : Эксмо, 2023. — 317, [1] с. — 16+.     ISBN 9785041870874.

Тронина, Татьяна.  Снежный сон : роман / Татьяна Тронина. — Москва : Эксмо, 2022. — 349, [1] с. — (Нити любви. Романы Татьяны Трониной). — 16+.      ISBN 9785041684464.

Уатт, Эрин.  Запятнанная корона : [роман] / Эрин Уатт ; перевод с английского Е. Прокопьевой. — Москва : АСТ, 2023. — 296, [1] с. — (Бумажная принцесса). — 18+. — Ориг. назв.: Watt, Erin. Tarnished crown, 2018.       ISBN 9785171152765.

Устинова, Татьяна.  Пленница : [роман] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. — Москва : Эксмо, 2023. — 316, [1] с. — (Дела судебные). — 16+.        ISBN 9785041842536.

Чиж, Антон.  Машина страха. Лабиринт Ванзарова : [роман] / Антон Чиж. — Москва : Эксмо, 2023. — 441, [2] с. — 16+.         ISBN 9785041865788.

Шарапов, Валерий.  Тоннель без света / Валерий Шарапов. — Москва : Эксмо, 2023. — 315, [2] с.        ISBN 9785041810009.