Архив

На втором этаже Лудзенской краевой библиотеки с 1 до 30 декабря у вас будет возможность ознакомиться с фотовыставкой Лигиты Карвеле.  

Книги маленьким читателям Blūma, Krista.  No Antarktīdas līdz Zilonim : latviešu-angļu vārdi bildēs / Krista Blūma [ilustrācijas], Vilmārs Blūms [sakārtojums] ; atbildīgā redaktore Inga Karlsberga. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. – 47, [1] lpp. : ilustrācijas + pielikums (1 salocīta lp.).  ISBN 9789984238715. Gernhoizere, Suzanne.  Mani transporta līdzekļi / Suzannes Gernhoizeres teksts ; …

Отраслевая литература Galeoti, Marks.  Vori: Krievijas supermafija / Marks Galeoti ; no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna ; redaktore, atdzejojumi: Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks, vāka dizains: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 463, [1] lpp. — Bibliogrāfija: 414.-[437.] lpp., zemsvītras piezīmēs un alfabētiskais rādītājs: 438.-[464.] lpp.      ISBN 9789934595455. Germanavičiene, Gabriele.  Apzināta bērnu …

Книги маленьким читателям Apšeniece, Leontīne, 1939-.  Lasītprieks / Leontīne Apšeniece ; Ivetas Puplovskas ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; grafiskais noformējums: Margarita Stoka. – Rīga : Jumava ; Liegra, [2021]. , – 40 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934572647. Bekmanis, Zigmunds, 1966-.  Apkārt pasaulei blusas mugurā / Zigmunds Bekmanis ; atbildīgā redaktore Līva Kukle …

Отраслевая литература на абонементе Administratīvo pārkāpumu tiesības : administratīvās atbildības likuma skaidrojumi / autoru kolektīvs E. Danovska un G. Kūtra zinātniskajā redakcijā ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; priekšvārds: Edvīns Danovskis, Gunārs Kūtris ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. — 637 lpp. — Bibliogrāfija: [601.]-637. lpp. un zemsvītras piezīmēs.        ISBN …

Книги маленьким читателям Laukmane, Maija, 1953-.  Diena kūst kā saldējums : dzejoļi bērniem / Maija Laukmane ; māksliniece Līva Ozola. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 46, [2] lpp. : il. ISBN 9789934086977. Ļenasa, Anna.  Krāsu mošķis iet bērnudārzā / Anna Ļenasa ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere. – Rīga : Latvijas Mediji, …

  26 сентября – День языков Европы. В этом году Европейский информационный пункт Лудзенской библиотеки присоединился к деятельности Дня языков, организовав 27 сентября мероприятие «Language Whirlpool». Учащиеся 6с класса Лудзенской городской гимназии узнали, зачем нужен Европейский день языков, познакомились с интересными языковыми фактами, языком жестов и знаков. Участвовали в квесте по парку и в литературной …