Архив

С 22 до 26 марта 2021 года Латвийская ассоциация Информационных и коммуникационных технологий (LIKTA)  в содружестве с министерством Охраны природы и регионального развития (VARAM) и другими организациями организовала Европейскую Дигитальную неделю. Она проходит в рамках Европейской компании  ALL Digital Week 2021 и в Латвии проходит уже 12 раз. Главной темой Дигитальной недели 2021 была цифровая …

Книги маленьким читателям Barder, Gemma.  Mani pirmie dzīvnieku stāsti / [teksts]: Gemma Barder ; [ilustrācijas]: Ela Jarzabek, Robert Dunn and Emma Foster ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Linda Kalna. – [Rīga] : Egmont Publishing, [2021]. – 96 lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934168765. Gernhauzere, Suzanna.  Piedzīvojumu meklētāji un atklājēji : izzinoša grāmata bērniem 4-7 gadu …

Отраслевая литература на абонементе Bredforda, Sāra.  Karaliene Elizabete II / Sāra Bredforda ; Agnese Strazdiņa, tulkojums latviešu valodā (no angļu valodas) ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; redaktore Zane Eniņa. — Rīga : Latvijas Mediji, 2021. — 327, [16] lpp. : fotogrāfijas. — Bibliogrāfija: 322.-[325.]lpp. — Autore uzrādīta uz vāka.     ISBN 9789934158674. Elia, Deina. …

Мероприятие «Встреча  с таинственной книгой» в Лудзенской библиотеке отметило свое 15-летие и стало традиционным. К сожалению, в прошлом году в связи с ситуацией в стране, мы не смогли организовать данное мероприятие. Так как в этом году у нас по-прежнему нет возможности всем вместе собраться в библиотеке, мы решили провести мероприятие в необычном формате. Предлагаем прийти …

Книги маленьким читателям Berga, Estere van den.  Aijā žūžū, kukainīši! / Estere van den Berga ; no nēderlandiešu valodas tulkojusi Inese Paklone ; atbildīgā redaktore Gunta Apse. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. – 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas  – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934157929. Bērziņa, Ērika, 1977-.  Mammas dzejoļi / Ērika Bērziņa ; ilustrējusi …

Отраслевая литература на абонементе Baikovska, Inese.  Kriminālprocesa atjaunošanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem problemātika : monogrāfija / Inese Baikovska ; recenzenti: Dr.iur. Vitolds Zahars, Dr.iur. Juris Juriss, Dr.iur. Vladas Tumalavičius. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2021. — 337 lpp. : ilustrācijas. — (Tiesību zinātņu bibliotēka ; Nr. 40). — Bibliogrāfija: 319.-337. lpp. un zemsvītras piezīmēs. …