Tikšanās ar dzejnieci Ievu Trimalnieci

TIKŠANĀS BIBLIOTĒKĀ

Vispasaules dzejas dienā, 21.martā, Ludzas novada bibliotēkā viesojās dzejniece, rakstniece, dzejprozas autore, fotogrāfe Ieva Trimalniece no Mākoņkalna pagasta Rēzeknes novadā. Ievas dzīves moto ir Gaisma=Mīlestība=Saule. Laikam jau tāpēc viss ko viņa dara, kam pieskaras, ar ko uzsāk sarunu tiek pozitīvu emociju apvīts un šķiet, ka pat “drūmākais” sāk smaidīt.

Dzejniece dzimusi Rīgā, bet jau vairāk kā trīsdesmit gadus viņa dzīvo Latgalē, kā pati uzsver: “Lielpilsēta mani nesaista, manas mājas ir mežs gan tiešajā, gan pārnestajā nozīmē”. Ar mežu Ievai ir stipra saikne, jo pēc Ogres meža tehnikuma pabeigšanas viņa strādāja mežsaimniecības jomā vairākus gadus, paralēli studējot baltu filoloģiju,  tirgzinības un sabiedriskās attiecības.

Ievas literārajā krājumā ir neskaitāmas publikācijas sociālajos tīklos, viņas veidotajā blogā var lasīt dzejprozas filozofiskus apcerējumus par norisi cilvēku dzīvē, dvēselē dabā, dzejniece vairākus gadus publicējas „Rēzeknes dzejas almanahā”. Viņa  piedalījās dzejas un fotoalbumā “Latgales sirdspuksti”, kā arī ir izdotas četras grāmatas “Lai paliek vārds”, “Zvaigznes plaukstās”, “Zemei piedošanu lūdzot” un “Mīlestība pasaulē staro.” Uz jautājumu, kā un kur rodas dzeja, Ieva nevilcinoties atbildēja: “Tā rodas jebkur un jebkad, tā saliekas no piedzīvotiem notikumiem, pārdzīvojumiem, pasākumiem. Citreiz varu dienā uzrakstīt vienu rindiņu un tad nākamajā dienā vienu….un no tā saliekas teksti”.

Ieva ir aktīva fotogrāfe un viņas fotografētās gleznas (vārda tiešākajā nozīmē) ir apbrīnas un sajūsmas vērtas. Pasākuma dalībnieki varēja skatīt mazu daļu no Ievas fotogrāfiju klāsta.

Tikšanās bija sirsnības un mīlestības caurvīta. Ieva radīja tik baudāmu un vieglu atmosfēru, ka pasākuma noslēgumā klātesošie nesteidzās mājās, bet vēl un vēl gribēja sarunāties ar dzejnieci, iegādājās dzejas krājumu “Mīlestība pasaulē staro” ar autores veltījuma ierakstu. PALDIES Ievai par laiku ko dāvāja mums!!!

 

Ludzas novada bibliotēka

Elita Zirne