Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu

Pasākums “Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu” Ludzas bibliotēkā notika jau 15 reizes un ir kļuvis tradicionāls. 📖
Diemžēl, pagājušajā gadā, sakarā ar situāciju valstī mēs nevarējām organizēt pasākumu klātienē. Tā kā šogad joprojām nav iespējas tikties klātienē bibliotēkā, mēs nolēmām organizēt pasākumu neierastā formātā. Piedāvājam paņemt Ludzas bibliotēkas abonementā aploksni ar “noslēpumaino grāmatu”, izlasīt, un video vai rakstveida formātā ierakstīt savas pārdomas par grāmatu. Bibliotēka izveidos prezentāciju par visām šī pasākuma grāmatām un Jūsu atsauksmēm.
Pārdomas par izlasīto sūtiet uz e-pastu biblio@ludzasbiblio.lv, facebook vai ienesiet bibliotēkā.