“V Latgales stāstnieku festivāls “Omotu stuosti”

Valsts Kultūrkapitāla fonda un Ludzas novada pašvaldības finansiālais atbalsts.

Projekta īstenotāji Ludzas tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Ludzas pilsētas galveno bibliotēku.

V stāstnieku festivāls “Omotu stosti” tika organizēts ar mērķi ieinteresēt  vietējo sabiedrību un stiprināt stāstnieku kustību Latgalē, pastiprinot sabiedrības interesi par stāstu stāstīšanas tradīciju Latvijā, prasmi un nozīmi latviskās un latgaliskāks kultūrtelpas veidošanā  un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā caur mutvārdu daiļradi, kā arī aktualizēta interese par amatu prasmēm, īpaši par audēju darbu, un veicināta to pārmantojamība nākamajām paaudzēm ar paaudžu dialogu starpniecību. Šim nolūkam tika organizēti  pasākumi V stāstnieku festivāla “Omotu stosti” ietvaros: 7.augustā stāstnieki tika iepazīstināti ar senāko Latvijas pilsētu Ludzu un noklausījās Vandas Žulinas stāstu  par pilsētu, tās vēsturi un ludzāniešiem, Festivāla atklāšana notika Isnaudas pagasta Martišu Kultūras centrā, kur latgaliešu tekstilmāksliniece Annele Slišāne izstāstīja savu pieredzi aušanā un 100 deķiem, kas noausti par godu Latvijas simtgadei, kā ari demonstrēja labākos no saviem darbiem, savukārt stāstniece Māra Mellēna stāstīja par stāstnieku kustību un tās pirmsākumiem, stāstītprasmes nozīmi. Vakarā Isnaudas parka estrādē tika stāstīti stāsti, izdziedātas dziesmas un veidota diskusija piknika laikā kopā ar pasākuma apmeklētājiem.

8.augustā stāstu stāstīšana turpinājās Ludzas pilsētas svētku 843 ietvaros organizētā publiskā pasākuma “Seno arodu diena”, un Ludzas novadpētniecības muzejā Bērnu rīta pasākumā ģimenes ar bērniem un jaunieši kopā ar stāstnieci Ingunu Radziņu. Savukārt Ludzas amatnieku centrā lekciju un meistarklasi vadīja pazīstamā vēsturniece, pētniece un tekstilmāksliniece Anete Karlsone par izejmateriālu sagatavošanu, dziju krāsošanas vēsturi un iespējām, par īpašajām prasmēm, strādājot ar vilnu, augu krāsvielām un diegiem līdz auduma tapšanas procesam. Ludzas amatnieku centra vadītājs Ēriks Kondrāts izstāstīja par centru, vietējiem amatniekiem, un par amatu prasmju vēsturi un tradīcijām Latgalē, savukārt Līga Kondrāte iepazīstināja ar Ludzas meistaru izveidoto Ludzas tautas tērpu kolekciju, tautas tērpu tradīciju un nepieciešamajām prasmēm, iegūto informāciju no vietējo stāstiem un pūralādēm.

Foto – Guntis Pakalns