Vecais jaunais gads romanču skaņās

2010. gada 15. janvārī plkst. 18:00
Ludzas krievu biedrība „Nasliedije” aicina romantiskās mūzikas
cienītājus uz Ludzas Tautas namu, kur notiks krievu seno un mūsdienu
romanču vakars.

Vakara gaitā skanēs liriskas rindas un
romances Ludzas galvenās bibliotēkas interešu kluba Grāmatu draugu
biedrības „Varavīksne” dalībnieku, Ludzas krievu biedrības „Nasliedije”
dalībnieku, Zilupes mūzikas skolas, Ludzas Bērnu un jauniešu centra
pedagogu un citu mākslinieku izpildījumā.

Romanču vakars tiek organizēts projekta
„Sābri – Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs”
ietvaros, kuru finansiāli atbalsta  Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
EEZ finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības
integrācijas fonda starpniecību, līdzfinansē Ludzas novada pašvaldība.